GAZDASÁGI HÍREK

Adócsomag 2021: ezek a szabályok már nyártól élnek
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A tavasz folyamán számos – törvényi és kormányrendeleti szintű – adózást érintő módosítás került kihirdetésre. Az adócsomag változásai különböző időpontokban léptek-lépnek hatályba: a változások egy része már 2021-ben alkalmazandó, más részük 2022. január 1-jétől, de van olyan módosítás is, amely ennél is később. Cikksorozatunkban az alkalmazás időpontja szerint vesszük sorra a legfontosabb változásokat. Elsőként a nyári adóváltozásokat tekintjük át.

2021. július 07.

A módosítások egyaránt tartalmaznak domináns adóváltozásokat és jogszabályi pontosításokat: egy részük újraszabályozást jelent, más részük a koronavírus helyzetre való tekintettel meghozott intézkedés. Ez utóbbi keretében lehetővé válik a koronavírus járvány következtében nehéz pénzügyi helyzetbe kerülők számára, hogy kérelemmel fordulhatnak az adóhatósághoz, és részletfizetést vagy adómérséklést kérjenek. 2021. június 10-étől több lakáscélú támogatás lett adómentes, augusztus 1-jétől ugyanakkor ismét 27 százalékra nő az elvitelre kért vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalomra áfája. 


Cikksorozatunkban elsősorban azok a változások kerülnek bemutatásra, amelyek a legtöbb magánszemélyt, foglalkoztatót, gazdálkodót érintik. A speciális adószabályoktól (pl. hibrid gazdálkodó szervezet fogalmának változása) szerkesztési okokból eltekintünk.

A fizetési kedvezmények kibővítése

A Magyar Közlöny 2021/107. számban megjelent 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet módosította az adózás rendjéről szóló törvényt. A változás értelmében azok a természetes személyek és azok a nem természetes személy adózók, akik a koronavírus következtében kialakult veszélyhelyzet következtében nehéz pénzügyi helyzetbe kerültek, kérelemmel fordulhatnak az adóhatósághoz, hogy részletfizetést vagy adómérséklést kérjenek. 
 

A kérelem 2021. december 31-éig terjeszthető elő. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók a FAM01 nyomtatványon, a gazdasági társaságok és az egyéb gazdálkodók pedig a FAG01 nyomtatványon nyújthatják be kérelmüket a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. 

Amennyiben a fizetési probléma a vészhelyzetre vezethető vissza, akkor az adózó kérelmére az adóhatóság:

 • hat havi pótlékmentes fizetési halasztást engedélyezhet, legfeljebb 5 millió forintig, 
 • tizenkét havi pótlékmentes részletfizetés engedélyezhető, legfeljebb 5 millió forintig

Amennyiben az adó megfizetése – a vészhelyzetre való tekintettel – a gazdálkodást ellehetetlenítené, akkor a nem természetes személy kérelmére, az adóhatóság az adótartozást mérsékelheti.

Az adómérséklés egy alkalommal, és egy adónem tekintetében lehetséges. Az adómérséklés mértéke legfeljebb 20 százalék, de nem haladhatja meg az 5 millió forintot. Megjegyzendő, hogy adómérséklés esetén a fennmaradó összegre fizetési halasztás és részletfizetés már nem engedélyezhető.

Az adókönnyítést kérő FAM01 és FAG01 űrlapok mellé az igazolások is csatolandók, amelyek azt tanúsítják, hogy a fizetési probléma vészhelyzet miatt keletkezett, illetve tevékenysége a veszélyhelyzetre visszavezethető okok miatt lehetetlenülne el.

A személyi jövedelemadó törvényt érintő változások

1. Az adómentes juttatások körének bővülése 

A Magyar Közlöny 2021/106. számában kihirdetett 2021. évi LXIX. törvény alapján tovább bővül az Szja tv. 1. számú mellékletében található adómentes juttatások köre. A mentesség érinti többek között: a lakáscélú támogatásokat, a mobilitási támogatást, a nem pénzben adott juttatásokat, a kifizető által biztosított kerékpárjuttatást. Adómentessé vált:

A törvénymódosítás értelmében 2021. június 10-étől több lakáscélú támogatás lett adómentes. 

Az adómentes támogatások közé sorolandó:

 • a lakáscélú állami támogatásokról 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet szerinti támogatás Pl.: lakásépítési (-vásárlási) kedvezménye, akadálymentesítési támogatás, fiatalok otthonteremtési támogatása stb.),
 • a helyi önkormányzati rendelet alapján nyújtott lakáscélú támogatás,
 • az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatás [16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet],
 • a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló kormányrendelet [17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet],
 • a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló kormányrendelet [337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet], 
 • a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló kormányrendelet [134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet], 
 • az otthonteremtési kamattámogatásról szóló kormányrendelet [341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet], 
 • a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló kormányrendelet, valamint [518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet]
 • a rozsdaövezeti akcióterületen létesített lakóingatlanban kialakított lakások vásárlásához kapcsolódó adó-visszatérítési támogatásról szóló kormányrendelet szerinti támogatás [16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet].

2021. június 10-étől adómentes juttatássá vált a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalókat a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló kormányrendelet [100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet] alapján megillető munkavállalást ösztönző juttatás a kifizetés időpontjától függetlenül.

2021. június 10-étől adómentes a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló kormányrendelet [39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet] szerinti lakhatási támogatás, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló kormányrendelet szerint az álláskereső részére nyújtható mobilitási támogatás a kifizetés időpontjától függetlenül.

2021. június 10-étől adómentes a villamos energiáról szóló törvény (2007. évi LXXXVI. törvény) szerinti: aktív felhasználóként, energiaközösség tagjaként megszerzett, villamos energia értékesítésből származó bevétele. Az adómentesség legfeljebb évi 12 000 kWh értékesített villamos energia mennyiségre vonatkozik. A bevételt juttató kifizető a bevétel alapján adóelőleget nem állapít meg, és nem von le.

Az adómentesség határát meghaladó bevétel esetében a magánszemély választhatja, hogy a többlet bevételrész egészét tekinti jövedelemnek vagy az éves bevétel egészéből az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó költségelszámolási szabályok alkalmazásával állapítja meg a jövedelmet.

A nem pénzben nyújtott juttatások között található olyan is, amely csak 2022. január 1-jétől válik adómentessé. 2022. január 1-jétől lesz hatályos az Szja tv. 1. számú mellékletének új 8.44. pontjába illesztett azon rendelkezés, mely szerint adómentessé válik a kifizető által biztosított kerékpár magáncélú használata. A kerékpár lehet kizárólag emberi erővel hajtott, de elektromos motorral ellátott is. Utóbbinak feltétele, hogy a teljesítmény ne haladja meg a 300 W teljesítményt. A sportkedvelő dolgozók részére ez kiváló adómentes juttatási lehetőség lesz.

A szociális hozzájárulási adó változásai idén

1. A SZÉP-kártya juttatások 

A Magyar Közlöny 2021/107. számában kihirdetett 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet 2020. évi LVIII. törvény (Vmt.) 40. § (3) bekezdésének időbeli hatályát meghosszabbítja 2021. december 31-éig. A rendelkezés 2021. június 21-én hatályba lépett. 

A rendelkezés értelmében a SZÉP-kártya juttatás Szja törvény 71. §-a alá eső összegek után a kifizetőnek nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie. Az éves rekreációs keretösszegek azonosak a 2021. január 1-jén érvényes keretösszegekkel. Államháztartás szervezeteinél továbbra is évi 400 000 forint, más gazdálkodó esetében továbbra is évi 800 000 forint. 

2. A munkaerőpiacra lépők szociális hozzájárulási adókedvezménye 

A koronavírus-világjárványt követő, a gazdaság újraindítását elősegítő adózási intézkedésekről szóló 318/2021. (VI. 9.) Kormányrendelet 5. § (3) bekezdése alapján 2021. június 10. óta munkaerőpiacra lépőnek minősül az is, akinek a foglalkoztatás kezdő hónapja előtti fél évben (183 nap) volt legfeljebb három hónap (92 nap) munkaviszonya, illetve egyéni, társas vállalkozói jogviszonya.

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 11. §-a szerint a munkaerőpiacra lépő személyt munkaviszonyban foglalkoztató kifizető az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe. Az adókedvezmény összege a foglalkoztatás első két évében a munkavállalót megillető bruttó munkabérre (legfeljebb a minimálbérre) számolt szociális hozzájárulási adó, a harmadik évben a bruttó munkabérre (legfeljebb a minimálbérre) számolt szociális hozzájárulási adó 50 százaléka.

Az általános forgalmi adót és a turizmusfejlesztési hozzájárulást érintő változás 2021-ben

1. Az elvitelre kért ételek általános forgalmi adója 

Az Áfa tv. 82. § (2) bekezdése és a 3. számú melléklet II. rész 3. pontja alapján az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (TESZOR’15 56.10-ből) adómértéke az adó alapjának 5 százaléka. Amennyiben az étel és az ital elvitelre kerül, akkor az áfa mértéke 27 százalék. 2020. november 14-étől 5 százalék általános forgalmi adó terheli ez elvitelre vagy kiszállításra átadott ételeket, helyben készített nem alkohol tartalmú italokat, ha a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet előírása alapján nem valósulhat meg helyben fogyasztás. 

A jogalkotói szándékkal összhangban a vendéglátó üzleteket érintő intézkedések legújabb, 2021. május 23-ától hatályos módosulását követően továbbra is alkalmazható a kedvezményes adómérték az étel-ital elvitellel, házhoz szállítással megvalósuló értékesítésére. 

A 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. §-a alapján 2021. augusztus 1-jétől ismét 27 százalékra nő az elvitelre kért vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalomra ételek áfája. 

2. A turizmusfejlesztési hozzájárulás 

A turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettséget a 2016. évi LXVI. törvény vezette be. A turizmusfejlesztési hozzájárulás a vendéglátó egységekre és a szálláshely szolgáltatókra vonatkozik. Turizmusfejlesztési hozzájárulás-köteles szolgáltatás az áfatörvény 3. számú melléklet II. részének 3. pontja szerinti szolgáltatás ellenérték fejében történő nyújtása, vagyis az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített nem alkoholtartalmú italforgalom a TESZOR’15 56.10-ből, valamint az Áfa tv. 3. számú melléklet II. részének 5. pontja szerinti kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás ellenérték fejében történő nyújtása Az adó mértéke 4 százalék. 

A 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet 4. §-a arról rendelkezik, hogy 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást megállapítani, bevallani és befizetni az arra kötelezettnek.

Az idegenforgalmi adó

A helyi adókat szabályozó 1990. évi C. törvény alapján adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az adó beszedésére kötelezett a szállásadó (pl. szálloda). Az idegenforgalmi adó beszedője az idegenforgalmi adóra vonatkozó bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségét az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, az adónemre vonatkozó nyomtatványon, elektronikus úton – egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó esetén, papíralapon is – teljesítheti. A Magyar Közlöny 2021/107. számában került kihirdetésre a kormány 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete, amelynek értelmében 

nem kell az idegenforgalmi adót megfizetni a 2021. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban eltöltött vendégéjszakák után. Ettől függetlenül az adóbeszedésre kötelezettnek az adót be kell vallania. 

Kivételt képez az az eset, ha az idegenforgalmi adó összege nulla.

Társasági adó szabályainak módosítása

1. Az adózás előtti eredményt csökkentő támogatások

A Magyar Közlöny 2021/106. számában kihirdetett 2021. évi LXIX. törvény módosította a Tao törvény 7. § (1) bekezdés z) pontját, amely a támogatásokkal kapcsolatos adózás előtti eredmény csökkentésének lehetőségeit szabályozza. 
A változások hatályba lépésének napja 2021. június 10.

Az új szabályozás alapján csökkenthető az adózás előtti eredmény:
- a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében, közhasznú tevékenysége támogatására adott támogatás összegének 20 százaléka, tartós adományozási szerződés keretében 40 százaléka.
- a Magyar Kármentő Alap, a Nemzeti Kulturális Alap, továbbá a Kárenyhítési alap részére adott támogatás összegének 50 százaléka.
- közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére nyújtott támogatás értékének 20 százaléka, tartós adományozási szerződés esetén 40 százaléka.
- felsőoktatási támogatási megállapodás alapján történő támogatása esetén a támogatási érték 50 százaléka. A felsőoktatási támogatási megállapodás: alapítóval vagy fenntartóval a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézmény alapítására, működésének biztosítására kötött, legalább három évre szóló megállapodás.
- közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi vagy egyházi fenntartásban lévő egyetem, illetve annak fenntartója felsőoktatási támogatási megállapodás alapján történő támogatása esetén a támogatási érték 300 százaléka. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány: közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként nyilvántartásba vett jogi személy.

A fenti kedvezmények együttes összege nem haladhatja meg az adózás előtti eredmény összegét. Az adózó akkor csökkentheti az adózás előtti eredményt, ha rendelkezik az érintettek igazolásával, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját.

Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a támogatási, tartós adományozási szerződések nem teljesítése esetén adózás előtti eredmény növelő tétel keletkezik. Amennyiben a teljesítés azért nem lehetséges, mert a „kedvezményezett” jogutód nélkül megszűnt, vagy közhasznúsági nyilvántartásból törölték, akkor a korábbi években adózás előtti eredmény csökkentéseként elszámolt összeggel az adózás előtti eredmény meg kell növelni. Egyéb nem teljesítési ok esetében a korábbi években adózás előtti eredmény csökkentésként elszámolt összegnek a kétszerese lesz az adózás előtti eredményt növelő tétel. 
 

Sándorné Új Éva

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

29

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR