JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Ezt kell tudni a közjegyzői kamarai hatósági eljárás új szabályairól
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A közjegyzői kamarák hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági feladatokról és eljárási szabályokról 1991. évi XLI. törvény 11/A.§-a, valamint annak végrehajtásáról szóló 67/2019. (IV. 3.) Korm. rendelet rendelkezik. Az új szabályokat a 2019. április 15. után indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

2019. április 12.

A közjegyzői kamarák által ellátott egyes hatósági feladatokra vonatkozóan a kormányrendelet részletesen szabályozza


-    a közjegyzői, közjegyzőjelölti és közjegyző-helyettesi névjegyzék, valamint a közjegyzői irodai ügyintézők területi kamarai nyilvántartását,
-     a közjegyzői, közjegyzőjelölti és közjegyző-helyettesi igazolvány, valamint az elnöki igazolvány kiadását,
-    a közjegyzői irodai tagság létesítésének engedélyezését valamint
-    a közjegyző-helyettes, a közjegyzőjelölt és a közjegyzői irodai ügyintéző további munkaviszonyának létesítésével kapcsolatos eljárást.

 

A rendelet szerint a területi kamara által vezetett közjegyzői névjegyzéket, illetve nyilvántartást elektronikus formában kell vezetni, melynek során a kérelmezőnek igazolnia kell a nyilvántartásba vételhez szükséges adatokat és tényeket, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt. Összeférhetetlenség esetén a területi kamara elnöksége a  összeférhetetlenségről történő miniszteri döntés véglegessé válását követően törli a nyilvántartásból a kérelmezőt.

 

A közjegyzői igazolványokat a  Magyar Országos Közjegyzői Kamara bocsátja ki, melyekről elektronikus nyilvántartást vezet. Az igazolványt hivatalból vagy írásbeli kérelemre adja ki az országos kamara. Az igazolvány kiadása iránti kérelemhez adatváltozás esetén meg kell jelölni a megváltozott adatot, amelynek beszerzése iránt az országos kamara intézkedik. Az  igazolványt a  közjegyző, a  közjegyző-helyettes, a  közjegyzőjelölt, valamint az  országos kamara és a  területi kamara elnöke köteles megőrizni és eljárása során magánál tartani, az másra át nem ruházható. Az  igazolványban feltüntetett adatokban bekövetkezett változás tényét haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon be kell jelenteni.

 

A rendelet szerint a nem közjegyző, közjegyző-helyettes vagy közjegyzőjelölt természetes személy kérelmezőnek a  közjegyzői irodai tagság létesítésének engedélyezése iránti területi kamarai eljárásban igazolnia kell, hogy az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállású személy. Hivatkoznia kell továbbá arra, hogy a bűnügyi nyilvántartó szervtől kérte a büntetlen előéletet igazoló adatok továbbítását.

 

A közjegyző-helyettes, a közjegyzőjelölt és a közjegyzői irodai ügyintéző további munkaviszonyának létesítésével kapcsolatos eljárás során a  területi kamara elnöksége a  munkáltatókat és a  munkavállalót meghallgathatja és mérlegeli, hogy a  munkavállaló alkalmazásával és működésével szemben támasztott követelmények kettő munkáltatónál történő alkalmazás tekintetében teljesíthetőek-e. A közjegyző-helyettesnek az  utóbb létesített munkaviszony alapján történő bejegyzés esetén ismételten nem kell esküt tennie és az  utóbb létesült munkaviszonyra vonatkozó  bejegyzést a  névjegyzékbe, illetve a  nyilvántartásba külön bejegyzésként nem kell feltüntetni.

 

A munkavállalónak a névjegyzékbe, illetve a nyilvántartásba vételkor nyilatkoznia kell, hogy áll-e munkaviszonyban más közjegyzővel, illetve közjegyzői irodával. A  munkaviszony létesítését és megszűnését, illetve megszüntetését az  alkalmazó közjegyzők, illetve közjegyzői irodák kötelesek bejelenteni a területi közjegyzői kamarának. Ez a bejelentési kötelezettség a korábban létesült és fennálló munkaviszony tekintetében is fennáll a további munkaviszony létesítése esetén.

 

A kamarai hatósági eljárásokra vonatkozó kormányrendelet rendelkezéseit a 2019 . április 15-ét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.


 
Dr. Nemessányi Attila

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

19

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR