SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

A kézi számlákra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A 2018. július 1-jétől kötelezően bevezetett, kézi számlákra vonatkozó adatszolgáltatás nem új keletű. Ugyanakkor több adóalanyt, illetve több ügyletet érint más módon, és mindenkinek át kellett gondolnia, hogy milyen feladatokkal és kihívásokkal állítja vajon szembe vállalkozását az új szabályozás.

2018. október 24.

Számlakiállítás szabályai >>

Az adóalanyok által kiállított számlákról történő strukturált, valós idejű adatszolgáltatás lehetővé teszi az átadott adatok gyorsabb feldolgozását, ezáltal az adóellenőrzésre történő kiválasztás célzottabb módjának megalkotását, és ezáltal az adóval történő visszaélések gyorsabb és hatékonyabb megakadályozását.

 

A számlakiállítás lehetséges módjai

 

Fő szabályként az alábbi eszközök, alkalmazások segítségével lehet számlát kiállítani:
•    online számlázó program,
•    számítógépre, laptopra letöltött és azon futtatott számlázó program,
•    kézi számla, számlatömb.

 

Valós idejű adatszolgáltatás

 

A 2018. július 1-től bevezetett új kötelezettség hátterét az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Áfa tv.) 10. számú melléklete, az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 16. § (9) bekezdése, a számlázó programok adatszolgáltatásának módjára vonatkozó rendet a 2/2018. (VI. 1.) PM rendelettel módosított 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet és a NAV honlapján közzétett Műszaki leírás teremtette meg.

 

Ez alapján
–    a belföldi adóalanynak (áfa regisztrált is) és eva alanynak,
–    egy másik belföldi adóalany részére kibocsátott,
–    100 ezer forint áfa tartalmat elérő vagy meghaladó összegű számlákról,
–    adatot kell szolgáltatnia.

Az adatszolgáltatás teljesíthető a 100 ezer Ft alatti áfa tartalommal rendelkező számlák esetében is, de csak akkor, ha azok adóalany részére kerültek kiállításra. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem terjed ki a fordított adózás alá eső gazdasági eseményekre.

 

Az adatszolgáltatás a következő esetekben is kötelező:
–    eredeti számla,
–    módosító vagy érvénytelenítő számla,
–    és akkor is, ha az eredeti számla esetében még nem, de a módosító számla kiállítása eredményeképpen az ügylet áfa tartalma eléri a 100 ezer forintot.

 

További fontos információ, hogy befogadó oldalon az adatszolgáltatásra kötelezett számlákról a tételes belföldi összesítő jelentést kell kitölteni és beküldeni, természetesen szintén már a 100 ezer forint áfa tartalmat elérő bizonylatokról van szó.

 

Számlázó program használata

 

Számlázó program (legyen akár online, akár számítógépre telepített program) esetében meg kellett győződniük az adózóknak arról, hogy a program képes-e teljesíteni a valós idejű adatszolgáltatást. Ilyen esetben a program emberi beavatkozás nélkül gyakorlatilag azonnal, automatikusan, interneten keresztül továbbítja az adatokat a NAV-hoz.

 

Az adatszolgáltatás akkor teljesített, ha az adóhatóság rendszere visszaigazolta a sikeres feldolgozást. A számlázó programnak képesnek kell lennie ezt bemutatnia.

 

A gyakorlatban három féle válasz lehetséges:
1.    rendben – ilyenkor nincs teendő
2.    warning (figyelmeztetés) – az adatszolgáltatás feldolgozható, de hiba áll fenn
3.    error (hiba) – az adatszolgáltatás nem dolgozható fel

 

Kézi számla használata

 

Ha az adózó kézi számlát, számlatömböt is használ (vagy csak azt használ) a számlái kiállításához, abban az esetben a 100 ezer forint áfa tartalmat elérő, belföldi áfa alanynak kiállított számlákat egyenként kell jelentenie a NAV felé.

 

Ha az adózó most még nem állít ki ilyen számlákat, mert például ennél kisebb összegeket szokott számlázni, vagy alanyi adómentesség áll fenn, vagy csak külföldi cégek felé számláz, akkor nem lesz egyelőre jelentési, adatszolgáltatási kötelezettsége.
 

De figyeljünk oda arra, hogy bármikor beállhat egy speciális adózási helyzet, ami miatt esetleg mégiscsak keletkezik adatszolgáltatási kötelezettség, hiszen egy alanyi adómentes adózó is kerülhet olyan helyzetbe, hogy áfát kell fizetnie és áfás számlát kell kiállítania.
 

Tehát abban az esetben, ha a másik adóalany részére kibocsátott, legalább 100 ezer forint áthárított adót tartalmazó számlát nyomtatvány (például számlatömb) alkalmazásával állították elő (kézi számla), akkor az adatszolgáltatást 5 naptári napon belül kell teljesíteni, mégpedig úgy, hogy az adatokat webes felületen kell rögzíteni.

 

Ugyanez a webes felület szolgál a hibás adatszolgáltatás, vagy üzemszünet esetén előírt esetleges manuális adatbevitelre is.
 

Amennyiben azonban az ilyen számla 500 ezer forint vagy azt meghaladó összegű áthárított adót tartalmaz, akkor az adatszolgáltatás a számlakibocsátás utáni napon teljesítendő.

 

Amennyiben a kézi számla Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmának a webes felületen való rögzítése túl nagy terhet jelent az adóalany számára, és nem szeretné az adatokat kétszer rögzíteni, célszerű lehet számlázó program alkalmazására áttérnie.

 

A kézi számlák adatszolgáltatási lépései

 

Ha kézi számlatömböt használ az adózó, akkor is szükséges a regisztráció, de csak az elsődleges felhasználót kell létrehozni, technikai felhasználó és kulcs nem kell hozzá.

 

A lépések:
•    regisztráció az éles rendszerben,
•    belépés,
•    ügyfélkapus belépés,
•    számlaadat-rögzítés.

 

Regisztrációs kötelezettség

 

Mivel az adatszolgáltatási kötelezettség csak regisztrációt követően teljesíthető, szükséges ellenőrizni, hogy van-e a vállalkozás nevében regisztrálásra jogosult személy, és ő rendelkezik-e ügyfélkapuval. Ezt követően, de még az első adatszolgáltatási kötelezettség határideje (első adatszolgáltatással érintett számla kiállítása) előtt, pedig a regisztrációt meg kell tenni a NAV honlapján található felületen: https://onlineszamla.nav.gov.hu/

 

Számlák lekérdezése

 

Az adatszolgáltatással érintett számlákat az adózók gyakorlatilag a beküldést követően bármikor lekérdezhetik, akár kibocsátói, akár befogadói oldalon állnak az adott ügyletben. Ezzel a valós idejű adatszolgáltatás előnyei a vállalkozásoknál is megjelennek, melyhez kapcsolható lehet könyvelő programba, vállalatirányítási rendszerbe történő importálás, és ezzel időt és energiát lehet spórolni, valamint óriási hatékonyság növelés is elérhető egyben.

 

NAV Online Számlázó

 

Az adóterhek csökkentése és a számlázó programok elterjesztése érdekében a NAV ingyenesen használható számlázó programot bocsátott az adózók rendelkezésére. Ez a rendszer valós idejű adatszolgáltatást valósít meg az adóhatóság rendszere felé, tekintet nélkül a számla áfa tartalmának értékhatárára, tehát minden, adóalany felé kibocsátott számláról teljesíti az adatszolgáltatást.

 

Mulasztási bírság

 

Az adatszolgáltatás nem, késedelmes, hiányos, hibás, valótlan adattartalmú teljesítése miatt az adózó szankcionálható.

Magánszemély 200 ezer, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható számlánként a fenti esetekben.

 

Lakatos Zsuzsa

transzferár- és adószakértő.

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

11

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR