JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Új lámpa a társadalombiztosítási jogviszony ellenőrzésében
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A társadalombiztosítás meglétét jelző négy lámpa 2016. július 15-étől további lámpával, a sárgával bővül. A sárga lámpa azoknál a személyeknél jelenik meg, akik egészségügyi szolgáltatásra azáltal lettek jogosultak, hogy arra vonatkozó megállapodást kötöttek.

2016. augusztus 11.

Az egészségügyi szolgáltatásra szóló megállapodást azok a személyek köthetik meg, akik a Tbj. szerint nem biztosítottak és egészségügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosultak.  A hatályos szabály alapján a megállapodás első 6 hónapjában az érintett személy csak sürgősségi ellátásokra jogosult, kivéve, ha a megállapodás megkötésével egyidejűleg az előírt járulék befizetése 6 hónapra megtörténik. 2016. augusztus 1-jétől a fenti 6 hónap 24 hónapra emelkedik, így a megállapodás alapján az első 24 hónapra csak sürgősségi ellátás jár. Ha a megállapodást kötő egy összegben befizeti a járulékot 24 hónapra – amely 111 000 forintot alapul véve egy felnőtt esetében 1 332 000 forint – akkor jogosult lesz a megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra a megállapodás megkötését követő hónap első napjától.

A lámpa bevezetését az indokolta, hogy a megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosultak a fenti várakozási idő letelte után sem jogosultak a teljeskörű egészségügyi szolgáltatásra.

Azaz a megállapodást kötő személy nem kapja meg a következő egészségügyi ellátásokat:
1.    ) Nem jogosult külföldön történő gyógykezelésre – beleértve a határon átnyúló egészségügyi ellátást is –.
2.    ) Nem jogosult a 18 éves életkorig (ezt követően a középiskola, szakképző iskola nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje alatt, valamint a várandósság megállapításától a szülést követő 90 napig) és 62 éves életkor felett a teljes körű fogászati alap- és szakellátásra, amely nem tartalmazza a technikai költségeket.
3.    ) Nem jogosult 18 éves kor felett fogsebészeti ellátásra, fogkő-eltávolításra és az ínyelváltozások kezelésére, valamint életkortól függetlenül az alapbetegséggel kapcsolatos fog- és szájbetegségek kezelésére, szakorvosi beutaló alapján fogászati góckeresésre, és a külön jogszabály szerinti fogmegtartó kezelésre.
4.    ) Nem jogosult transzplantációs várólistára való felvételre.

Az OEP tájékoztatása alapján a fenti várakozási idő (azaz 6 illetve 24 hónapos sürgősségi ellátás) alatt a jogviszony-ellenőrzés során barna lámpa jelenik meg, de amennyiben az érintett személynek van érvényes megállapodása, úgy a sürgősség körébe tartozó ellátásokat az érvényes TAJ-jal rendelkező biztosítottakhoz hasonlóan kell jelenteni (1-es térítési kategória, 1-es azonosító típus). A fenti idő leteltét követően megjelenő sárga lámpa jelzése mellett megjelenik azon ellátások köre is, amelyekre az érintett személyi kör nem jogosult.

A másik négy lámpa jelentése

A zöld lámpa azt jelzi, hogy az ellátandó személynek érvényes a tajszáma és az OEP nyilvántartásában jogosultként szerepel, azaz rendezett a befizetése, egészségügyi szolgáltatási jogosultsága. Ez lehet azért, mert az ellátásban részesülő biztosítási jogviszonyban áll és fizeti a 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de lehet azért is, mert ez a személy havi 7 050 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet az ellásáért vagy a költségvetés fizet az adott ellátott után havonta 5 790 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot.

A piros lámpa azt jelenti, hogy az ellátandó személy tajszáma érvényes, de jogviszonya rendezetlen, azaz az ellátandó személy az OEP nyilvántartásában jogosultként nem szerepel. Ez esetben is megkapja a beteg/ellátott az egészségügyi szolgáltatást beleértve, hogy támogatottan kapja a gyógyszert, gyógyászati-segédeszközt, gyógyfürdőt (azaz nem téríttetheti meg a biztosító a beteggel az ellátás, gyógyszer, segédeszköz, gyógyfürdő árát), azonban a jogviszony illetve a jogosultság rendezése érdekében a beteg/ellátott köteles a kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervét megkeresni.

Kék lámpa megjelenésével a szolgáltató tudja, hogy a beteg tajszáma átmenetileg érvénytelen, mert a beteg külföldön biztosított. Ha például a beteg az EU valamelyik tagállamában biztosított és ott igényelt Európai Egészségbiztosítási Kártyát, akkor ezzel a kártyával Magyarországon orvosilag szükséges ellátást kaphat.

A barna lámpa azt jelzi, hogy a betegnek nincs érvényes tajszáma. Érvényes TAJ hiányában a jogviszony rendezettségének nincs jelentősége, hiszen ez esetben a beteg csak az ellátás kifizetése mellett kaphat Magyarországon egészségügyi szolgáltatást. Ilyen eset például akkor állhat fenn, ha a beteg másik országban él, és a magyar lakcímét megszüntette, aminek következtében tajszámát érvénytelenítették.

 dr. Radics Zsuzsanna

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

21

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR