JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Átlátható és kiszámítható szabályozást teremt a versenytörvény módosítása
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A versenyjogi követelmények hatékony és eredményes érvényesítése, a gyakorlatban felmerült igények, problémák kezelése, valamint az európai uniós jogfejlődés követése érdekében a kormány törvénymódosítást nyújtott be pénteken az Országgyűlésnek.

2013. október 22.

A módosítások célja az összefonódás-ellenőrzési rendelkezések hatékonyabbá, ügyfélbarátabbá, egyben átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá tétele úgy, hogy az összefonódások engedélyezésére vonatkozó szabályokat be nem tartó vállalkozásokkal szemben is hatékony és adekvát eszközök álljanak a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) rendelkezésére.

A szabályozás kiigazítására elsősorban az engedélykérés joghatásának tisztázása, a végrehajtási tilalom egyértelmű kimondása, érvényesülése korlátainak meghatározása, az egyszerűsített és a teljes körű engedélyezési eljárás élesebb elhatárolása, valamint az előzetes egyeztetés jogintézményének bevezetése érdekében van szükség.

A törvényjavaslat egyértelművé teszi, hogy az engedély megadásáig az összefonódás nem hajtható végre, azaz az irányítási jog nem gyakorolható. A végrehajtási tilalom kimondása mellett megengedi, hogy az eljáró versenytanács egyedi kérelemre, a körülmények mérlegelésével hozzájáruljon az irányítási jogoknak az engedély megszerzése előtti gyakorolásához, ha az a rendes üzletmenet folytatásához és a befektetés értékének megőrzéséhez feltétlenül szükséges, és amennyiben egy esetleges tiltó vagy az engedélyt feltételhez, illetve kötelezettségszabáshoz kötő határozat esetén is biztosítható az abban foglaltak betartása.

A módosítás emellett törvényi alapot teremt az engedély iránti kérelem benyújtását megelőzően a GVH gyakorlatában jelenleg is biztosított előzetes egyeztetésre, továbbá számos helyen pontosítja a Versenytanács jogalkalmazási gyakorlatában kikristályosodott, törvényi szabályozást igénylő kérdésekben az összefonódások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, amelyek így egyértelművé és kiszámíthatóbbá válnak.

A speciális egyezségi eljárás új jogintézmény. Ez akkor alkalmazható, ha a jogsértő elismeri a tettét, annak jogi megítélését és a bírságot, továbbá lemond a jogorvoslati jogáról. A versenyhatóság szempontjából előnyös a gyors lezárás, mert elmarad az évekig húzódó per, míg az ügyfél - engedékenysége következtében - 10 százalékkal csökkentett bírsággal kalkulálhat.

A törvényjavaslat újrarendezi a személyes adatokhoz és az egyes törvény alapján védett adatokhoz való hozzáférésre, az ezen adatok kezelésére és az iratbetekintésre vonatkozó szabályokat. A módosítás célja, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény (Tpvt.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénnyel (Ket.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénnyel (Infotv.), illetve az egyes védett adatokat meghatározó törvényekkel összhangban szabályozza a védelmet élvező adatok kezelésének kérdését.

Az iratbetekintés szorosan kapcsolódik az üzleti titok köréhez. Jelenleg egy adat üzleti titokká nyilvánítását a hatóságtól kell kérni, ha viszont hozzájárul, akkor sérül az ellenfél joga. A tervezet szerint az adat gazdája nyilvánítja azt üzleti titokká, és mindaddig az marad, amíg az eljáró versenytanács - kérelemre - meg nem fosztja ettől a jellegétől.

A probléma lényege az, hogy az üzleti titokká nyilvánítás sértheti az ellenfél jogorvoslati jogát, mivel nem ismeri az abban foglaltakat. Ha a versenytanács engedélyezi az ellenfélnek az üzleti titok megismerését, akkor is csak azután tekinthet be abba, ha jogerőssé válik az engedélyező határozat.

Az átlátható szabályozás érdekében beépíti a törvényjavaslat a Tpvt.-be a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény (Grt.) megtévesztő és jogellenes összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezéseit, valamint a versenyhatóság, illetve a bíróság ezekkel összefüggő eljárásának szabályait.

A törvényjavaslat teljeskörűvé teszi a GVH jogállására, szervezetére és foglalkoztatási jogviszonyaira vonatkozó szabályokat, egységes besorolási rendszert és kiszámítható előmeneteli rendet teremt meg, és tisztázza a hivatal jogállását szabályozó rendelkezéseket.

A törvényjavaslat tartalmazza emellett egyes eljárási szabályok- a GVH jogalkalmazási gyakorlatának tapasztalatai, illetve az európai uniós és nemzetközi versenyjogi fejlemények nyomán szükségessé váló - módosítását, így a bejelentéssel és a panasszal kapcsolatos eljárások, valamint az ágazati vizsgálat szabályainak kiigazítását.

(KIM Sajtó Osztály, MTI)


További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

16

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR