JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

A 2022-es választással összefüggő határidők
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A köztársasági elnök 2022. április 3-ára tűzte ki az országgyűlési képviselők választását. Az alábbiakban a helyi választási irodákra vonatkozó határidőket tekintjük át, időrendi sorrendben.

2022. március 14.

Jogszabályi háttér

Az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás helyi választási irodák és országos egyéni választókerületi választási irodák számára releváns eljárási határidői és határnapjait az 1/2022. (I. 11.) IM rendelet határozza meg.
A választási irodák feladatait a választási eljárásról 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) III. fejezete tartalmazza. E feladatok végrehajtásának részletes szabályait állapítja meg a 3/2022. (I. 11.) IM rendelet.

Határidők a választás napja előtt

- 2022. január 26.: az ezt követően szavazóköri névjegyzékbe vett választópolgárt a helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről (Ve. 116. § (1) bekezdés).
- 2022. február 12-től 2022. április 3-án 19.00 óráig: a választási kampány időtartama (Ve. 139. §).
- 2022. február 12-től: az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet (Ve. 121. § (2) bekezdés).
- 2022. február 20-án 16.00 óráig: az országgyűlési egyéni választókerület székhelye szerinti település képviselő-testület megválasztja az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot (Ve. 22. §).
- 2022. február 25-én 16.00 óráig: az egyéni választókerületi jelölt bejelentése (Ve. 252. § (1) bekezdés), a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet az ajánlóíveket köteles átadni az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodának (Ve. 124. (2) bekezdés).
- 2022. február 25-én, 16.00 óra után: az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság elvégzi a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását (Ve. 160. § (2) bekezdés).
- 2022. március 5.: Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság dönt a bírság kiszabásáról az ajánlóívek leadását elmulasztó jelöltekkel, jelölő szervezetekkel szemben (Ve. 124. § (4) bekezdés).
- 2022. március 14-én 16.00 óráig: a települési önkormányzat képviselő-testülete megválasztja a szavazatszámláló bizottság tagjait (Ve. 24. § (1) bekezdés).
- 2022. március 25-én 16.00 óráig: a választási bizottság megbízott tagjának bejelentése (Ve. 30. § (2) bekezdés).
- 2022. március 25-én 16.00 óráig: az átjelentkezésre irányuló kérelemnek be kell érkeznie a helyi választási irodához (Ve. 250. § (2) bekezdés), az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja (Ve. 250. § (5) bekezdés).
- 2022. március 26-ig: az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság kijelöli a külképviseleteken leadott szavazatok és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására illetékes szavazatszámláló bizottságot (Ve. 292. § (1) bekezdés).
- 2022. március 29-én: ha az átjelentkezéssel történő szavazásra kijelölt szavazókörben a névjegyzéken szereplő választópolgárok száma meghaladja az 1 500 főt, a helyi választási iroda vezetője a szavazóköri névjegyzéket több részre oszthatja (Ve. 257/A. § (1) bekezdés).
- 2022. március 30-án 16.00 óráig: a levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton előterjesztett mozgóurna iránti kérelem beérkezési határideje a helyi választási irodához (Ve. 103. § (2) bekezdés). A kérelmet legkésőbb 2022. április 1-én el kell bírálni!
- 2022. április 1-én 16.00 óráig: ha a helyi választási iroda vezetője a szavazóköri névjegyzéket több részre osztotta az érintett szavazatszámláló bizottságba tagot megbízó jelölő szervezet, illetve független jelölt további tagokat bízhat meg a szavazatszámláló bizottságba (Ve. 245. § (4) bekezdés).
- 2022. április 1-én 16.00 óráig: az átjelentkező választópolgár átjelentkezési kérelmét személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén visszavonhatja (Ve. 250. § (8) bekezdés).
- 2022. április 1-én 16.00 óráig: a személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton előterjesztett mozgóurna iránti kérelem beérkezési határideje a helyi választási irodához (Ve. 103. § (2) bekezdés). A kérelmet legkésőbb 2022. április 1-én el kell bírálni!
- 2022. április 1-én: a 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetését követően a Nemzeti Választási Iroda lezárja a szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét (Ve. 106. § (1) bekezdés).
- 2022. április 2-án: a lezárt szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének kinyomtatása (Ve. 106. § (2) bekezdés).
- 2022. április 2-án: a szavazóköri névjegyzék, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke, a szavazólapok és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékek átadása a szavazatszámláló bizottság elnökének (Ve. 164. § (1) bekezdés).

Határidők a választás napján

- 2022. április 3-án 6:00 óráig: a helyi választási iroda biztosítja az iratok és kellékek őrzését (Ve. 164. § (2) bekezdés).
- 2022. április 3-ig: nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni (Ve. 79. § (2) bekezdés).
- 2022. április 3-án 6.00 órától 19.00 óráig: szavazás a szavazóhelyiségben (Ve. 169. §), a levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazatát tartalmazó válaszborítékot személyesen vagy egyéb – meghatalmazással nem rendelkező – személy általi kézbesítéssel eljuttathatja bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába (Ve. 279. § (2) bekezdés).
- 2022. április 3-án 12.00 óráig: a mozgóurna iránti kérelem benyújtása – meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével – az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz vagy előterjesztése elektronikus azonosítással elektronikus úton (Ve. 103. § (2) bekezdés). A kérelmet haladéktalanul el kell bírálni!

Határidők a választás után

- 2022. április 4-én: a szavazatszámláló bizottság, valamint az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság tagjai mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettségük alól (Ve. 15. § (1) bekezdés). 
- 2022. április 4-én: a helyi választási iroda átadja az átjelentkezéssel szavazó választópolgár által leadott szavazatok borítékát tartalmazó szállítóborítékot az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodának (Ve. 282. § (2) bekezdés), a szállítóborítékokat az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda a Nemzeti Választási Irodához szállítja (Ve. 283. § (2) bekezdés).
- 2022. április 6-án 16.00 óráig: a jelölt és a listát állító jelölő szervezet köteles leadni a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét tartalmazó adatszolgáltatás megsemmisítéséről készült jegyzőkönyvet az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának (Ve. 155. § (2) bekezdés).
- 2022. április 6-én 16.00 óráig: a szavazóköri jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában megtekinthető (Ve. 204. §).
- 2022. április 8-án 16.00 óráig: a szavazatszámláló bizottság és a helyi választási bizottság tagjának munkáltatója a tagot megillető bér és járulékai megtérítését igényelheti a helyi választási irodától (Ve. 15. § (2) bekezdés).
- 2022. április 9-ig: az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság megállapítja a választás egyéni választókerületi eredményét (Ve. 294. § (2) bekezdés).
- 2022. április 9-én: az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazatait tartalmazó lezárt borítékokat tartalmazó csomagot átadja az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására kijelölt szavazatszámláló bizottság elnökének (Ve. 292. § (3) bekezdés).
- 2022. április 22-ig: a Nemzeti Választási Bizottság megállapítja az országgyűlési képviselők választásának országos listás eredményét (Ve. 296. § (2) bekezdés).
- 2022. május 3-án 16.00 óráig: a választási plakátok eltávolítása (Ve. 144. § (7) bekezdés).
- 2022. július 3-ig: a szavazólapokat – ha az országgyűlési képviselők általános választása vagy a népszavazások eredményével összefüggő büntetőeljárás nincsen folyamatban – a helyi választási irodában meg kell őrizni (Ve. 205. § (1) bekezdés).
- 2022. július 2-át követően: a jegyzőkönyvek első példányának átadása a Magyar Nemzeti Levéltárnak (Ve. 205. § (2) bekezdés).

- 2022. július 4-én: meg kell semmisíteni  
a) a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket, valamint az azok elbírálása során keletkezett döntéseket,
b) a szavazóköri névjegyzék, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke, a külképviseleti névjegyzék, a levélben szavazók névjegyzéke és a Ve. 267/A. §-a szerinti jegyzék elektronikus és kinyomtatott példányát,
c) a megfigyelők nyilvántartott személyes adatait,
d) az ajánlóíveket,
e) a szavazólapokat, a visszautasítottak jegyzékét, az ellenőrző lapokat, a levélben szavazás azonosító nyilatkozatait és a válaszborítékokat (Ve. 13/C. §).
A helyi választási iroda 2/2022. (I. 11.) IM rendeletben meghatározott feladatai az országgyűlési képviselő-választás és az országos népszavazás költségeinek elszámolásával és belső ellenőrzésével kapcsolatban. 

 

Dr. Balás Endre 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

28

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR