JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Adatváltozás kezelési szolgáltatás 2022-től
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A 2021. évi CXIX. törvény bevezeti az adatváltozás-kezelési szolgáltatást és az adatváltozás-bejelentési szolgáltatást, melyek 2022. január 1-től nagymértékben megkönnyítik az ezeket igénybe vevő állampolgároknak az egyes közüzemi szolgáltatóknál az adataik módosítását vagy a felhasználó-változások átvezetését.

2021. december 07.

 

Az új szolgáltatások (adatváltozás-kezelési szolgáltatás és az adatváltozás-bejelentési szolgáltatás) lényege az, hogy ha valakinek az adataiban – például házasságkötés vagy költözés miatt – változás következik be, vagy az érintett ingatlanba új felhasználó költözik, az adatváltozást ne kelljen az egyes szolgáltatóknak külön-külön bejelenteni. 

 

Ez nem csupán az ügyfelek, hanem a szolgáltatók számára is jelentős adminisztratív tehercsökkenést jelent.

 

Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás és az adatváltozás-bejelentési szolgáltatás szabályai a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvénybe kerülnek beépítésre. A törvény alapján az adatváltozás-kezelési szolgáltatás az ügyfelek és a csatlakozott szolgáltatók között az adatváltozás-kezelési szolgáltató által biztosított olyan szolgáltatás, amely adatváltozás-bejelentési szolgáltatásból és felhasználóváltozás-bejelentési szolgáltatásból áll. 
Az adatváltozás-bejelentési szolgáltatás az ügyfél adataiban bekövetkezett változás bejelentésének adatváltozás-kezelési szolgáltató általi továbbítása a csatlakozott szolgáltató felé, a felhasználóváltozás-bejelentési szolgáltatás pedig az ügyfél személyében bekövetkezett változás bejelentésének adatváltozás-kezelési szolgáltató általi továbbítása a csatlakozott szolgáltató felé. 

 

A szolgáltatás szereplői

 

  • az adatváltozás-kezelési szolgáltató, amely egy kormányzati szerv, 
  • az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz szerződéssel csatlakozott szolgáltató (a továbbiakban: közműszolgáltató) és
  • az állampolgár, vagyis a közműszolgáltató ügyfele. 

 

Az adatváltozás-kezelési szolgáltatást az az állampolgár veheti igénybe, aki ügyfélkapuval rendelkezik és – akár személyesen, akár ügyfélkapun keresztül – a szolgáltatásra regisztrál. Az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz 

 

  • az elektronikus hírközlési szolgáltató,
  • a távhőszolgáltató,
  • a villamosenergia-kereskedő, illetve egyetemes szolgáltató,
  • a földgázkereskedő, illetve egyetemes szolgáltató és
  • a víziközmű-szolgáltató
    csatlakozhat. 

A csatlakozás a közműszolgáltatók számára nem kötelező. A szolgáltatás igénybevétele mind az állampolgárok, mind a közműszolgáltatók számára ingyenes.

 

Az adatváltozás-bejelentési szolgáltatás igénybevétele esetén az ügyfél kormányablakban vagy ügyfélkapun keresztül felhatalmazást adhat az adatváltozás-kezelési szolgáltató számára, hogy automatizáltan vagy eseti felhatalmazás alapján értesítse a közműszolgáltatót az adatváltozás-bejelentéssel érintett adatairól. Az ügyfél a rendelkezési nyilvántartásban tehet rendelkezést arról, hogy az adatváltozás-kezelési szolgáltató elektronikus úton automatikusan értesítést küldjön a közműszolgáltatók részére az ügyfél természetes személyazonosító adatainak, lakcímének megváltozásáról, és az elhalálozással kapcsolatos információkat továbbítsa részükre. 

 

A szolgáltatáshoz csatlakozott ügyfélnek tehát nem szükséges például a nevének megváltozását bejelentenie a közműszolgáltató felé, mivel megteszi helyette ezt az adatváltozás-kezelési szolgáltató.

 

A szolgáltatás arra is lehetőséget biztosít, hogy elhalálozás esetén a közműszolgáltatók értesítést kapjanak arról, hogy a szolgáltatás tekintetében kivel vehetik fel a kapcsolatot. Az ügyfél halála esetén – a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv értesítése alapján – az adatváltozás-kezelési szolgáltató tájékoztatja a közműszolgáltatót, a kijelölt kapcsolattartó személyéről, elérhetőségeiről.
Az ügyfél a felhasználóváltozás-bejelentési szolgáltatás keretében felhatalmazást adhat arra, hogy a felhasználó személyében bekövetkezett változásról az adatváltozás-kezelési szolgáltató értesítse a közműszolgáltatót. A közműszolgáltatók az adatok átvételét követő 60 napon belül összevetik az átvett adatokat az általuk nyilvántartott, a felhasználóra vonatkozó adatokkal, és eltérés esetén gondoskodnak azoknak az átvett adatok szerinti tartalommal történő helyesbítéséről. A közműszolgáltató az átvett adatokat a nyilvántartásában átvezeti és tájékoztatja az ügyfelet a szerződéskötéssel vagy -módosítással összefüggő teendőiről. 
Az adatváltozás-kezelési szolgáltatáshoz csatlakozott közműszolgáltatók kötelesek a felhasználók adatváltozásának bejelentését az adatváltozás-kezelési szolgáltatás keretében biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján is fogadni és kezelni.

 

Tájékoztatási kötelezettség

 

Annak érdekében, hogy a fent bemutatott kényelmi szolgáltatásokat minél több állampolgár megismerje és használja, a törvény az anyakönyvvezetők, a közjegyzők és az ügyvédek számára is ír elő tájékoztatási kötelezettséget. Ha a házasuló a házasságkötést követően nem a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét kívánja viselni, az anyakönyvvezető a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg tájékoztatja a házasulót az adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről. Az ingatlant érintő hagyatéki eljárásban és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáló jognyilatkozat közokiratba foglalása során a közjegyző, az ingatlanra vonatkozó vagy az ingatlannal kapcsolatos jog vagy tény közhiteles nyilvántartásba való bejegyzésére irányuló eljárás során pedig az ügyvéd is köteles tájékoztatni az ügyfelet az adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről.
 

 

Dr. Balás Endre

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

21

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR