CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2022 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Az ingyenes juttatások további lehetőségei
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A munkavállaló számára biztosított ingyenes juttatások keretében a munkáltató átadhat a munkavállaló részére ingyen terméket, illetve biztosíthat részére térítés nélkül szolgáltatást, vagy a termék használatát ingyenesen engedheti.

2021. december 09.

 

A munkavállaló részére biztosított ingyenes juttatások körében már megvizsgáltuk az ingyen átadott termék lehetőségét az általános forgalmi adó szempontjából. Az alábbiakban az ingyenesen biztosított szolgáltatás és a termék ingyenes használatba adása körét elemezzük.

 

Ingyenesen biztosított szolgáltatás

 

Amennyiben a munkáltató a munkavállaló részére nem terméket ad át, hanem szolgáltatás igénybevételét biztosítja ingyenesen (pl. szabadidős programon való részvételt biztosító belépőjegyet), akkor a munkáltató részéről az Áfa tv. 14. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatásnyújtás valósulhat meg. A rendelkezés értelmében ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak minősül, ha az adóalany saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére másnak ingyenesen nyújt szolgáltatást, feltéve, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg.

 

Amennyiben a munkáltató a szolgáltatást eleve amiatt rendeli meg, hogy annak igénybevételét ingyenesen biztosítsa a munkavállalók részére, akkor az Áfa tv. 120. §-ában megfogalmazott, az adólevonási jog gyakorlásához szükséges feltételek nem állnak fenn. 

 

Ugyanis a szolgáltatások adóköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás érdekében történő használatára, hasznosítására nem kerül sor. Ennek megfelelően a szolgáltatások igénybevétele kapcsán a munkáltatóra áthárított áfa vonatkozásában teljes mértékben adólevonási tilalom alá esik, mivel a munkáltató az igénybe vett szolgáltatásokat kizárólag a munkavállalók magánfogyasztásának biztosítása érdekében használja fel, illetve annak érdekében hasznosítja.
Az adólevonási jog érvényesíthetőségének hiányában a munkavállalók részére történő ingyenes vagyoni előny biztosításával a munkáltató részéről nem valósul meg az Áfa tv. 14. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatásnyújtás, ezért annak kapcsán a munkáltatót áfafizetési kötelezettség sem terhelheti.

Előfordulhat, hogy a munkavállaló részére ingyenesen biztosított szolgáltatáshoz kapcsolódóan felmerült áfa levonására a munkáltatónak lehetősége van. 

 

Ez akkor fordulhat elő, ha a munkáltató tevékenységi körébe tartozik az a szolgáltatás, amelyet ingyenesen biztosít a munkavállaló részére.
Például a gazdasági társaság fitnesztermet üzemeltet. Az egyik munkavállalója részére ingyen átad 20 db, 1 hónapos időszakra vonatkozó bérletet. Ebben az esetben a 20 db bérlet szokásos piaci értéke után áfát kell fizetni, tekintettel arra, hogy a munkáltatót a fitneszterem üzemeltetéséhez kapcsolódóan adólevonási jog illeti meg.
Amennyiben a gazdasági társaság alanyi adómentességet választott, akkor a 20 db bérlet szokásos piaci értéke után nem kell áfát fizetnie. Ennek az az oka, hogy a társaság alanyi adómentes státusa folytán a fitneszterem üzemeltetéséhez kapcsolódóan áfa levonására nem jogosult. Ennek következtében az adófizetési kötelezettség keletkezésének előfeltétele már nem áll fenn.

 

Termék ingyenes használatba adása

 

Az Áfa tv. 14. § (1) bekezdése szerint ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtás [2. § a) pontja] az is, ha az adóalany a terméket vállalkozásából időlegesen kivonva, azt saját vagy alkalmazottai magánszükségletének kielégítésére vagy általában, vállalkozásától idegen célok elérésére ingyenesen használja, illetőleg azt másnak ingyenesen használatba adja, feltéve, hogy a termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészben vagy részben adólevonási jog illette meg. 

Tehát a munkáltatónak áfát kell fizetnie, ha a terméket ingyenesen munkavállalója használatába adja, feltéve, hogy a termék, vagy annak alkotórészének szerzéséhez kapcsolódóan felmerült áfát részben vagy egészben levonható adóként veheti figyelembe.

 

Amennyiben olyan termékről van szó, amelynek beszerzésére tételes adólevonási tilalom vonatkozik, valamint annak alkotórészére is kiterjed az adólevonási tilalom, akkor a munkáltatónak fizetendő adója nem keletkezhet. Erre az esetre hozható fel példaként, ha a gazdasági társaság cégautóként használt személygépkocsi magáncélú használatát biztosítja ingyenesen a munkavállaló részére. Az Áfa tv. 124. § (1) bekezdés d) pontja alapján a cégautóként használt személygépkocsi beszerzését terhelő áfa levonására nincs lehetőség. Az Áfa tv. 124. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem vonható le a cégautóként használt személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges termékeket terhelő áfa sem. Az említett jogszabályi rendelkezések következtében a cégautóként használt személygépkocsi, annak alkotórészét képező termék beszerzéséhez kapcsolódóan áfa nem vonható le, ezért a személygépkocsi ingyenes használatának biztosítása miatt a munkáltató terhére fizetendő adó nem keletkezhet.
 

 

Bonácz Zsolt

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

14

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR