JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Az elektronikus kereskedelemre vonatkozó új áfaszabályok
A hír több mint 30 napja nem frissült!

2021. július 1-jén életbe léptek az elektronikus kereskedelemre vonatkozó új általános forgalmi adó (hozzáadottérték-adó) szabályok. Az e-kereskedelmi vagy digitális áfacsomag célja, hogy biztosítsa a tisztességes versenyt és szűkítse az áfacsalások lehetőségeit. Az alábbiakban a Közösségen belüli távértékesítés új szabályait tekintjük át.

2021. szeptember 10.

A vonatkozó rendelkezéseket – a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvvel (a továbbiakban: Héa-irányelv) összhangban – részben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény tartalmazza (a továbbiakban: Áfa tv.), másrészt a Héa-irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011/EU végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Vhr.), amely közvetlenül hatályos és alkalmazandó a Közösség valamennyi tagállamában.

A digitális áfacsomag célja

Az e-kereskedelmi vagy más néven digitális áfacsomag célja, hogy

 • biztosítsa az uniós és nem uniós vállalkozások közötti tisztességes versenyt,
 • erősítse a fogyasztás – vagy más néven célország – szerinti adóztatás elvét,
 • támogassa az áfacsalás elleni küzdelmet, továbbá
 • az adófizetés és adóbeszedés egyszerűsítése által megkönnyítse a határokon átnyúló kereskedelmet.

A fenti célok elérése érdekében 2021. július 1-jétől az alábbi pontokon történik módosítás:

 • Közösségen belüli távértékesítés teljesítési helye,
 • elektronikus felületek (platformok) adófizetési kötelezettségének megteremtése,
 • egyablakos rendszerek alkalmazhatóságának bővítése,
 • kis értékű import küldemények áfa mentességének eltörlése, az import áfa megfizetésére vonatkozó alternatív megoldások bevezetése.

Közösségen belüli távértékesítés teljesítési helye

2021. július 1-jétől Közösségen belüli távértékesítés [Áfa tv. 12/B. § (1) bekezdés] alatt azt az ügy-letet kell érteni, amelyre jelenleg távértékesítésként hivatkozunk. Ezek olyan ügyletek, amikor az értékesítő egy, a letelepedésétől eltérő tagállambeli nem adóalany vevő, vagy a Közösségen belüli termékbeszerzés tekintetében adófizetsre nem kötelezett adóalany vevő (pl. alanyi adómentes, kizá-rólag tárgyi adómentes tevékenységet végző adóalany), azaz a végső vevő részére értékesít terméket, melyet az értékesítő vagy a megbízásából harmadik fél ad fel, fuvaroz el az egyik tagállamból a másikba. A módosítás értelmében Közösségen belüli távértékesítés esetében a teljesítési hely a ren-deltetési hely szerinti tagállam [Áfa tv. 29. § a) pont.], ezen tagállamot illeti meg az adóbevétel. 

A szabályozás tehát eltörli a jelenlegi 35.000 euró, illetve 100.000 euró értékhatáro-kat. 

Változatlan azonban, hogy nem a Közösségen belüli távértékesítés szabályait kell alkalmazni a fel-, vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termékekre és az új közlekedési eszközökre.

Az adóztatás helyének módosításával párhuzamosan megnyílik annak a lehetősége, hogy a Közösségen belüli távértékesítés utáni bevallási és adófizetési kötelezettségnek az adóalany az egyablakos rendszer alkalmazásával tegyen eleget.

A módosítás a kisvállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése érdekében az Áfa tv. 45/A. § 2021. július 1-jéig hatályos (3)-(6) bekezdéseiben foglalt könnyítést kiterjeszti a Közösségen belüli távértékesítést (is) teljesítő adóalanyokra [Áfa tv. 49/A. §.].

Ha az adóalany

 • a Közösségen belül csak egyetlen tagállamban telepedett le, és
 • az adott, valamint az azt megelőző naptári évben 10.000 eurónak megfelelő összeget (adó nélküli ellenértéket) meg nem haladóan nyújtott a letelepedésétől eltérő tagállami nem adóalanynak az Áfa tv. 45/A. § (1) bekezdése szerinti távolról is nyújtható szolgáltatást, illetve teljesített Közösségen belüli távértékesítést, akkor ezen ügyletek esetében az adóalany letelepedése szerinti tagállam, illetve a termék feladási helye szerinti tagállam marad a teljesítés helye, így annak szabályai szerint kell adóznia. A 10.000 euró átváltására a 2017. december 5-én érvényes EKB átváltási árfolyamot kell alkalmazni [Áfa tv. 256. § (3) bekezdés]. 
  Ez Magyarország esetében 313,96 HUF/EUR árfolyamot jelent, vagyis belföldi adóalanyok tekintetében a kerekítésre vonatkozó szabályok figyelembevételével az alkalmazandó értékhatár 3.100.000 forint. A 10.000 eurós értékhatár együttesen és nem külön-külön vonatkozik az adóalany által teljesített Közösségen belüli távértékesítésre és a letelepedésétől eltérő tagállamban nem adóalanyok részére nyújtott távolról is nyújtható szolgáltatásokra, amennyiben ezen ügyletek mindegyikét teljesíti az adóalany.
  Ugyanakkor az adóalany a 10.000 eurós értékhatár el nem érése esetén is dönthet úgy, hogy a Közösségen belüli távértékesítésre, illetve a 45/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásokra meghatározott főszabály szerint a fogyasztás tagállamában teljesíti adókötelezettségét, azonban ebben az esetben választásához a választása évét követő második év végéig kötve van.
Dr. Veress Júlia

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

20

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR