JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Új jegyzői kötelezettség a turisztikai ágazatban
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A turizmus-vendéglátás ágazatot érintő jogszabályváltozás értelmében a jegyző ellenőrzése során a vendéglátó üzletek Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) történő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését is vizsgálja a jövőben, évente legalább egy alkalommal. Amennyiben a kereskedő nem tett eleget a vendéglátó üzletek típusára vonatkozó bejelentési kötelezettségének, a jegyző a vendéglátó üzletet azonnali hatállyal köteles bezáratni.

2021. szeptember 02.

A turizmus-vendéglátás ágazat stratégiai célú módosításáról szóló kormányrendelet [501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 155. szám] több rendelkezése érinti a jegyzők kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörét.

 

A szálláshely-szolgáltató Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé történő regisztrációs és rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét a jegyző évente köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni. A módosító rendelet értelmében a szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében.

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításai 2021. augusztus 19-én léptek hatályba. A jegyző a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót főszabály szerint továbbra is hat évente legalább egy alkalommal köteles ellenőrizni.

   

Annak vizsgálatát azonban, hogy a szálláshely-szolgáltató a regisztrációs és rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz-e az NTAK felé, évente el kell végezni.

 

Az ellenőrzést az ASP keretrendszer NTAK szakrendszerén keresztül kell teljesíteni. Az ellenőrzési kötelezettséget 2021-ben augusztus 31-ig kell teljesíteni. A hat évente esedékes ellenőrzés során továbbra is kiemelten vizsgálni kell azt, hogy a szálláshely-szolgáltató eleget tesz-e az adott szálláshelytípussal szemben támasztott, a kormányrendelet mellékletében meghatározott követelményeknek, és a szálláshely megfelel-e a bejelentésben foglalt szálláshely-üzemeltetési tevékenység rendeletben meghatározott feltételeinek.

Az NTAK üzemeltetőjét, vagyis az MTÜ-t értesíteni kell azon szálláshelyekről, amelyek

    nem rendelkeznek szálláshely-kezelő szoftverrel,
    az NTAK-nál nem regisztráltak vagy
    az NTAK felé előírt adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítették.

 

A jegyző a tárgyévre vonatkozó ellenőrzésekről továbbra is köteles ellenőrzési tervet készíteni, melyet előre, tárgyévet megelőző év december 1. napjáig meg kell küldenie az MTÜ részére. Az ellenőrzési terv formai és tartalmi követelményeit és beküldésének módját az MTÜ a jövőben a honlapján teszi közzé.

 

Ha az MTÜ a szálláshely jegyzői ellenőrzését kezdeményezi, a jegyző tizenöt napon belül köteles az ellenőrzéssel kapcsolatban eljárni. A hatósági ellenőrzés eredményeként készült jegyzőkönyvet vagy feljegyzést a hatósági ellenőrzést követően – a korábbi tizenöt nap helyett – nyolc napon belül kell megküldeni az MTÜ részére. Új szabály, hogy a jegyzőkönyvet és a feljegyzést is az MTÜ honlapján közzé tett formátumban és módon kell megküldeni az MTÜ részére [239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 7/A. §]. Szintén újdonság, hogy a szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző a szálláshely-nyilvántartásban nem szereplő szálláshely mellett az NTAK-ba nem regisztrált szálláshely üzemeltetését is azonnali hatállyal köteles megtiltani – pénzbírság kiszabása mellett [239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés d) pont].

A 2022-től hatályos változások

 

A 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2022. január 1-én hatályba lépő rendelkezései a következők. 2022. január 1-től szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely – szálláshelykezelő szoftver mellett – érvényes szálláshely-minősítéssel is rendelkezik, és megfelel azon szálláshelytípus szerinti minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek, amely tekintetében a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatni kívánják. Egy szálláshelyen csak egy típusú szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatható [239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. §, 5. § (3) bekezdés]. A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartás a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölése mellett a minőségi fokozatba sorolását is tartalmazza [239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés d) pont]. A szálláshely-szolgáltató ezért a szálláshely-minősítésben bekövetkezett változást követően, valamint a szálláshely-minősítés megújítása során kiállított dokumentumot haladéktalanul köteles megküldeni a jegyzőnek [239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 13. § (1a) bekezdés].

 

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni. A szálláshely-minősítő szervezet a minősítés során különösen a szálláshely műszaki állapotát és felszereltségét illetve a szálláshelyen nyújtott szolgáltatások színvonalát vizsgálja [239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4/A. §].

 

2022-től a jegyző a hat évente legalább egy alkalommal lefolytatandó kötelező hatósági ellenőrzés lefolytatásához szakértőként az NTAK-kal való csatlakozással kapcsolatban felmerült szakkérdésekben az MTÜ-t, a szálláshely-minősítéssel kapcsolatban felmerült szakkérdésekben pedig a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft-t köteles kirendelni [239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 7/A. § (3) bekezdés].

 

Dr. Balás Endre

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

25

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR