JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Heti jogszabályfigyelő 2021. május 17-23.
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Heti jogszabályfigyelőnkben a legjelentősebb jogszabály- módosításokat ismertetjük.

2021. május 24.

1.    Agrárminiszteri rendeletben szabályozták újra az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezésével kapcsolatos előírásokat. Az új rendelet szerint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokat és tárgyakat előállító és az  első magyarországi forgalomba hozó vállalkozások kötelesek tevékenységüket az  élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek bejelenteni. Az alkalmi árusításra irányuló rendezvényt a szervezőnek szintén be kell jelentenie a  rendezvény helye szerint illetékes járási hivatalnak. A kistermelői élelmiszer-termelésről szóló rendelet módosításával megnyílik a  kistermelők számára az  alkalmazott foglalkoztatásának lehetősége valamint enyhül a kistermelői termékek forgalomba hozatalának területi korlátozása. Az illegális kutyaszállítások megszüntetése érdekében a magyarországi telephelyek nyilvántartásba kell majd venni a jövőben. (20/2021. (V. 17.) AM rendelet, Magyar Közlöny 90. szám)

 

2.    A nyugellátások és egyes más ellátások 2021. június havi kiegészítő emeléséről szóló rendelet értelmében 2021 júniusától 2021 januárjáig visszamenőlegesen 0,6 százalékos mértékű nyugdíjemelés történik. Júniusban a  0,6 százalékkal emelt összegű ellátáson kívül januárig visszamenőleg az első öt hónapra járó különbözetet egy összegben kapják meg a  nyugdíjasok, illetve más ellátásban részesülők. (254/2021. (V. 18.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 91. szám)

 

3.    Kormányrendelet jelent meg az erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról. Az erdővédelmi bírság felső határa természetes személyek esetén ötvenmillió forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötszázmillió forint. (255/2021. (V. 18.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 91. szám)

 

4.    Az egyszülős családok életkörülményeinek javítása érdekében az árvaellátás legkisebb összege 2022. január 1. napjától 50.000 forintra emelkedik. (257/2021. (V. 19.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 92. szám)

 

5.    Az egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításának keretében változtak az egyes termeléshez kötött közvetlen támogatási jogcímekre vonatkozó 2021-2022. évi támogatási keretösszegek. (21/2021. (V. 20.) AM rendelet, Magyar Közlöny 93. szám)

 

6.    Az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló uniós rendelet végrehajtásáról rendelkező törvény szerint a vámhatóság a  készpénzforgalom ellenőrzése érdekében, vámellenőrzés keretében jogosult szállítmányok, tárolóeszközök, vagy szállítóeszközök ellenőrzésére. Aki a rendeletben meghatározott nyilatkozattételi vagy adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, bírságot kell fizetnie. A  bírság megfizetésére kötelezett személy a  bírság mérséklése érdekében, a  bírságot tartalmazó határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül méltányossági kérelemmel élhet a vámhatóságnál. (2021. évi XLI. törvény, Magyar Közlöny 94. szám)

 

7.    Szintén uniós jogi aktus végrehajtását szolgálja a pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló törvény kihirdetése. A törvény a tényleges tulajdonosi adatok, illetve a bankszámlák és széfszolgáltatások központi nyilvántartásának megteremtésével közvetlen hozzáférést biztosít a hatóságok, az ügyészségek, a bíróságok részére a gazdasági élet alanyainak tulajdonosi és pénzügyi adataihoz. A számlavezető pénzügyi intézményeknek valamint a széfszolgáltatóknak a jövőben tájékoztatást kell adnia a nyilvántartó szerv (NAV) számára fizetési számlákról és széfszolgáltatási szerződésekről. (2021. évi XLIII. törvény, 94. szám)

LexPraxis Szerkesztőség

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

25

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR