GAZDASÁGI HÍREK

Kimenthető a beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének elmulasztása június végéig
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A jelenlegi gazdasági környezetben nem kevés olyan vállalkozás működik, amely a veszélyhelyzet hatásai miatt nem vagy csak határidőn túl tud eleget tenni jogszabályi kötelezettségeinek. A kötelezettségek egyik speciális esete a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi szabály megsértése.

2021. május 24.

A beszámoló letétbe helyezési és közzétételi szabály megsértése esetén az ügy gazdája az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (a továbbiakban: céginformációs szolgálat), azonban a NAV jár el szankciós jogkörben.

 

Főszabály szerint a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi szabály megsértése esetében az állami adóhatóság mulasztás esetén harmincnapos határidő tűzésével felhívást küld a teljesítésre [Art. 220. § (1)-(3) bek.; 227. §; 246. § (5) bek. a) pont; 237. § (1) bek.]. A szabály alól kivétel képeznek a mulasztás időpontjában felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt álló alanyok. Ennek eredménytelensége esetén az adóhatóság ismételt, harmincnapos határidő tűzésével kettőszázezer forint mulasztási bírság kiszabása mellett ismételten felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére. Amennyiben az adózó a második „lépcsőt” követően sem teljesít, az állami az adóhatóság az adózó adószámát hivatalból törli, emellett erről a cégbíróságot elektronikus úton haladéktalanul értesíti és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.

 

A mulasztási bírságot kiszabó határozat meghozatala előtt érkezett igazolási kérelmeket a NAV-nak hatáskör hiánya miatt végzéssel vissza kell utasítania, mivel hatósági jogkör hiányában a céginformációs szolgálat nem járhat el, így nincs lehetőség az adózói kérelmeket hivatalból hatáskörrel rendelkező szervhez áttenni. A határozat meghozatala után érkező kérelmeket a jogorvoslati út szabályai szerint kell figyelembe venni, értékelni.

 

Az MTI 2021. május 1-jén adott hírt arról, hogy Izer Norbert nyilatkozata értelmében kérelemmel menthető ki a május 31-ei határidő elmulasztása.  2021. május 17-én a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára által kiadott MTI közleményhez kapcsolódóan a NAV hivatalos sajtóközleményt tett közzé a honlapján.

A kérelemmel kimentés lehetősége

 

A tájékoztató nem véletlenül fogalmaz kérelemként. Ebben az esetben az Air. szerinti formailag kötetlen kérelemben a fenti szabályok mellett adott a lehetőség, hogy az eset körülményeit az érintett adózó feltárja.

Előfordulhatnak olyan esetek, mely túlmutatnak rajta vagy vegyes kérelemnek is minősülhetnek (például fizetési nehézség fogalmazódik meg benne). A törvény a kérelem előterjesztésének módját nagyon szélesen határozza meg. Itt azonban kiemelnénk, hogy azokban az esetekben – ilyen különösen a számviteli beszámoló benyújtására köteles adózó döntő többsége – ahol elektronikus kapcsolattartásra kötelezett személyről van szó, az elektronikus út kötelező.

 

    A kérelem benyújtható e-papír formában formai kötöttség nélkül.

 

Formailag alkalmazható a járványügyi indokokat tartalmazó kérelemre a NAV honlapján elérhető „Egyes adókötelezettségek késedelmes teljesítésének (EKKT) kimentésére szolgáló igazolási kérelem minta”.  

 

Az adóhatóság a kérelmet tartalma szerint bírálja el akkor is, ha az nem egyezik a kérelmező által használt elnevezéssel.

 

Azoknál a gazdasági szereplőknél, amelyeknél a járványügyi helyzet miatt nem tartható meg az eredeti határidő és a kötelezettség mulasztás önhibájukon kívüli ok miatt áll fenn, megoldást jelenthet a bírság elkerülésére, a határidő megtartottnak tekintésére, ha élnek a lehetőséggel. Fontos tudni, hogy az alkalmazott szabály értelmében, ebben az esetben is az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott cselekményt is, ha ennek feltételei fennállnak.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

11

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR