SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Kinek kell adatot szolgáltatnia a kibocsátott számlákról július 1-jétől?
A hír több mint 30 napja nem frissült!

2020. július 1-jével új időszámítás kezdődik a számlázásban és a számla-adatszolgáltatásban. Ettől az időponttól kezdődően számla-adatszolgáltatásra kötelezettek mindazok, akik áfa-alanyként belföldön nyilvántartásba vett áfa-alany részére, belföldön teljesítenek termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, és erről számlát, számlával egy tekintet alá eső okiratot állítanak ki.

2020. július 02.

Az általános forgalmi adózásban áfa-alanynak az a jogképes személy, szervezet minősül, aki saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére. E fogalomból következően nem csak azok tartoznak az adóalanyok körébe, akik áfa megfizetésére kötelezettek, hanem azok is, akik például:

–    alanyi adómentességet alkalmaznak, vagy

–    kizárólag közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes (azaz tárgyi adómentes) tevékenységet folytatnak.

 

Áfa-alanyok a kata alanyai is, az általuk folytatott gazdasági tevékenység miatt.

 

A számlaadat-szolgáltatási kötelezettség kiterjed az olyan speciális adóalanyokra is, akik

–    tulajdonostársak közösségeként váltak adóalannyá, vagyis az áfa-alanyiságot eredményező gazdasági tevékenységük közös tulajdon közös hasznosítása (ide tartoznak például a társasházak), vagy

–    sorozat jellegű ingatlan értékesítésre tekintettel lettek áfa-alanyok.

 

 

Azok az adóalanyok, akik nem kizárólag belföldön végeznek gazdasági tevékenységet, a belföldön nyilvántartásba vett áfa-alanyként (belföldi adószámuk alatt) végzett, az Áfa tv. területi hatálya alá tartozó tevékenységük tekintetében kötelesek számlaadat-szolgáltatást teljesíteni. Így a kötelezettek körébe tartozik a belföldön gazdasági tevékenységet végző külföldi vállalkozás is (függetlenül attól, hogy belföldön állandó telephellyel vagy csak áfa-regisztrációval rendelkezik).

 

Az adatszolgáltatási kötelezettség a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítő adóalanyt terheli. Az adóalany e kötelezettségét nem befolyásolja az, ha a számla kiállítását, kibocsátását meghatalmazott útján teljesíti, vagyis az adatszolgáltatási kötelezettség nem száll át az adóalany meghatalmazottjára abban az esetben, ha a számlakibocsátást a nevében és képviseletében eljáró teljesíti.

 

2020. július 1-jétől tehát adatot kell szolgáltatni minden olyan számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról, amit belföldi adóalany, belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak, az Áfa tv. előírásai szerint belföldön teljesített ügyletről állít/bocsát ki.

 

Áfa-alany, így az előzőeknek megfelelő számla, számlával egy tekintet alá eső okirat kibocsátása esetén adatszolgáltatásra kötelezett az, akinek

–    az áfa-kódja, vagyis az adószámának a 9. számjegye 2-es,

–    az áfa-kódja 1-es,

•    mert alanyi adómentes, vagy
•    kizárólag tárgyi (közérdekű vagy speciális jellege miatt) adómentes tevékenységet végez, vagy
•    kizárólag kompenzációs felárra jogosító tevékenységet végez, vagy
•    az áfa-kódja 5-ös, azaz csoportos áfa-alany.

 

Az adatszolgáltatás alól az sem mentesül, akinek azért nincs magyar adószáma, mert korábban nem teljesítette bejelentési kötelezettségét.

 

Ha az adóalany a számlát, számlával egy tekintet alá eső okiratot számlázó programmal állítja ki, a számlaadat-szolgáltatást a számlázó programból kell teljesítenie. Ha az adóalany a számlát, számlával egy tekintet alá eső okiratot nyomtatvány alkalmazásával állítja ki (úgynevezett kézi számlát állít ki), a bizonylat adatait az Online Számla rendszer erre kialakított felületén kell manuálisan rögzítenie.

 

(Adópraxis Szerkesztőség)

 

Lezárva: 2020. július 2.

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

11

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR