GAZDASÁGI HÍREK

Módosultak a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásának szabályai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A gazdasági élet szereplőitől érkezett visszajelzések alapján, azokat mérlegelve a Kormány módosította a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásának szabályait, amellyel kedvezőbbé váltak a támogatás igénylésének feltételei, valamint azok a vállalások, amelyeket a támogatás érvényesítését követően akár a munkaadónak, akár a munkavállalónak teljesítenie kell.

2020. április 23.

A csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásának szabályait a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítja, mely Rendelet 2020. április 21. napján került kihirdetésre, és amely 2020. április 29. napján lép hatályba. Az alábbiakban áttekintjük a Rendeletben foglalt lényeges módosításokat.

 

1.    A Rendelet módosította a csökkentett munkaidő fogalmát, amelynek megfelelően csökkentett munkaidő alatt – a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint – háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti 25 százalékát elérő, de a 85 százalékát meg nem haladó részmunkaidőt kell érteni. Ezek alapján a Rendelet lehetővé teszi azt, hogy egy korábban napi 8 órában foglalkoztatott munkavállalót napi 2 órában foglalkoztasson tovább a munkaadó.

 

2.    A Rendelet a korábbiakhoz képest egyértelműsítette azt, hogy a munkaadót terhelő létszámtartási kötelezettség csak a munkaadóval együttes kérelmet benyújtó – vagyis a támogatással érintett – munkavállalók munkaviszonyának fenntartására terjed ki.

 

3.    A Rendelet a korábbi távolléti díj fogalma helyébe bevezeti az alapbér fogalmát, amely a kérelem benyújtásának napján hatályos – munkaszerződés szerinti – alapbért jelenti, és amelynek részeként figyelembe kell venni a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti felszolgálási díjat is.

 

Ennek megfelelően a támogatás mértéke az alapbér általános szabályok szerint megállapított személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének 70 százaléka.

 

A munkaadónak a támogatás iránti kérelemben továbbra is vállalnia kell azt, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló alapbérét; kivéve, ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem haladja meg. Tehát a munkaadónak akkor nem kell kiegészítenie a csökkentett munkaidőre járó munkabért a teljes eredeti alapbér összegére (lényegében a kieső munkaidőre jutó 70 százalékos támogatási intenzitáson túli 30 százalékkal), ha legalább 50 százalékos a munkaidő-kiesés. Azaz a munkaadónak napi 8 órás munkaidőt alapul véve legfeljebb 4 órás vagy az alatti (de legalább 2 órás) továbbfoglalkoztatás esetén nem kell kiegészítene a munkabért az alapbérig terjedően.

 

4.    A Rendelet módosította az egyéni fejlesztési időre vonatkozó szabályozást is, amelynek értelmében a korábbiakhoz képest a támogatás feltételeként a munkaadó és a munkavállaló csak abban az esetben köteles egyéni fejlesztési időben megállapodni legalább a támogatás időtartamára, ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja. Míg abban az esetben, ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem haladja meg, akkor az egyéni fejlesztési időben való megállapodás csak lehetőség, de nem kötelezettség a munkaadó és a munkavállaló számára. Fontos, hogy ez utóbbi esetben nem terheli a munkaadót a munkabér-fizetési kötelezettség.

 

5.    A Rendelet alapján továbbá nem szükséges a munkavállalókkal való munkaszerződések külön kifejezett módosítása, ugyanis az a hivatal kérelemnek helyt adó döntésével megfelelően módosul a támogatás időtartamára a csökkentett munkaidő és az egyéni fejlesztési idő tekintetében, kivéve, ha a felek a kérelem benyújtását megelőzően már eleve módosították azt.

 

6.    A Rendelet hatályon kívül helyezett a kérelemben teljesítendő egyes korábbi feltételeket is, amelynek következtében immár

–    nem kell bemutatnia a munkaadónak a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését, ugyanakkor e mellett a munkaadónak továbbra is be kell mutatnia, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll, és hitelt érdemlő módon alá kell támasztania, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenyégével összefüggő nemzetgazdasági érdek,

–    nem kell bemutatnia a munkaadónak, hogy a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette,

–    nem feltétel, hogy a munkaidőkeret lejárjon vagy lezárásra kerüljön.

 

Továbbá egyértelműsíti a Rendelet azt is, hogy a rendkívüli munkavégzés elrendelésére irányuló tilalom csak a támogatással érintett munkavállalók tekintetében kell, hogy érvényesüljön.

 

7.    A Rendelet szerint a továbbiakban a csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás munkaerő-kölcsönzés, illetőleg távmunka és az otthoni munkavégzés esetén is igénybe vehető.

 

dr. Kisfaludy-Molnár Péter
ügyvéd

 

Lezárva: 2020. április 22.

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

13

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR