GAZDASÁGI HÍREK

A hitelintézetek különadójáról
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A Kormány a Járványügyi Alap feltöltése céljából hitelintézeti különadót vet ki, amelynek megfizetésével a hitelintézetek járulnak hozzá a járvány elleni védekezéshez. Cikkünk összefoglalja a hitelintézetek különadójának szabályait.

2020. április 20.

A hitelintézetek különadójáról a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a Járványügyi Alap feltöltését szolgáló, hitelintézetek járványügyi helyzettel összefüggő különadójáról szóló 108/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezik, amely a Magyar Közlöny 2020. évi 73. számában jelent meg.

 

A hitelintézetek különadójáról szóló rendelet 2020. május 1. napján lép hatályba.

 

A hitelintézetek különadójának megállapítására, bevallására és megfizetésére – az elnevezéséből is következően – a hitelintézetek kötelezettek.

 

A Rendelet a különadót a 2020. adóévre vonatkozóan állapítja meg.

 

A hitelintézetek a különadót 2020. június 10. napjáig külön nyomtatványon kötelesek megállapítani. Az adókötelezettséget három egyenlő részletben, 2020. június 10. napjáig, 2020. szeptember 10. napjáig és 2020. december 10. napjáig kell megfizetni.

 

A hitelintézetek különadójának hatálya alól bármely okból kikerülő hitelintézet az adókötelezettségét a különadó hatálya alól történő kikerülését követő 30. napig teljesíti, ha az annak teljesítésére előírt határidő korábban nem telt le.

 

A hitelintézetek különadó alapjának megállapítása során az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Különadó tv.) szerinti különadó alapként megállapított összeget kell alapul venni.

 

A Különadó tv. szerint a hitelintézetnél a különadó alapja a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet szerint készített adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adataiból számított módosított mérlegfőösszeg vagy az éves beszámolóját a számvitelről szóló törvény szerinti IFRS-ek szerint összeállító hitelintézetnél az IFRS-ek szerint készített, az adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adatai alapján meghatározott módosított mérlegfőösszeg.

 

A hitelintézetek különadójának alapja a Különadó tv. szerint megállapított 2020. adóévi adóalap 50 milliárd forintot meghaladó része.

 

A különadó mértéke 0,19 százalék.

 

A hitelintézetek különadójának érdekessége, hogy a hitelintézet a Rendelet szerinti különadó összegét is – annak legfeljebb 50 százalékáig – csökkentheti a Különadó tv. szerint megállapított, kedvezményezett célra nyújtott támogatás összegével. A Különadó tv. határozza meg, hogy mely célok minősülnek kedvezményezettnek a látvány-csapatsport támogatási jogcímen belül. [Ld. Különadó tv. 4/A.§ (16) bekezdés]

 

A kedvezmény érvényesíthetőségének feltétele a Különadó tv., és ennek következtében a Rendelet szerint is, hogy az adózó a támogatás alapján jogosult a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) szerinti adókedvezményre, azonban az adócsökkentés alapjául szolgáló támogatási összeget a társasági adó terhére adókedvezményként még nem vette igénybe.

 

A Különadó tv. rendelkezése szerint a kiegészítő sportfejlesztési támogatás címén megfizetett összeg adócsökkentésként a különadó terhére nem érvényesíthető, viszont – a Tao. tv. rendelkezésétől eltérően – a Különadó tv. szerinti, és ennek következtében a Rendelet szerinti adócsökkentés érvényesítésének nem feltétele a kiegészítő sportfejlesztési támogatás megfizetése.

 

Amennyiben az adózó az adócsökkentést a hitelintézetek különadójának terhére érvényesíti, akkor a továbbiakban az adócsökkentésként figyelembe vett támogatás összegére sem a Különadó tv. szerinti különadó, sem a társasági adó terhére adókedvezményt nem vehet igénybe.

 

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász és adószakértő

 

Lezárva: 2020. április 18.

 

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

16

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR