SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

A turizmusfejlesztési hozzájárulás buktatói
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A turizmusfejlesztési hozzájárulás 2018. január 1-jétől új adónemként került bevezetésre. A NAV több ellenőrzés alkalmával tapasztalta, hogy a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett adózók a bevallási és fizetési kötelezettségeiket számos esetben hibásan teljesítik. Cikkünkben azokra a buktatókra hívjuk fel a figyelmet, amelyek a bevezetés óta eltelt időszakban gyakran felmerültek.

2018. augusztus 07.

2022-es Adócsomag Teljes Videóanyag >>

 

Kizárólag a szolgáltatásnyújtás eredményez hozzájárulás-fizetési kötelezettséget

 

A turizmusfejlesztési hozzájárulás tárgya az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú melléklet II. rész 3. pontja szerinti szolgáltatás, vagyis „az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom (SZJ 55.30.1-ből)”.

 

Ahhoz, hogy egy vendéglátó szolgáltatás az Áfa tv. 3. számú melléklet II. rész 3. pontja alapján 5 százalékos adómérték alá tartozzon és egyben turizmusfejlesztési hozzájárulás-fizetési kötelezettséget eredményezzen, ahhoz Áfa tv. szerinti szolgáltatásnyújtásnak kell megvalósulnia.

 

A vendéglátóipari gyakorlatban sokszor okoz nehézséget annak megállapítása, hogy egy ügylet termékértékesítésnek vagy szolgáltatásnyújtásnak minősül. Az adóhatóság álláspontja szerint – melynek alapja az Európai Unió Tanácsának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 282/2011/EU végrehajtási rendelet – nem attól minősül szolgáltatásnyújtásnak az ügylet, hogy az ételt, italt helyben elkészítik, hanem az teszi szolgáltatásnyújtássá az ügyletet, ha az elkészített étel, ital értékesítését azonnali fogyasztást lehetővé tevő megfelelő kiegészítő szolgáltatások kísérik, mely szolgáltatáselemek dominálnak az ügyletben.

Ennek megfelelően termékértékesítésnek és nem szolgáltatásnyújtásnak minősül:
•    az étel, illetve a helyben készített alkoholmentes ital elvitelre történő értékesítése,
•    az étel, illetve a helyben készített alkoholmentes ital olyan értékesítése, amely a házhoz szállítást is magában foglalja;
•    az étel, illetve a helyben készített alkoholmentes ital olyan körülmények között történő értékesítése, amikor a helyben fogyasztáshoz legfeljebb pult vagy „körbefutó deszka” biztosított, tekintettel arra, hogy ilyen esetben nem dominálnak az azonnali fogyasztást lehetővé tevő kiegészítő szolgáltatások.

 

Tehát ez utóbbi esetekben nem keletkezik hozzájárulás-fizetési kötelezettség.

 

Továbbszámlázott éttermi szolgáltatás után is kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni

 

A turizmusfejlesztési hozzájárulás tárgya az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom abban az esetben is, ha az adóalany az általa igénybevett, az 5 százalékos adómérték alá tartozó szolgáltatásnyújtást saját nevében nyújtja tovább a megrendelőjének. Ebben az esetben ugyanakkor alapvető feltétel, hogy a szolgáltatást eredetileg nyújtó adóalanynál (amelynél szintén hozzájárulás-köteles a szolgáltatás-nyújtás) teljesüljenek a kedvezményes áfa mérték alkalmazhatóságának feltételei, valamint, hogy a szolgáltatást közvetítő adóalany ezt a szolgáltatást önálló szolgáltatásként nyújtsa tovább.

 

A felszolgálási díj is beletartozik a turizmusfejlesztési hozzájárulás alapjába

 

A felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet szerinti felszolgálási díj az általános forgalmi adóbeli megítélés szempontjából a hozzájárulás-köteles szolgáltatás ellenértékének része, így az a turizmusfejlesztési hozzájárulás alapjába tartozik. Nem része az általános forgalmi adó alapjának, így a turizmusfejlesztési hozzájárulás alapjába sem kell beszámítani ugyanakkor a vendég által önként adott borravalót.

 

A hozzájárulás-köteles szolgáltatáshoz kapcsolódóan átvett, jóváírt előleg nem keletkeztet hozzájárulás-fizetési kötelezettséget

 

A turizmusfejlesztési hozzájárulás tárgya az Áfa tv. 3. számú melléklet II. részének 3. pontja szerinti szolgáltatás ellenérték fejében történő nyújtása.

A hozzájárulás-köteles szolgáltatáshoz kapcsolódó előleg átvételével, jóváírásával még nem valósul meg hozzájárulás köteles szolgáltatás, így a hozzájárulás-köteles szolgáltatás ellenértékébe beszámító előleg átvétele, jóváírása vagy az azzal összefüggő bizonylat-kiállítás nem eredményez hozzájárulás megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettséget. (Érdemes megjegyezni, hogy az Eak tv. – az Áfa tv. 59. §-ától eltérően – a hozzájárulás-köteles szolgáltatás ellenértékébe beszámító előleg átvételét, jóváírását nem minősíti fizetési kötelezettséget vagy hozzájárulási kötelezettséget keletkeztető tényállásnak.)

 

Az Eak tv. 261. § (5) bekezdése szerint a hozzájárulást azon hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás után kell az önadózás szabályai szerint megállapítani és bevallani, amelyről kiállított számlán, számviteli bizonylaton vagy ezek hiányában bármely más, a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított okiraton feltüntetett teljesítési időpont, vagy, ha a teljesítési időpontot nem tüntették fel, akkor a számla, számviteli bizonylat vagy a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított más okirat kiállításának időpontja a hozzájárulás fizetésére kötelezettre irányadó bevallási időszakra esik. Ennek megfelelően a hozzájárulás-köteles szolgáltatás bizonylatán feltüntetett teljesítési időpontot (ha ilyen időpontot nem tüntettek fel, akkor a bizonylat kiállítási időpontot) magában foglaló bevallási időszakra kell a szolgáltatás teljes (előleggel nem csökkentett, áfa nélküli) ellenértéke után megállapítani és megfizetni a turizmusfejlesztési hozzájárulást.

 

Nincs bevallási kötelezettség, ha nincs hozzájárulás-köteles szolgáltatás

 

A turizmusfejlesztési hozzájárulás tárgya az Áfa tv. 3. számú melléklet II. részének 3. pontja szerinti szolgáltatás ellenérték fejében történő nyújtása.

Az adókötelezettség egyértelműen a hozzájárulás-köteles szolgáltatáshoz kötődik, így abban az esetben, ha az adózó egy adott bevallási időszakban nem nyújt hozzájárulás-köteles szolgáltatást, akkor bevallási kötelezettség sem terheli.

 

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

11

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR