GAZDASÁGI HÍREK

Megjelentek a pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítéséhez a típusszabályzatok
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megjelentek azok a típusszabályzatok, amelyek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényekben előírt kötelezettségek teljesítésére vonatkozó belső szabályzatok átdolgozásához szükségesek.

2018. január 16.

2017. június 26-án lépett hatályba a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.).


A Pmt. és a Kit. is előírta, hogy a szolgáltatók a törvényi rendelkezésekben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére kötelesek belső szabályzatot készíteni. A törvényi rendelkezések lehetővé teszik, hogy a Kit. rendelkezései szerint készítendő belső szabályzat részét képezze a Pmt. alapján elkészített belső szabályzatnak. Ennek megfelelően nem szükséges két szabályzattal rendelkezni, de mindenképpen szükséges a korábbi Pmt. alapján elkészített belső szabályzatot átdolgozni.


A Pmt. 80. § (1) bekezdése előírta, hogy a Pmt. hatálybalépésekor, tehát 2017. június 26-án működő szolgáltató köteles a belső szabályzatát az ún. felügyeleti útmutató kiadását követő 90 napon belül, legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni, és a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről a felügyeletet ellátó szervet írásban tájékoztatni.


A Pmt., valamint a Kit. alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet 2017. augusztus 3-án kihirdetésre került, és a kihirdetést követő napon hatályba is lépett.


A további részletszabályokról szóló NGM rendelet azonban váratott magára.


A 2017. szeptember 30-i határidőt közvetlenül megelőzően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján tájékoztató jelent meg, mely szerint arra kérték a szolgáltatókat, hogy a belső szabályzatot a rendelet megjelenését követően dolgozzák át, és ennek megtörténtéről csak ezt követően tájékoztassák a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodát.


Az NGM rendelet azonban a mai napig, azaz 2018. január 15-ig még mindig nem jelent meg. Ettől függetlenül a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda ajánlásként elkészítette a típusszabályzatokat:


•    a könyvviteli (könyvelői) tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző szolgáltatók számára;
•    az adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján végző szolgáltatók számára; illetve
•    az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végző szolgáltatók számára.

A típusszabályzatok elérhetőek az alábbi linken:

http://nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg/Tajekoztato_20170623.html


A típusszabályzatok alapján Kiadónk hamarosan elkészíti azokat a mintaszabályzatokat, amelyek segítséget nyújtanak a saját belső szabályzatok átdolgozásához.

 

A Pmt. és a Kit. hatálybalépésekor (2017. június 26.) működő szolgáltatóknak nem kell megküldeni a szabályzatokat a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda részére, azonban arról a tényről, hogy a belső szabályzat átdolgozása megtörtént a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodát tájékoztatni szükséges.

 

Az átdolgozás megtörténtére vonatkozó tájékoztató adatlap elérhetősége:
http://nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg/Tajekoztato_20170623.html

 

A tájékoztató adatlap az alábbi linken keresztül küldhető be E-papír szolgáltatás keretében elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szolgáltató esetében:
https://epapir.gov.hu/Témacsoport/Pénzmosás/Címzett/NAV/KözpontiIrányítás/Tájékoztatás;
nem E-papír szolgáltatás keretében e-mail útján: fiu_felugyelet@nav.gov.hu.

 

A Pmt. hatálybalépését (2017. június 26.) követően tevékenységét megkezdő szolgáltatóknak a tevékenység megkezdését követő 45 napon belül kell belső szabályzatot készíteni, és azt jóváhagyás céljából benyújtani a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda részére.

 

Az elkészített belső szabályzat a jóváhagyás iránti kérelemmel együtt benyújtható az alábbi linken E-papír szolgáltatás keretében elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szolgáltató esetében:


https://epapir.gov.hu/Témacsoport/Pénzmosás/Címzett/NAV/KözpontiIrányítás/

Belső Szabályzat jóváhagyása iránti kérelem;
nem E-papír szolgáltatás keretében e-mail útján: fiu_felugyelet@nav.gov.hu.

 

A belső szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás 2018. január 1-jétől az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 69. pontja alapján illetékmentes.

 

Adópraxis szerkesztőség

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

26

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR