SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Melyik évben számít bevételnek a katás vállalkozás bevétele?
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A kisadózó vállalkozás adókötelezettsége addig tekinthető kedvezőnek, ameddig a vállalkozás által a naptári évben elért bevételt nem terheli a 40 százalékos mértékű adó. Éppen ezért fontos kérdés, hogy a kisadózó vállalkozások esetében mi minősül bevételnek, illetve, mikor kell a bevételt megszerzettnek tekinteni.

2018. január 04.

Vállalkozásindítás 11 tipp >>

 

A kisadózó vállalkozás abban az esetben köteles 40 százalékos mértékű adót fizetni, ha a vállalkozás naptári évben elért bevétele meghaladja a 12 millió forintot. Ebben az esetben a 12 millió forintot meghaladó rész után kell a 40 százalékos mértékű adót megfizetni. Ennek azonban feltétele, hogy a kisadózó vállalkozás a naptári év minden hónapjában megfizesse a tételes adót.

 

Abban az esetben, ha a kisadózó vállalkozás nem köteles a naptári év minden hónapjára a tételes adót megfizetni, akkor a 40 százalékos mértékű adót a bevétel azon része után kell megfizetni, amely meghaladja az adófizetési kötelezettséggel érintett hónapoknak és havi 1 millió forint összegnek a szorzatát.

 

Először is lássuk, hogy mit kell a bevételek között számításba venni!

 

A kisadózó vállalkozás bevételének minősül a kisadózó vállalkozás által a vállalkozási tevékenységével összefüggésben bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, ideértve a tevékenység végzéséhez kapott támogatást és a külföldön is adóköteles bevételt, valamint az az összeg, amelyet az adóalany az általa kibocsátott bizonylat alapján az adóalanyisága megszűnése napjáig még nem szerzett meg.

 

A külföldi pénznemben keletkezett bevételt a bevétel megszerzésének időpontjában irányadó MNB hivatalos devizaárfolyam alapulvételével kell forintra átszámítani.

 

Ha például a kisadózó vállalkozás az általa nyújtott szolgáltatásról 2017. december 14. napján kiállítja a számlát, és az ellenérték megfizetése 2017. december 23. napján történik meg, akkor a 2017. december 23. napján érvényes MNB devizaárfolyam alapulvételével kell a bevételt számításba venni.

 

Amennyiben a kisadózó vállalkozás olyan pénznemben szerez bevételt, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, akkor az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyam alapulvételével kell forintra átszámítani a bevételt.

 

Ugyanakkor nem minősül bevételnek:

 

– az áthárított általános forgalmi adó;

– az a vagyoni érték, amelyet az adóalany köteles visszaszolgáltatni (így különösen a kapott kölcsön, hitel);

– az adózó által korábban átadott vagyoni érték az adóalany részére nem ellenértékként történő visszaszolgáltatásakor (ideértve különösen a nyújtott kölcsön, hitel visszafizetett összegét, de ide nem értve különösen a nyújtott kölcsönre, hitelre kapott kamatot), ha azonban az adóalany csak a szokásos piaci ár egy részének megfizetésére köteles, akkor a szokásos piaci árból a fizetési kötelezettséget meghaladó rész bevételnek minősül;

– az a vagyoni érték, amelynek a megszerzése alapjául szolgáló jogviszony keletkezésének napjára vonatkozóan megállapított szokásos piaci árát az adóalany köteles megfizetni;

– jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat alapján kapott nem jövedelempótló kártérítés, kártalanítás, továbbá az adóalany vállalkozási (gazdasági) tevékenységéhez használt vagyontárgy károsodására vagy megsemmisülésére tekintettel a károkozótól, annak felelősségbiztosítójától vagy harmadik személytől a káreseménnyel kapcsolatosan kapott vagyoni érték, továbbá az adóalany biztosítójától elemi kárra tekintettel kapott kártérítés összege;

– a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás.

 

Költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak az olyan támogatás minősül, amelyet az adózó kizárólag a ténylegesen felmerült, igazolt kiadásainak a folyósítóval történő elszámolási kötelezettsége mellett kap,ideértve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti támogatást is.

 

Lássuk, hogy a bevételeket milyen időpontban kell számításba venni!

 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény az értelmező rendelkezések között határozza meg, hogy a különböző formában megszerzett bevételnek mi a szerzési időpontja.

 

Pénz, dolog, értékpapír, váltó, csekk és más hasonló okirat esetében a bevétel megszerzésének időpontja az átvétel vagy a számlán való jóváírás napja.

 

Ha például a kisadózó vállalkozás olyan szolgáltatást nyújt, amelynek teljesítési időpontja 2017. december 16., a számla kiállításának időpontja 2017. december 18., de az ellenérték jóváírásának időpontja 2018. január 10., akkor ez a pénzbevétel a 2018. évben számít megszerzett bevételnek.

 

Igénybe vett szolgáltatás esetében a bevétel megszerzésének időpontja az a nap, amelyen a szolgáltatás nyújtójának vagy igénybevevőjének az Áfa tv. rendelkezései szerint adófizetési kötelezettsége keletkezik vagy keletkezne.

 

Ha például a kisadózó vállalkozás az általa 2017. december 15. napján nyújtott szolgáltatás ellenértékét nem pénzben, hanem a szolgáltatás igénybevevője által nyújtott szolgáltatás formájában kapja meg, akkor a 2017. december 15. napján a kisadózó vállalkozás által nyújtott szolgáltatás szokásos piaci értéke abban az időpontban minősül megszerzett bevételnek, amikor a szolgáltatás igénybevevője által nyújtott „viszontszolgáltatás” után az Áfa tv. rendelkezései szerint akár a szolgáltatás nyújtójának, akár a szolgáltatás igénybe vevőjének adófizetési kötelezettsége keletkezik vagy keletkezne. Ha a „viszontszolgáltatás” után még 2017. december 31. napjáig áfa fizetési kötelezettség keletkezik, akkor a 2017. december 15. napján nyújtott szolgáltatás szokásos piaci értéke a 2017. évben számít bevételnek. Ha azonban a „viszontszolgáltatás” után például 2018. január 10. napján keletkezik áfa fizetési kötelezettség, akkor a 2017. december 15. napján nyújtott szolgáltatás szokásos piaci értéke a 2018. évben számít bevételnek.

 

Jog esetében a bevétel megszerzésének időpontja az a nap, amelytől kezdődően az adóalany a jog gyakorlására, átruházására, átengedésére vagy megszüntetésére jogosult.

 

Elengedett követelés és átvállalt tartozás esetében a bevétel megszerzésének időpontja az a nap, amelyen az adóalany kötelezettsége, illetve tartozása megszűnik.

 

Ha például a kisadózó vállalkozás részére a tagok hitelt nyújtottak, és a tagok ezt a tagi hitelt 2017. december 30. napján elengedik, akkor a tagi hitel összege bevételnek számít a 2017. naptári évben.

 

Előfordulhat, hogy a kisadózó vállalkozás az általa kibocsátott bizonylat ellenértékét az adóalanyiság utolsó napjáig nem szerzi meg. Ebben az esetben a bevétel megszerzésének időpontja az adóalanyiság megszűnésének napja.

 

Dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő
   

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

25

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR