SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

A víziközmű- bekötést és a villanyszerelést végző személyek bejelentéséről és nyilvántartásáról
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Nemrég jelent meg két kormányrendelet, melyek a víziközmű-bekötést és a villanyszerelést végző személyek bejelentését és nyilvántartását szabályozzák. A két szabályozás nagyban hasonlít egymásra, de mivel két eltérő szakmáról van szó mind a két rendeletet ismertetjük.

2017. október 02.

Az első, amit ismertetünk a víziközmű-bekötést végző személyek bejelentése, melynek szabályait a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza.  

A rendelet hatálya azokra a személyekre terjed ki, akik a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 209. törvény 55/I. §-ában meghatározott kivitelezés során a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt alábbi tevékenységet folytatnak.

A törvény előbb idézett 55/I. §-a azt mondja, hogy az ivóvíz-bekötővezeték kiépítésére, fertőtlenítésére, a helyszíni szemlére, a nyomáspróbára, a működőképességi és vízzárósági próbára, a geodéziai bemérésre és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelésére, továbbá a szennyvíz-bekötővezeték létesítésére, annak a már üzemeltetett szennyvíz-törzshálózatra való bekötésére az igénybejelentő – víziközmű-szolgáltató helyett – a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személynek is megbízást adhat. A kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartását a műszaki biztonsági hatóság vezeti. Fontos, hogy a víziközmű-szolgáltató köteles az igénybejelentővel, valamint az igénybejelentő által megbízott kivitelezési jogosultsággal rendelkező személlyel együttműködni.

A tevékenység végzésére irányuló szándékot a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell bejelenteni a műszaki biztonsági hatóságnál. Fontos, hogy a bejelentéshez másolatban mellékelni kell a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott előbbi táblázatban foglalt képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat.

Ki végezheti ezt a tevékenységet?

A rendelet szerint az végezheti e tevékenységet, aki


-    rendelkezik a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel,
-    rendelkezik legalább 1 millió forint értékű felelősségbiztosítással, és annak fenntartását a meghatározott tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, és
-    nyilatkozik arról, hogy a bekötővezeték kiépítéséhez és biztonságos üzembe helyezéséhez szükséges tárgyi feltételeket a munkavégzés megkezdésekor és a kivitelezés során biztosítani tudja, illetve az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.

 

Gazdasági társaság és egyéni cég (ez a rész mind a két szakmánál hasonlít az építésügyi szakmagyakorlási szabályokhoz) akkor végezheti a tevékenységet, ha az adott tevékenységet személyesen ellátó munkavállalója vagy személyesen közreműködő tagja rendelkezik a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel.

A Hatóság a meghatározott feltételeknek megfelelő személyekről (vízszerelő) nyilvántartást vezet. A vízszerelőknek a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon megyénkénti bontásban közzé kell tenni.

A Hatóság nemcsak nyilvántartja a tevékenységet végzőket, hanem meg is tilthatja a tevékenység végzését, ha


-    a vízszerelő nem felel meg a 220/2017. (VII. 31.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek,
-    a vízszerelő jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött olyan felhasználói szerződésszegés megvalósításában ahol a víziközmű-szolgáltatást a jogszabályokban előírtaktól eltérő módon, szabálytalanul vették igénybe,
-     a vízszerelő súlyosan megsértette a vízszerelői tevékenység végzésére vonatkozó (jogszabályban előírt) szakmai szabályokat, ami az élet és testi épség veszélyeztetését okozta, vagy jelentős anyagi kárt okozott, és ezt a Hatóság megállapította,
-     a víziközmű-szolgáltató kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a vízszerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak vagy nem az ágazati, illetve szakmai előírásoknak megfelelően végezte el a szerelést,
-    a vízszerelő a bejelentéskor valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, és ezt a Hatóság megállapította.

A vízszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását, ha a tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és a vízszerelő a tevékenység végzésének egyéb feltételeit igazolja.

 

A villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 2019/2017 ( VII. 31.)korm. rendelet szabályai

A tevékenység végzésére irányuló szándékot a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell bejelenteni a műszaki biztonsági hatóságnál (Hatóság). A bejelentéshez másolatban mellékelni kell a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat.

A tevékenységet az a személy végezheti, aki


-    rendelkezik a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel,
-    rendelkezik legalább 1 millió forint értékű felelősségbiztosítással, és annak fenntartását a tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, és
-   nyilatkozik arról, hogy az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.

Gazdasági társaság és egyéni cég akkor végezheti a tevékenységet, ha az adott tevékenységet személyesen ellátó munkavállalója vagy személyesen közreműködő tagja rendelkezik a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel.

A Hatóság a feltételeknek megfelelő személyekről (villanyszerelő) nyilvántartást vezet. A villanyszerelőknek a villamos energiáról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon megyénkénti bontásban közzé kell tenni.

A Hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha


-    a villanyszerelő nem felel meg a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek,
-    a villanyszerelő jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött valamely felhasználói szerződésszegés megvalósításában,
-   a villanyszerelő súlyosan megsértette a villanyszerelői tevékenység végzésére vonatkozó (jogszabályban előírt)szakmai szabályokat, amellyel az élet és testi épség veszélyeztetését okozta vagy jelentős anyagi kárt okozott, és ezt a Hatóság megállapította,
-    a hálózati engedélyes kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a villanyszerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve nem az előírásoknak megfelelően végezte el a villanyszerelést,
-    a villanyszerelő a bejelentéskor valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, és ezt a Hatóság megállapította.

A villanyszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását, ha a tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és a villanyszerelő a tevékenység végzésének egyéb feltételeit igazolja.

Mind a két rendeletet 2017. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.dr. Papp Ferenc 
 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

16

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR