JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

A szépkorúak jubileumi juttatása
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Még 2008-ban született egy jogszabály, a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet. E rendelet alapján a szépkorú személy 2009. január 1-jétől köszönthető. A jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi juttatás jár.

2017. szeptember 21.

A személyes köszöntésre és az azzal járó okiratra, továbbá a jubileumi juttatásra a 90., a 95., a 100., a 105., a 110., és a 115. életévüket betöltött, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok, és a hivatkozott rendeletben meghatározott más személyek jogosultak. A juttatás független attól, hogy valaki nyugdíjas-e vagy sem.

A jubileumi juttatás összege:

– a 90. életév betöltésekor 90 000 forint,

– a 95. életév betöltésekor 95 000 forint,

– a 100. életév betöltésekor 100 000 forint,

– a 105. életév betöltésekor 105 000 forint,

– a 110. életév betöltésekor 110 000 forint,

– a 115. életév betöltésekor 115 000 forint.

Vagyis ahány megélt esztendő, annyiszor ezer forint!

Ezt a juttatást még csak igényelni sem kell. Aki nem ismeri a rendeletet, azt meglepetés éri! A nyugdíjfolyósító szerv ugyanis a tárgyévet megelőző év szeptember 30-ig – egyébként a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § k) pontja alapján – adatot igényel a személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető szervtől azon személyek természetes személyazonosító adatairól, akik a tárgyévben betöltik a fentiekben felsoroltak szerinti életkort. Az adatokhoz jutó nyugdíjfolyósító szerv az adatokat 30 napon belül továbbítja Budapest Főváros Kormányhivatalának. Tehát az ügyintézés országosan egy helyen központilag történik, a tényleges lakóhelytől függetlenül.

Ez a kormányhivatal a szépkor betöltését megelőzően legalább 60 nappal – a lakóhelyén és a tartózkodási helyén – írásban keresi meg a szépkorú személyt, hogy a kormányhivatal által erre a célra rendszeresített és megküldött űrlapon jelentse be

– azt a lakcímet, amelyen személyes köszöntés céljából elérhető, vagy amelyre ennek hiányában az okirat elküldhető;

– azt a lakcímet vagy bankszámlaszámot, amelyre a jubileumi juttatás folyósítását kéri.

A szépkorú személy eldöntheti, hogy a jubileumi juttatást, és illetve/vagy a személyes köszöntést elfogadja-e. Amennyiben igen, a kormányhivatal által megküldött, és hozzá visszaküldendő űrlapon rendelkeznie kell arról, hogy a születésnapi köszöntés és a juttatás folyósítása érdekében hozzájárul-e, hogy az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága (továbbiakban: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság), valamint a lakcím vagy tartózkodási hely szerint illetékes helyi önkormányzat jegyzője kezelhesse a személyes adatait a köszöntés és a juttatás folyósítása céljából. A jubileumi juttatást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a kormányhivatal adatszolgáltatását követő 15 napon belül, de legkorábban a szépkor betöltését megelőzően 5 nappal, külön, a nyugdíjfolyósítástól eltérő törzsszámon folyósítja.

Amennyiben a szépkorú személy a kormányhivatal adatközlését követően, de a szépkor betöltése előtt elhuny, a kiutalt jubileumi juttatást nem kell visszafizetni, az összeget a közös háztartásban együtt élt családtag vagy az örökös veheti fel a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény vonatkozó rendelkezésében foglaltaknak megfelelően.

Végezetül utána néztünk, kell-e ebből a juttatásból adót fizetni. A válasz: nem! A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú mellékletének 4.19. pontja szerint a szépkorúak köszöntéséről szóló kormányrendelet alapján folyósított juttatás adómentes.

Dr. Futó Gábor

TB szakértő

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

26

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR