SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Mikor szabályszerű a devizás számla?
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A gazdasági életben egyre gyakrabban fordul elő, hogy a felek a közöttük létrejött ügylet ellenértékét devizában állapítják meg. Ilyen esetben az ügyletről ún. devizás számlát kell kiállítani, melyre vonatkozóan az Áfa-tv. külön rendelkezést tartalmaz.

2017. június 16.

Számla kiállítás szabályai >>

Devizás számla kiállítása akkor merül fel, amikor a termékértékesítésben, szolgáltatásnyújtásban érintett felek az ügylet értékét nem forintban, hanem külföldi fizetőeszközben, azaz devizában állapítják meg. Ilyen esetben a számlán devizában kell feltüntetni az általános forgalmi adó alapját és az áthárított általános forgalmi adó összegét.


Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) a devizás számla vonatkozásában csupán annyi előírást tartalmaz, hogy amennyiben az értékadatok, vagyis az adó alapja és az áthárított adó összege külföldi pénzeszközben (devizában) van feltüntetve, akkor a számlán az áthárított általános forgalmi adót forintban kifejezve is fel kell tüntetni. (Áfa-tv. 172. §)
Az áthárított adó összegét a számla kibocsátója az Áfa-tv. 80. §-a szerint meghatározott árfolyam alkalmazásával köteles megállapítani.
Az áthárított adó forintban meghatározott összege a számlabefogadó (vevő, szolgáltatás igénybevevő) számára is lényeges adat, mivel ezen összeget állíthatja be az adóelszámolásába levonható adóként, feltéve, hogy a beszerzése tekintetében keletkezik adólevonási joga.


A számla kibocsátója saját hatáskörben dönthet arról, hogy a devizás számlán feltünteti-e az alkalmazott árfolyamot. Az Áfa-tv. erre vonatkozó kötelező rendelkezést nem tartalmaz.


A gyakorlatban előfordul, hogy a számlán az általános forgalmi adó alapja és az áthárított általános forgalmi adó összege is egyaránt feltüntetésre kerül mind forintban, mind devizában. Ilyen esetben önmagában a számla alapján nem állapítható meg, hogy devizás vagy forintos számláról van szó.

Jellemzően a felek által kötött megállapodásból, szerződésből lehet megállapítani, hogy a felek az ügylet ellenértékét forintban vagy külföldi fizetőeszközben (devizában) határozták meg. Bár nincs erre vonatkozó kötelező rendelkezés, de célszerű - és megítélésem szerint az adókötelezettség jogszerű teljesítéséhez szükséges is – a számlán szövegesen utalni arra, hogy a forintban meghatározott adatok vagy a devizában meghatározott adatok a tájékoztató jellegűek.

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő
 
 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

16

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR