SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Áfával kapcsolatos 2017. évi ellenőrzési irányok
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A Nemzeti Adó- és Vámhatóság az idei évben is közzétette azokat az irányokat és szempontokat, amelyek alapján a 2017. évben az ellenőrzési tevékenységet végzi. Ebből a tájékoztatóból informálódhatnak az adóalanyok, és ennek alapján számításba vehetik, hogy kisebb vagy nagyobb eséllyel ellenőrizheti az adóhatóság az adókötelezettségeik teljesítését.

2017. június 06.

Cikkünkben ezen tájékoztatónak azon részét ismertetjük, amely az általános forgalmi adózással kapcsolatos ellenőrzési irányokat is tartalmazza.


Az Adó- és Vámértesítő 2017. évi 3-4. számában megjelent a 4004/2017. tájékoztatás a NAV 2017. évi ellenőrzési tevékenységéről. A tájékoztatás 2. pontja tér ki a fogyasztási típusú, illetve egyéb termékértékesítéshez kapcsolódó adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére.


A tájékoztatás szerint:


A 2017. évben is folytatódik a gazdaság fehérítése és az adócsalások visszaszorítása a már bevezetett Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: EKAER) és az online pénztárgépek segítségével.


Az adóhatóság fellép a jogkövető vállalkozások érdekében a tudatosan „adóminimalizáló” számlázási láncolatok ellen.


Az adóhatóság törekszik az EKAER adatok felhasználásával a szállítmányok nyomon követésére, a kockázatos szállítmányok ellenőrzésre történő kiválasztására, az árueredet vizsgálatára.


Az adóhatóság folytatja több rendészeti szervvel és az élelmiszerlánc-biztonsági hatósággal összehangolt ellenőrzéseit. Az adóhatóság 2017. évi kiemelt prioritása a nagybani piacokon, vásárokon megjelenő zöldség-és gyümölcskereskedőket érintő vizsgálatok lefolytatása.
Az adóhatóság a bejelentések szabályszerűségének, az adatok valódiságának ellenőrzése során feltártak alapján szűri ki azon vállalkozásokat, amelyek adókikerülésre, adókijátszásra irányuló magatartásukkal torzítják a versenyt.


2017-ben is az adóhatóság kiemelt feladatának tekinti a kockázati biztosíték alóli mentesség szabályszerű alkalmazásának ellenőrzését.


Az adóhatóság az EKAER bejelentések ellenőrzése során különös figyelmet fordít azon adózókra, melyek címzettként, illetve feladóként ugyan feltüntetésre kerülnek több bejelentésben, azonban rendszeresen megállapítható, hogy a berakodási, illetve a kirakodási címek egyike sem köthető az adóalanyhoz. Az EKAER és a vámhatósági adatbázisok felhasználásával kiszűrésre kerülnek a környezetvédelmi termékdíj fizetésre kötelezett, azonban bevallást be nem nyújtó adózók is.


A NAV kiemelt figyelmet fordít az illegális fémkereskedelem visszaszorítására is, a helyszíni, eseti vizsgálatok lefolytatására a fémkereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodók székhelyén, és telephelyén, a bejelentési kötelezettség alá eső „érzékeny FAJ kód alá tartozó” fémkereskedelmi engedélyköteles anyag leadásának, a fémkereskedőnek nem minősülő személyekre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzésére.


Az adóhatóság kiemelt ellenőrzési feladatként kezeli a szellemi tulajdonjog védelméhez kapcsolódó jogsértő cselekmények felderítését, valamint a hamisítás elleni fellépést, hamis termékek lefoglalását, szabálysértési eljárások bevezetését és lefolytatását, illetve büntetőeljárások kezdeményezését.


A NAV célja a hulladékgazdálkodás területén jogellenes tevékenységet végző gazdálkodók minél szélesebb körben történő kiszűrése, valamint ellenőrzése. Ezt az adóhatóság az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet szerződő partnereinél történő helyszíni ellenőrzések és eseti vizsgálatok lefolytatásával kívánja megvalósítani a jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszafizettetése, a prevenció, illetve a korábban feltárt jogsértő tendenciák elterjedésének megakadályozása céljából. Ennek érdekében dokumentum alapú, utólagos vizsgálatokat folytat le, amelynek keretében a vonatkozó jogszabályok által vezetni rendelt nyilvántartások vizsgálatára kerül sor, a raktározási, illetve szállítmányozási bizonylatok ellenőrzését végzi el, és ezeket összeveti a jogszabályok szerint vezetendő nyilvántartások adataival.


Az adóhatóság 2017. január 1-jétől kiemelt figyelmet fordít az online pénztárgép használatára újonnan kötelezettek jogkövető magatartásának elősegítésére. A helyszíni ellenőrzések alkalmával vizsgálja, hogy a pénztárgép használatra újonnan kötelezettek eleget tesznek-e használati kötelezettségüknek.
Az online úton beérkezett adatokból a NAV kockázatelemzést végez, és ennek eredményei alapján mérlegeli, hogy indokolt-e további eljárási cselekmény (pl. forgalomszámlálás).


A NAV kiemelten kezeli a piacokon, vásárokon, közterületeken végzendő ellenőrzéseket, tekintettel a korábbi ellenőrzések során tapasztalt jogsértések számára, valamint arra, hogy az adóhatóság által a 2016. évben tapasztaltak alapján az ellenőrzések hatására növekedett a bevétel az ellenőrzött helyszíneken.


A NAV 2017-ben kiemelten ellenőrzi az online kereskedelmet, online szolgáltatásokat, valamint az erre épülő közösségi étkezési, személyszállítási, szálláshely-nyújtási és egyéb tevékenységeket, azokat adószám kiváltása nélkül végző, bevételeiket eltitkoló magánszemélyek kilétének megállapítása érdekében. Ezen túlmenően kiemelt figyelmet fog fordítani a szellemi tulajdonjoggal érintett termékek internetes kereskedelmének ellenőrzésére.


Az adóhatóság az elektronikus számlázást, illetve az e-számlát alkalmazó adózók számlázási tevékenységét figyelemmel kíséri, az adózói magatartás ismeretében a jogkövető magatartást szándékozik elősegíteni, ellenőrzések lefolytatását a kockázatos adózók esetében preferálja.


A 2017. január 1-jén életbe lépő ÁFA kulcs csökkentésekkel érintett termékkörök, tevékenységek esetében támogató, segítő célú ellenőrzéseket kíván a NAV végezni.


Az adóhatóság 2017-ben az alább tevékenységi köröket folytató vállalkozásokat kiemelten ellenőrzi:
–    gépjármű, motorkerékpár kereskedelem, javítás, ezen belül kiemelten a használt-gépjármű kereskedelem;
–    ingatlanbérbeadás, egyéb szálláshely-szolgáltatás;
–    személyszállítási szolgáltatás;
–    egyéb máshová nem sorolható oktatás.
Az adóhatóság 2017-ben jövedelmezőség szempontjából kiemelten vizsgálja a 47.91 Csomagküldő internetes kiskereskedelem és a 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás tevékenységgel foglalkozó vállalkozásokat, ha jövedelmezőségük (eredmény/nettó árbevétel) alacsonyabb, mint az adott térségre, gazdálkodási formára tekintettel a tájékoztatásban megtalálható táblázatban megjelölt jövedelmezőségi mutató 50%-a.
Az említett tevékenységeket végző vállalkozások ellenőrzése mindenképpen kiterjed a nyilvántartások teljeskörűségére, a szerződéses kapcsolatok dokumentáltságára, a bevétel- és költségelszámolások valóságtartalmára, az adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítésére.


A tájékoztatás szerint a NAV által 2017-ben tervezett ellenőrzések 59,3%-a várhatóan bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzések (ideértve az egyszerűsített ellenőrzéseket is) elvégzésére irányul, ezen belül a kiutalás előtti ellenőrzések 7%-os arányt fognak előreláthatólag képviselni.

 

Bonácz Zsolt

áfaszakértő

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

16

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR