SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Hibás a számla, ha nem tartalmazza a vevő adószámát
A hír több mint 30 napja nem frissült!

2017. január 1-jétől kötelező a vevő adószámának a számlán történő feltüntetése, ha az áthárított adó eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot. Amennyiben a számla a vevő adószáma nélkül kerül kiállításra, akkor a számla hibásnak minősül, és nem jogosít adólevonásra.

2017. május 08.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa-tv.) 169. § d) pontjának 2017. január 1-jei hatállyal módosított dc) alpontja alapján a belföldön letelepedett adóalanynak kötelező a számlán feltüntetnie a termék vevője, szolgáltatás igénybevevője azon adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyét, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítette, feltéve, hogy a számlában áthárított adó eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot.

Ennek megfelelően a vevői adószám, csoportazonosító szám kötelező feltüntetésére vonatkozó, 1 millió forintban megállapított adóértékhatár 2017. január 1-jével 100 ezer forintra csökkent.


Amennyiben a belföldön letelepedett adóalany által 2017. január 1-jén, illetve azt követően kibocsátott számlán nem szerepel a belföldön nyilvántartásba vett adóalany partner (vevő) adószáma, illetve csoportazonosító száma, akkor a legalább 100 ezer forint áthárított adót tartalmazó számla nem felel meg az Áfa-tv. előírásainak, ennek megfelelően adólevonásra sem jogosít.


Az adóhatóság tájékoztatása szerint, ha a számla adószám nélkül került kibocsátásra, akkor a kibocsátott számlát a számla korrekciójára vonatkozó előírásoknak megfelelő módon javítani kell.


Adószakértői javaslat:


Amennyiben előfordul, hogy az adózó olyan számla alapján érvényesít adólevonási jogot, amelyen a vevő adószámát fel kellett volna tüntetni, és ezt a hibát az adóhatóság egy esetleges ellenőrzés során tárja fel, akkor az adóbírság és a mulasztási bírság elkerülése érdekében gondoljunk a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítéséről szóló 7006/2008. (AEÉ 12.) számú irányelvnek a számlahelyesbítés, valamint a számla javítás esetén alkalmazandó eljárására vonatkozó IV. fejezetének azon rendelkezésére, mely kimondja, hogy az adóhatóság tényállás-tisztázási és az adózó együttműködési kötelezettségéből adódóan a hibás számlák esetében a helyes eljárás, ha az adóhatóság rövid határidő kitűzésével (néhány nap) felhívja az adózót a hiba – vonatkozó szabályok szerinti – kijavíttatására. Amennyiben az adózó a számla hibáját kijavíttatta, az adólevonási joga az adólevonási jog keletkezésének eredeti időpontjának adó-megállapítási időszakára vonatkozóan nem korlátozható. Ellenkező esetben a számla adólevonásra alkalmatlannak minősíthető.


dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

16

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR