SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Visszaigényelhető 2017. március 15-ig a kötelező tőkeemeléssel összefüggésben megfizetett illeték
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Hamarosan lejár a cégbírósági eljárási illeték visszatérítési lehetősége azon cégek számára, akik 2014. március 15. és 2016. március 9. között a Ptk. rendelkezéseinek való megfelelés érdekében kezdeményezett tőkeemelés bejelentése és ezzel egyidejűleg bejelentett más változás bejegyzése iránti eljárás után illetéket fizettek.

2017. március 07.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 2016. március 10-ig hatályos 12. § (4) bekezdése alapján, illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehetett a cégbírósághoz benyújtani változásbejegyzési kérelmet, feltéve hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz.

E rendelkezés azt is előírta, hogy egyéb cégadatot is érintő változás esetén az illetékmentesség nem alkalmazható.


A Ptk. rendelkezéseinek való megfelelés érdekében gyakran merült fel az a probléma, hogy amennyiben a cégek egyidejűleg más változást is bejelentettek, úgy az illetékmentességi rendelkezés már nem volt alkalmazható, és a cégeknek az Itv. 45. § (5) bekezdésében meg-határozott mértékű illetéket kellett fizetniük.


Ezt felismerve a jogalkotó a Ptké. 12. § (4) bekezdését 2016. március 10-ei hatállyal a cégek számára kedvezően módosította. A jelenleg érvényesülő szabály úgy rendelkezik, hogy amennyiben a cég egyéb cégadatot érintő változást is bejelent, abban az esetben is csak az e cégadat módosítására vonatkozóan egyébként fizetendő illetéket és közzétételi költségtérítést kell megfizetni, és ezzel összefüggésben a módosítás visszatérítési rendelkezést rendel alkalmazni.


A visszatérítési rendelkezéssel kapcsolatban talán a legfontosabb kiemelni azt, hogy a cégeknek legkésőbb 2017. március 15-éig kell azzal kapcsolatos kérelmüket az állami adóhatóságnál előterjeszteni. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a cégbíróság változásbejegyző végzésével és a cég legfőbb szerve tőkeemelésről és a cég Polgári Törvénykönyv szerinti továbbműködéséről szóló határozatának másolatával igazolni kell, hogy a cég az eljárási illetéket a fent említett eljárás vonatkozásában megfizette 2014. március 15. és 2016. március 9-e között.


Sikeres kérelem esetében az adóhatóság visszatéríti a megfizetett illetékből a Polgári Törvénykönyv szerinti továbbműködéshez nem kapcsolódó változásbejegyzés illetékét meghaladó részt.

 

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

16

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR