SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Pénzforgalmi elszámolás az áfában
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A pénzforgalmi elszámolás alkalmazása választáshoz kötött. A 2016. évre vonatkozó választást legkésőbb 2015. december 31-én kell bejelentenie az adóhatósághoz a vállalkozónak. Az alábbiakban részletezzük az előnyöket és hátrányokat.

2015. december 04.

A pénzforgalmi áfa-elszámolás lényege az, hogy akkor kell megfizetni az áfát, amikor a vevő kifizette a számlát. Ám ez nem minden vállalkozónak egyformán jó.  
A dolog szépséghibája, hogy a pénzforgalmi áfás vállalkozó adólevonási jogával is csak akkor élhet, ha az adott beszerzései számláit kifizette.

A pénzforgalmi elszámolás alkalmazása választáshoz kötött. A 2016. évre vonatkozó választást legkésőbb 2015. december 31-én be kell jelentenie az adóhatósághoz a vállalkozónak.
Sajnos a határidő jogvesztő, ha ezt a vállalkozás elmulasztja, a következő évre már nem élhet a választás lehetőségével – jelen esetben tehát 2016. év helyett legfeljebb 2017-ra választhatja ezt az adózási formát (tekintve, hogy a jogalkotó a jövő évre vonatkozó adócsomagban sem változtatott a vonatkozó szabályokon, jó eséllyel ez a lehetőség még 2017-ben is létezni fog).
Fontos azonban, hogy az újonnan alakuló vállalkozások is élhetnek ezzel a lehetőséggel, már az indulás adóévére, azaz ők év közben is.
Ebből a szempontból (is) érdekes, hogy egy evából kilépő (vagy onnan valamilyen ok miatt kieső) egyéni vállalkozó vagy társaság az áfa szempontjából új vállalkozásnak minősül, ezért év közben is választhatja a pénzforgalmi elszámolást.
Azok a vállalkozások viszont, amelyek a pénzforgalmi áfa fizetők köréből kiesnek, a következő két évben nem lehetnek ismét pénzforgalmi áfásak.
Pénzforgalmi elszámolás csak akkor választható, ha éves szinten, göngyölítetten az adóalany összes termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának ellenértéke nem haladja meg a 125.000.000 forintot.
Ezen értékhatárnak mind a tárgy évre, mind az azt megelőző időszakra nézve meg kell felelnie a vállalkozásnak.
Továbbá a bevételi korlátnak megfelelő vállalkozás is, pénzforgalmi adózást csak akkor választhat, ha legalább telephelye, gazdasági célú letelepedés hiányában lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye belföldön van és a tárgyév első napján kisvállalkozásnak minősül.
Amennyiben nem esik a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény személyi hatálya alá – mondjuk azért, mert egyéni vállalkozó-, akkor viszont úgy kell megítélni őt, hogy abban az esetben, ha társas vállalkozás lenne, megfelelne-e ennek a kritériumnak. Azaz: az összes foglalkoztatott létszáma nem lehet több 50 főnél, illetve az éves nettó árbevétel vagy mérleg főösszeg nem haladhatja meg a 10 millió eurót.
Mivel a tárgyalt adózási mód az ezt választó adóalany üzleti partnereinek áfa-elszámolására (jelesül adólevonási jogára) is hatást gyakorol, az Áfa- törvény a pénzforgalmi szemléletben áfát fizetők számára előírja, hogy az általuk kibocsátott számlákon fel kell tüntetniük a pénzforgalom szerinti adózás tényét.
Ha nem így jár el, és az adóhatóság bukkan rá a „problémás” bizonylatra, akkor adóhiánnyal és annak következményeivel kell számolnia a feledékeny vállalkozónak.
A másik oldal - a vevő – jogszerűen vonhatja le az áfát az ügylet teljesítési időpontjának megfelelő bevallási időszakban (Áfa-tv. 119.§.), hiszen a számla hibája miatt nem lehetett tudomása üzleti partnere speciális áfa-státuszáról.
A hivatkozott adatbázisra a számla befogadójának akkor lenne szüksége, ha az adótörvény nem írná elő a számlakibocsátó számára, hogy a pénzforgalmi elszámolás tényét a bizonylaton fel kell tűntetnie, illetve ennek elmaradásához nem fűzne a törvény  az adófizetési kötelezettség keletkezését és az adólevonási jog megnyíltát érintő következményt.
Az Áfa-törvény jelenlegi szabályai szerint az, ha a számlán nem szerepel az említett megjegyzés, a számlakibocsátó adófizetési kötelezettsége az általános szabályok szerint áll be – függetlenül az ellenérték pénzügyi rendezésétől -, és ez automatikusan, a törvény erejénél fogva hozza magával, hogy a számla befogadó adólevonási joga – úgyszintén függetlenül a számla kifizetésétől – az adott számlával dokumentált ügylet teljesítése időpontjában megnyílik.
A pénzforgalmi elszámolás megszűnését követően annak hatálya alatt befogadott számlák, módosító és érvénytelenítő számlák adótartalmát - feltéve, hogy a pénzforgalmi elszámolás szabályai szerint levonható adóként nem volt elszámolható - az általános szabályok alapján lehet levonható adóként elszámolni az adólevonásra vonatkozó szabályok szerint.
A pénzforgalmi elszámolást választó áfa-alany - a pénzforgalmi elszámolás időszakában -kizárólag úgy gyakorolhat bármely beszerzés kapcsán adólevonás jogot, ha az adott beszerzés ellenértékét megfizette.
Ez azt jelenti a vázolt esetben is, hogy a pénzforgalmi elszámolás teljes időszaka alatt nem azt kell a pénzforgalmi áfa-fizető adóalanynak figyelnie, hogy mikor keletkezett az adólevonási joga (azaz mikor volt a teljesítés „klasszikus”, a normál áfásokra érvényes időpontja), hanem azt, hogy mikor fizette meg a bejövő számla ellenértékét. Ez utóbbi időponttal válik jogosulttá levonási jogának érvényesítésére.
Ez akkor is így van, ha az adott számla esetlegesen olyan teljesítést igazol, amely még a pénzforgalmi elszámolás időszakát megelőző időpontra esett.
Kinek érdemes választania a pénzforgalmi áfa-elszámolást?
Amint a példaként hozott esetekből látjuk, ha a feleknek csak egyike választotta a pénzforgalmi áfa-elszámolást, akkor az a vevőre gyakorol – adott esetben negatív – hatást. Ugyanis, az általános szabályok szerint áfázó vevő csak akkor gyakorolhatja levonási jogát, ha kifizette a számlát, míg ha egy ugyancsak általános szabályok szerint áfát fizető partnertől való vásárláskor az adótörvény szerinti teljesítés időpontja lenne irányadó e kérdésben.
Előfordulhat, hogy vevőkörének egy részét emiatt elveszíti a pénzforgalmi áfa-elszámolást választó vállalkozás. Ugyanakkor ez a lehetőség sokat lendíthet azokon a vállalkozásokon, amelyek számára a „klasszikus”, a pénzügyi rendezéstől független, teljesítéses alapú áfa-fizetés rendszeresen likviditási gondokat okozott, a még nem fizető vevőikhez is kapcsolódó adófizetési kötelezettség finanszírozása miatt.
Egy mondatban megválaszolva a kérdést, főként azok számára érdemes választani a pénzforgalmi áfa-fizetést, akik rendszeres áfa-befizetők.
A főként áfa-visszaigénylők viszont jobban járnak, ha az általános szabályoknál maradnak. Ez a megoldás a Törekvő kft-nél, kvízünk másik alanyánál is.
A kérdésben hozott döntés előtt célszerű ezért az átállást tervező cégeknek legfontosabb vevőiket- amennyiben a cég rendelkezik meghatározó, monopolhelyzetben lévő, nehezen pótolható vevőkörrel – megkérdezniük, miként reagálnának erre.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

11

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR