JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Így módosulnak a számviteli szabályok jövőre
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Január elsejétől az EU számviteli előírásainak megfelelően változnak egyes számviteli szabályok. Nemcsak a könyvelést végzőknek lesznek feladatai, de a szervezetek vezetőinek, munkatársainak és tulajdonosainak is.

2015. november 11.

Az IFRS (International Financial Reporting Standards – nemzetközi pénzügyi beszámolási normák) fogalmaival összhangban a számviteli törvény fogalomrendszerében jövőre megjelenik a mértékadó befolyást gyakorló vállalkozás (az a vállalkozás, amely egy másik gazdasági társaságnál legalább a szavazatok 20 százalékával közvetlenül vagy közvetetten rendelkezik), illetve a jelentős tulajdoni részesedés (más vállalkozások tőkéjében 20 százalékot meghaladó részesedés, vagy ehhez hasonló jogi konstrukció) fogalma.

Ezzel összhangban változik a számviteli szempontból kapcsolt vállalkozásnak minősülő gazdálkodók fogalma is. A mértékadó befolyásgyakorlás a meghatározás szerint csak a gazdasági társaságokban valósulhat meg.

2016-ban egyszerűsített éves beszámolási körbe tartozhatnak azok a cégek, amelyeknél az előző két évben a következő három adatból kettő nem haladta meg az értékhatárt. A mérlegfőösszeg (vagyon összértéke) vonatkozásában 1,2 milliárd forint, az éves nettó árbevétel vonatkozásában 2,4 milliárd forint, a foglalkoztatottak éves statisztikai létszáma vonatkozásában 50 fő az értékhatár. A Nemzetgazdasági Minisztérium becslése szerint ez a gazdálkodók 95%-ára teljesülni fog.
A legfontosabb változás, hogy 2016-tól az osztalékot abban az üzleti évben kell elszámolni, amelyben az osztalék mértékéről a döntést meghozták. A kifizethető osztalék maximális mértékére vonatkozó szabályok érdemben nem változnak, de bizonyos esetekben a gazdálkodó belső döntéshozatali eljárása módosul. Ennek következménye, hogy a mérleg szerinti eredmény beszámolói tétel feleslegessé válik, így az megszűnik, azaz a beszámoló (mérleg és eredmény-kimutatás) formailag is módosul.

További változás lesz, hogy a mérleg változatlanul elkészíthető kétoldalas (szokásos mérleg) vagy lépcsőzetes szerkezetben. Az eredmény-kimutatás azonban csak lépcsőzetes szerkezetben készíthető el. Változatlanul készíthető azonban összköltség és forgalmi költség eljárással.
Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének adattartalma csökken, ellenben konkrétan rögzíti a törvénymódosítás a kötelezően közzéteendő adatokat. A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összegét és azok jellegét. Kötelező lesz bemutatni a bérjárulékok összegét is állománycsoportonkénti bontásban.

A változásokat csak a 2016-ben kezdődő üzleti év beszámolóira kell alkalmazni. A beszámolók összehasonlíthatósága érdekében a 2016-ban induló üzleti évről készített beszámolóban az előző üzleti év adataként a megelőző üzleti év beszámolójának mérleg-fordulónapi adatait a módosult mérleg és eredmény-kimutatás séma szerinti részletezésnek megfelelően kell közölni. A 2016. évi nyitó adatok nem a 2015. évi záró adatok lesznek, hanem azokat az új szabályoknak megfelelő átsorolások szerint kell rögzíteni. Azaz a számviteli többlet feladat az üzleti év zárásakor a kétféle mérleg és eredmény-kimutatás elkészítését jelenti. Ez nemcsak két eltérő táblázatot jelent, de a megfelelő tételek könyvviteli számlákon átvezetését is.
Mi lesz az előnye a változásnak? A beszámolók szerkezete megfelel a nemzetközi előírásoknak. Az osztalékfizetés mint gazdasági esemény valójában a tárgyévet követő évben történik. Az osztalékról szóló döntés, a döntést megelőző lezárt üzleti évek felhasználható összegeiről szól. Könyvvizsgálat esetén eddig szabályszerűen két hitelesítés kellett volna, az egyik az osztalékról szóló döntés előtt, a másik utána, ugyanis a mérlegszerinti eredmény beszámolási tételt csak az osztalékról szóló döntés után lehet megismerni.

A vállalkozások vezetőinek, tulajdonosainak tehát módosítani kell a számviteli politikát, a számlarendet, és azt a vállalkozáson belül használatba kell vetetni. A 2015. évi üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásakor el kell fogadni a 2016. évi nyitó adatokat is az új szabályok szerint. Ez a kötelezettség módot ad arra is, hogy a gazdálkodók rendezzék eddig elhanyagolt feladataikat.

Egy adóellenőrzés során az adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki a számviteli rend megsértéséért, melynek mértéke 500 ezer forintig terjedhet. Amennyiben a beszámoló közzétételi kötelezettségének nem tesz eleget, a bírság mértéke 1 millió forintig terjedhet, és ha ezután sem tesz ennek eleget, az adóhatóság adószámát törli, cég esetén pedig a cégbíróságnál kezdeményezi a megszűntnek nyilvánítási eljárást.
Aki a számviteli bizonylati rendet megsérti, a könyvvezetési, beszámoló készítési kötelezettségét megszegi, és ezzel a gazdálkodó pénzügyi, vagyoni helyzetéről a megbízható, valós kép kialakítását akadályozza, vagy lényegesen hibásan teljesíti azt, bűncselekményt követ el és három év szabadságvesztéssel büntethető. Ezt a nem megfelelő számviteli politika, számlarend is okozhatja. Ennek felelőse a vezető tisztségviselő, de az ellenőrző testületnek ezt ellenőrizni kell, és a tulajdonosnak a beszámoló elfogadásakor erről információval kell(ene) rendelkezni.
A lényeges hiba ebben az esetben azt jelenti, hogy a hibák abszolút értékeinek összege meghaladja a nettó árbevétel és mérlegfőösszeg közül a nagyobbik 20%-át, azaz az egymás hatását kioltó hibák is lényeges hibát jelenthetnek. Ha a számviteli rend megsértése következtében még valamilyen közteher hiány is előáll, felvethető a költségvetési csalás tényállás megvalósulása is.

 

dr. Kenyeres Sándor összefoglalója alapján


További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

21

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR