JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Közlönyfigyelő - A Magyar Közlöny 2015. évi 85-95. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Tisztelt Ügyfelünk! Kiemelt célunk, hogy jogi tudástáraink megfeleljenek elvárásaiknak, ezért figyelembe véve az Önök kéréseit, visszajelzéseit, rendszeresen jelentkező összefoglalókat küldünk az újabb Magyar Közlöny kiemelt jelentőségű jogszabályaiból.

2015. július 09.

A Magyar Közlöny 2015. évi 95. száma kiemelt jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. június 30.)

165/2015.(VI.30.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. július 01.

A rendelet kiegészítő pótlékot állapít meg az ágazati pótlékra jogosult közalkalmazottak részére. A pótlék összege a fizetési osztály és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időtartam alapján kerül megállapításra – 2015. július-november hónapra tekintettel. A kiegészítő pótlék összegét a rendelet melléklete tartalmazza.

166/2015.(VI.30.) Korm. rendelet a szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról
Hatályba lépés: 2015. július 01.

A rendelet a kiegészítő pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó központi költségvetési támogatás folyósításának részletes szabályait tartalmazza a helyi önkormányzat, nem állami szociális fenntartó, valamint központi költségvetési szerv és köztestületi költségvetési szerv részére.

168/2015.(VI.30.) Korm. rendelet egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek, valamint a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.(XII.6.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. június 30. 18.00 óra, 2015. július 01., 2015. július 05.

A rendelet a családok otthonteremtési kedvezményének igénylésével összefüggő hatóság változásáról rendelkezik. Az otthonteremtési kedvezményekhez szükséges igazolások körében az illetékes építésügyi hatóság helyett a lakóépület fekvése szerinti építésfelügyeleti hatóság állít ki a hitelintézet részére hatósági bizonyítványt arról, hogy 2013. január 1-jét követően a lakóépület életveszélyes állapota miatt kötelezés volt-e és a kötelezettség teljesítése megtörtént-e.

A Magyar Közlöny 2015. évi 94. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. június 30.)


2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
Hatályba lépés: 2015. július 01.

A rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: ADR) „A” és „B” Mellékletének 2015. január 1-jétől hatályos szövegét tartalmazza. Az ADR „A” és „B” Melléklete hivatalos magyar nyelvű fordítását a 2.melléklet tartalmazza.

169/2015.(VI.30.) Korm. rendelet egyes e-közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Hatályba lépés: 2015. július 01., 2016. július 01. (NAV-ra vonatkozó rendelkezések)

A rendelet értelmében a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybe vétele előzetes regisztrációs eljáráshoz kötött, amely ügyfélkapun keresztül is megtehető. Az ügyfélkapu igénybevételéhez szükséges regisztráció esetében, ha törvényes képviselő jár el, a regisztrációt végzőnek a törvényes képviselő adatait is rögzítenie kell. A rendelet tartalmazza az ügyfélkapu megszűnésével kapcsolatos részletes eljárási szabályokat.
A jogszabály értelmében 2016. július 01-től a kormányablakok mellett a NAV-nál is tehető ügyintézési rendelkezés.

A Magyar Közlöny 2015. évi 93. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés: 2015. június 29.)


18/2015.(VI.29.) NGM rendelet a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
Hatályba lépés: 2016. január 01.

A rendelet értelmében
- 2016. március 05. szombat - munkanap,
- 2016. március 14. hétfő - pihenőnap,
- 2016. október 15. szombat - munkanap,
- 2016. október 31. hétfő - pihenőnap.

34/2015.(VI.29.) NFM rendelet az utak használatáért fizetendő díjjal kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról
Hatályba lépés: 2015. június 30.

Nagyrészt technikai jellegű módosításokat tartalmazó jogszabály, amely – többek között – rendelkezik a díjkategória-tévesztés miatt megállapított pótdíjak 29.750 Ft feletti részének visszafizetéséről.

A Magyar Közlöny 2015. évi 92. száma kiemelt jogszabályváltozásai
(megjelenés: 2015. június 29.)


2015. évi LXXXV. törvény egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról
Hatályba lépés időpontjai:    2015. július 03., 2015. július 04., 2015. július 07., 2015. szeptember 01., 2016. január 01., 2016. január 02., 2017. január 01., 2018. január 01.

A törvény technikai jellegű módosításokat tartalmaz a Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alappal összefüggésben.
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása könyvvizsgálati, valamint az átvilágítási megbízásokra, a bizonyosságot nyújtó megbízásokra, a kapcsolódó szolgáltatásokra és a belső minőség-ellenőrzésre vonatkozó nemzeti standardok megalkotására hatalmazza fel a kamarát. A módosítás tartalmazza a könyvvizsgálók minősítési szabályait, eljárási rendjét. A minősítési kérelem tartalmi elemeit a 2-3. számú mellékletek tartalmazzák.

A Magyar Közlöny 2015. évi 91. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
(megjelenés: 2015. június 25.)


155/2015.(VI.25.) Korm. rendelet a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól
Hatályba lépés: 2015. július 01.

A rendelet a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 27/A. § végrehajtása.

156/2015.(VI.25.) Korm. rendelet a kormányablakokról szóló 515/2013.(XII.30.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. július 03.

A rendelet értelmében további ügyekkel (szám szerint 42-vel) bővülnek a kormányablaknál intézhető ügyek (fogyasztóvédelmi, illetve közműszolgáltatóval szembeni panaszok, valamint nyugellátásokkal kapcsolatos ügyek).

158/2015.(VI.25.) Korm. rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013.(VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. július 01., 2015. január 01.

A rendelet nagyrészt technikai jellegű módosításokat tartalmaz. A szabályok értelmében a nyertes ajánlattevőnek – legkésőbb a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor – a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és minősítő okirattal, vagy minősítési engedéllyel kell rendelkeznie.

A Magyar Közlöny 2015. évi 90. száma kiemelt kiemelt jogszabályváltozásai
(megjelenés: 2015. június 24.)


2015. évi LXXXI. törvény az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról
A törvényt és a 2016-os költségvetéssel összefüggő adótörvény-módosításokat különszám keretében a Közlönyfigyelő következő  számában ismertetjük.

A Magyar Közlöny 2015. évi 89. száma kiemelt kiemelt jogszabályváltozásai
(megjelenés: 2015. június 24.)


33/2015.(VI.24.) EMMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002.(V.24.) OM rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2017. szeptember 01.

A rendelet értelmében változnak az érettségi vizsga részletes követelményei és a pszichológia vizsga szóbeli tételsorok tartalmi és formai jellemzői. A jogszabály tartalmazza a nyelvvizsgák részletes leírását és tartalmi követelményeit, emellett pontosítja a belügyi rendészeti ismeretek és katonai alapismeretek vizsgák technikai szabályait.

A Magyar Közlöny 2015. évi 87. száma kiemelt újdonságai
(megjelenés: 2015. június 23.)


17/2015.(VI.23.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről
Hatályba lépés: 2015. június 24.

A jegybanki alapkamat mértéke 2015. június 24. napjától kezdődően: 1,50 %.

A Magyar Közlöny 2015. évi 85. száma kiemelt jogszabályváltozásai
(megjelenés: 2015. június 19.)


32/2015.(VI.19.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet módosításáról
Hatályba lépés: 2015. június 20., 2015. szeptember 01.

A rendelet a nevelési-oktatási intézmények működésével összefüggő szabályokat tartalmaz. A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a szakmai munkaközösség feladatainak ellátására a pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti munkaközösségeket hozzanak létre. A rendelet megállapítja a pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a miniszter által elrendelt szakmai ellenőrzés és a fenntartó által indított törvényességi ellenőrzés szabályait, továbbá módosítja a mulasztásra, fegyelmi eljárásra vonatkozó előírásokat.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

18

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR