JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Közlönyfigyelő - A Magyar Közlöny 2015. évi 63-67. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Tisztelt Ügyfelünk! Kiemelt célunk, hogy jogi tudástáraink megfeleljenek elvárásaiknak, ezért rendszeresen jelentkező összefoglalókat küldünk a friss Magyar Közlöny kiemelt jelentőségű jogszabályaiból.

2015. június 05.

A Magyar Közlöny 2015. évi 67. száma jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. május 14.)

Az Alkotmánybíróság Magyar Közlönyben közzétett határozatai

1/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része 1. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról
Közzététel időpontja: 2015. május 14.

Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény törvény (Abtv.) 25. § (1) bekezdése alapján előterjesztett bírói kezdeményezés arra irányult, hogy a 2/2014. Polgári Jogegységi (PJE) határozat rendelkező részének 1. pontja és az ahhoz kapcsolódó indokolás III/1. pontja az Alaptörvény hatalommegosztás elvét kimondó C) cikk (1) bekezdésébe, illetve a bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységének ellátását kimondó 25. cikk (1) bekezdésének első mondatába ütközik.

Az Alkotmánybíróság döntése értelmében a Kúria a PJE határozat 1. pontjában kizárólag azt döntötte el, hogy az árfolyamkockázat fogyasztó általi viselése a szerződés főszolgáltatási körébe tartozik, mely nyilvánvalóan nem minősül normaalkotásnak. A Kúria a támadott PJE határozatban a bírói kezdeményezéssel ellentétben nem alkotott új jogot, hanem az Európai Bíróság Kásler-ügyben hozott ítéletében foglaltak alkalmazását tette a bíróságok számára egyértelművé és kötelezően követendővé.

12/2015. (V. 14.) AB határozat a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.Kpk.50100/2013/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint alkotmányos követelmény megállapításáról
Közzététel időpontja: 2015. május 14.

Az indítvány annak megállapítására irányult, hogy az ügyféli jogállás megtagadásával sérül a szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosult jogorvoslathoz való joga.
Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény XXVIII. cikk (7)  bekezdéséből fakadó alkotmányos követelményként megállapította, hogy a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1), (3) és (8) bekezdésének alkalmazása során a telekalakítási eljárással érintett telekkel közvetlenül szomszédos telek tulajdonosát is ügyfélnek kell tekinteni.

13/2015. (V. 14.) AB határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 171. § (4) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.Kpk.46.387/2013/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
Közzététel időpontja: 2015. május 14.

Az indítvány tárgya a versenyfelügyeleti eljárásban hozott döntések, visszamenőleges jogalkotás tilalma. A versenyfelügyeleti eljárás megindítása időpontjában (2007) hatályos Ket. (2004. évi CXL. törvény )  148. § (8) bekezdése a végrehajtás felfüggesztésének elrendelésétől annak megszüntetéséig nem tette lehetővé újabb végrehajtási cselekmény foganatosítását, illetve késedelmi pótlék felszámítását.
Megállapítást nyert az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésébe ütközés és az Alaptörvény XXVIII. cikkében foglalt tisztességes eljáráshoz való jog sérelme.


A Magyar Közlöny 2015. évi 65. száma jogszabályváltozásai
(megjelenés ideje: 2015. május 08.)

2015. évi LVI. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény módosításáról
hatályba lépés: 2015. május 09.

A törvény értelmében automatából történő értékesítés vasárnap és munkaszüneti napokon korlátozás nélkül történhet. Változik a törvény hatálya alá tartozó üzletek nyitvatartási ideje: a nyitvatartási idő kezdete 6.00 helyett 4.30.


23/2015. (V. 8.) NFM rendelet egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
hatályba lépés: 2015. május 16., 2015. június 08., (hajós-orvosi és tengerész-orvosi szolgálatra vonatkozó rendelkezések), 2016. január 01. (tengeri kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány bevezetése)

A rendelet
– bevezeti a tengeri kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítványt,
– meghatározza a tengerész-orvosi, valamint hajós-orvosi jogosultság feltételeit,
– megállapítja a kapcsolódó nyilvántartásba vételi díj összegét (74.650 Ft),
– részletesen meghatározza a belvízi hajósok, valamint tengerészek egészségi alkalmassági vizsgálatának rendjét.


A Magyar Közlöny 2015. évi 63. száma jogszabályváltozásai

22/2015. (V.6.) NFM rendelet az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
hatályba lépés: 2015. május 11.

A rendelet (nagyrészt technikai jellegű) változásokat tartalmaz a vasúti járművezetők, valamint a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának rendjével összefüggésben.

– Az új szabályozás szerint a vasúti társaság megbízásából a vasúti vizsgaközpont is kiállíthatja a szükséges tanúsítványokat a vasúti társasággal munkaviszonyban álló vasúti járművezető részére.
– Ugyancsak új szabály, hogy az alapképzésen való részvétel alól az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 9. számú mellékletben felsorolt OKJ bizonyítvánnyal rendelkező képzésben résztvevő és a képzést megrendelő vasúti társaság együttes kérelmére a vizsgaközpont mentesítést ad.
 
A rendelet meghatározza
– a vizsgaszabályzat honlapon való közzétételének, miniszter általi jóváhagyásának rendjét,
– valamint a vizsgaközpontok számára az alapképzések vizsgáztatásához szükséges vizsgatételek, vizsgakérdések, vizsgafeladatok alapjául szolgáló dokumentumokat,
– továbbá a vizsgabizottság személyi összetételét, vizsgáztatás rendjét,
– a vizsgaközpont képzéssel, vizsgáztatással kapcsolatosan meghozott döntéseivel kapcsolatos eljárás rendjét.


További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

18

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR