JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

LexPraxis Közlönyfigyelő - A Magyar Közlöny 2015. évi 58-61. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Tisztelt Ügyfelünk! Kiemelt célunk, hogy jogi tudástáraink megfeleljenek elvárásaiknak, ezért rendszeresen jelentkező összefoglalókat küldünk a friss Magyar Közlöny kiemelt jelentőségű jogszabályaiból.

2015. május 14.

A Magyar Közlöny 2015. évi 61. száma kiemelt újdonságai és jogszabályváltozásai

 

21/2015. (V. 4.) NFM rendelet a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról
hatályba lépés: 2015. augusztus 02., 2017. január 01.

 

A rendelet a
– légijárművek tervezőjére, gyártójára és üzembentartójára vonatkozó hatósági előírások,
– légijárművek alkalmassági előírása, valamint
– légijárművek üzemeltetésére vonatkozó tanúsítványok, engedélyek, nyilatkozatok
részletes szabályait tartalmazza.

– a jelenleg hatályos, a polgári légijárművek típus- és légialkalmasságáról szóló, 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet alapján kiadott kiadott és érvényes engedélyek (légijármű gyártási, karbantartási, légialkalmasság-irányítói engedélyek, vagy repülőeszköz gyártási, javítási, karbantartási és tanúsítási engedélyek) a lejáratukig, de legfeljebb 2016. augusztus 01-ig hatályosak. A légiközlekedési hatóság ezen engedélyeket az új rendelet szerinti engedélyekre cseréli, ha a kérelmező megfelel az új rendeletben meghatározott követelményeknek.

 

10/2015. (V.4.) AB határozat a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 2014. november 3. napjáig hatályban volt 30. § (1) bekezdése Alaptörvény-ellenességéről

közzététel: 2015. május 04.

 

Az eljárás alapjául szolgáló indítványt előterjesztő gyógypedagógus-logopédus sérelmezte, hogy a Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése indokolatlanul, hátrányosan különböztette meg őt más – köznevelési intézményben (közöttük a nevelési-oktatási intézményben) foglalkoztatott – pedagógussal szemben a pedagógusokat megillető pótszabadság tekintetében.
Az indítványozó rámutatott, hogy az említett jogszabályok alapján, az új típusú pedagógus előmeneteli rendszerben való részvétele ettől az időponttól kötelező; azaz a köznevelési törvény (2011. évi CXC. tövény , Nkt.) rendelkezései szerint pedagógusként való alkalmazásának feltételei, jogai és kötelességei, előmenetelének szabályai megegyeznek bármely más köznevelési intézményben (közöttük a nevelési-oktatási intézményben) foglalkoztatott pedagóguséval.
– megsértett rendelkezés: Alaptörvény XV. cikk (1) bekezdésében foglalt általános egyenlőségi szabály (diszkrimináció tilalma).


A Magyar Közlöny 2015. évi 59. száma kiemelt jogszabályváltozásai

 

3/2015. (IV.28.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 5/2011. (X.6.) NMHH rendelet módosításáról
hatályba lépés: 2015. május 28.

 

A rendelet értelmében, 2015. május 28-tól, csökkennek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) építésügyi hatósági eljárásaiért – nyomvonalhossz után – megállapított díjai.
Az új szabály szerint ugyanakkor díjat kell fizetni az antenna és antennatartó szerkezetek fennmaradása, magasításának engedélyezése, alapjának vagy bármely szerkezeti elemének megerősítése után, továbbá a rádióamatőr tevékenység folytatásához üzembe helyezett antenna és antennatartó szerkezet elhelyezése után.

 

23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazat háttérintézményei és a fővárosi és megyei kormányhivatalok átalakításával összefüggő módosításáról
hatályba lépés: 2015. április 29.

 

A rendelet – más rendeletek mellett – a következő rendeletek technikai (az eljáró hatóság változásából eredő) módosítását tartalmazza:
33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről;
30/2001. (X. 3.) EüM rendelet a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről;
31/2001. (X. 3.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről;
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről;
37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendelet az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről;
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról.


A Magyar Közlöny 2015. évi 58. száma kiemelt jogszabályváltozásai

 

2015. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról
hatályba lépés: 2015. május 05.

 

A rendelet az élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírások szigorítását tartalmazza.

A rendelet lehetőséget teremt a tanúsító szervezet döntésével szembeni jogorvoslatra. Az új eljárás szabályai szerint
– akinek a tanúsító szervezet döntése a jogát, vagy jogos érdekét sérti, a döntésről való tudomásszerzést követő tizenöt napon belül, de legkésőbb az intézkedéstől számított három hónapon belül kifogást terjeszthet elő az élelmiszerlánc-felügyeleti szervhez;
– a kifogást az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv tizenöt napon belül bírálja el;
– az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kifogásról hozott döntésével szemben jogorvoslatnak van helye.

A rendelet bővíti az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv feladatait, amennyiben a nevezett szerve:
– vizsgálja és értékeli – higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok szerint – a vendéglátó-ipari létesítményeket (beleértve a közétkeztetést végző létesítményeket);
– hatósági bizonyítványt ad ki,
– az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (FELIR) által nyilvántartott adatok bővülnek az élelmiszerlánc-szereplők által bejelentett élelmiszerlánc-biztonsági problémák adataival;
– bővülnek az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ÉBC) hatósági feladatok ellátását támogató feladatai.

 

2015. évi L. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról
hatályba lépés: 2015. május 05.

 

A rendelet értelmében változik a vadászható állat által okozott kárért való felelősség. Az új szabály alapján vadászatra jogosult ellenőrzési körén kívül eső oknak a vadászati jog gyakorlásán és a vadgazdálkodási tevékenység folytatásán kívül eső okot kell tekinteni.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

20

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR