JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Társasági jog - adminisztrációs könnyítéseket szeretne a kormány
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A közigazgatási tárcánál készülő javaslat szerint csökkennének az adminisztratív terhek egyes cégjogi és társasági jogi ügyekben.

2010. november 19.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium előkészített egy több cégjogi és társasági jogi törvényt módosító javaslatot, amelynek lényege, hogy orvosolja a természetes személyek lakóhelyadatának megismerésével kapcsolatban felmerült problémák kezelését, másrészt pedig, hogy hozzájáruljon a cégeljárás teljes körű elektronizációjának megvalósításához.

A jelenlegi szabályozás nem egyenlő feltételek mellett biztosítja a cégjegyzékbe bejegyzett természetes személyek lakóhelye megismerésének módját, kizárólag a közfeladatot ellátó szervek ismerhetik meg a cégjegyzékbe bejegyzett adatokat automatikusan. Ezért a jogszabály-tervezet arra tesz javaslatot, hogy a forgalom biztonságának, a hitelezői érdekek érvényesülésének erősítése, valamint az adminisztratív terhek csökkentése érdekében mindenki számára egyenlő feltételek mellett legyen megismerhető a természetes személy lakóhelyadata.

Mindez azt jelenti, hogy mind a cégjegyzékadatokról kiadott céginformációkban (cégmásolat, cégkivonat, cégbizonyítvány), a cégiratokban és a Cégközlönyben közzétett végzésekben és létesítő okiratokban külön kérelem nélkül, automatikusan megismerhetővé válik a lakóhelyre vonatkozó adat.  
A javasolt módosítás másik oka, hogy a jelenlegi megismerési mód az adatot szolgáltató cégbíróságok és céginformációs szolgálat, valamint a céginformációt kérőkre is adminisztrációs terhet ró. A racionálisabb szabályozás érdekében a javaslat kezdeményezi a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítását.  
A módosítások eredményeként a gyorsabban és kiszámíthatóbban kiadott céginformációk tovább erősíthetik az ügyintézésbe vetett bizalmat, fokozhatják az állam szolgáltató jellegének érzetét. A hitelezői érdekek jobban érvényesülnek, a forgalom biztonsága erősödik.  
Az elektronikus cégeljárás a cégbíróságokon 2005. január 1. és 2008. július 1. között fokozatosan került bevezetésre. A javaslat ezt a folyamatot kívánja lezárni úgy, hogy a másodfokú eljárás elektronizációjáról is rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet elutasító végzést a Fővárosi Ítélőtábla elektronikus eljárás keretében bírálja el, amelynek révén megvalósul a cégeljárás teljes körű elektronizációja. Ennek következtében a fellebbezések elbírálása gyorsabbá válik, a bíróság adminisztrációs terhei csökkennek.

A jogszabály-tervezet az elektronikus kommunikáció csődeljárásban történő bevezetésének határidejét is meghosszabbítja. Ennek megfelelően 2011. július elsejétől kell a csődeljárás iránti kérelmet elektronikus úton benyújtani, illetőleg ettől az időponttól fogva kell a bíróságok és a felek közötti írásbeli közléseknek elektronikussá válniuk. Ennek érdekében a javaslat módosítaná a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt.  
A jogszabály- tervezet emellett rendelkezik a cégnyilvántartás és személyiadat- és lakcímnyilvántartás összekapcsolásáról rendelkező szabály hatályon kívül helyezéséről az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény módosításával.
Emellett a tervezet elvégzi a 77/91/EGK, a 78/855/EGK, a 82/891/EGK tanácsi irányelvnek és a 2005/56/EK irányelvnek az egyesülések és szétválások esetében alkalmazandó jelentéstételi és dokumentációs kötelezettségek tekintetében történő módosításáról szóló 2009/109/EK irányelv átültetését is. Ezekhez szükséges a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a tőkeegyesítő társaságok határon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvény módosítása.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

26

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR