//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2019 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció
Ellenőrzési Tanácsadó Gyógyszertáraknak


BRUTTÓ ÁR: 46 410 Ft
Az ár tartalmazza az áfát, a csomagolási és szállítási költséget is.

A kiadványról

Kiadványunkkal ellenőrzésekre felkészítő segédletet vehet kézbe, amely gyakorlati segítséget kíván nyújtani a gyógyszertáraknak: sorra vesszük a várható hatósági ellenőrzéseket, modellezzük azok folyamatát, feltárjuk a leggyakrabban előforduló hibalehetőségeket, előrevetítjük a hatósági szakemberek várható ma-gatartását és kérdéseit.

Mivel független szerzőgárdánk munkáját a NAV, az NGM, a NÉBIH és más hatóságok szakemberei is segítik, ügyfeleink egy-egy probléma kapcsán egyszerre követhetik nyomon mind a piaci, mind a hatósági szempontokat.

Tanácsadónkban részletesen foglalkozunk a jogszabályi háttérrel, témáink a gyógyszertárakra vonatkozó speciális előírások, szabályok, nyilvántartások és dokumentumok. Felkészítjük a gyógyszertárak hatósági ellenőrzéseire, felhívjuk a figyelmet az adminisztrációs, bevallási és fizetési kötelezettségekre.

Aktualitások

- Az egyedi dobozazonosító rendszer 2019. február 9-i bevezetése, a VIII. Gyógyszerész Köztestületi Na-pokon elhangzott elemzések előrevetítik, hogy fontos év elé néz a gyógyszerészszakma 2019-ben is.
- A gyógyszertámogatásra 2019-ben a 2018-as előirányzathoz képest 24,9 milliárd forinttal többet, összesen 362,3 milliárd forintot tartalmaz a költségvetés.
- EESZT: Várhatóan a papír alapú felírási igazolást kötelező lesz 2019. év végéig adni minden betegnek, a felírási igazolás formája jobban fog különbözni az e-recepttől, így azt sem az orvos, sem a beteg, sem a gyógyszertár nem tévesztheti össze. Döntés született olyan fejlesztésekről, amelyek garantálják, hogy a vényíró programokkal csak létező gyógyszereket, megfelelő indikációban és engedélyezett támogatási kulccsal lehessen felírni, lesz egységes törzs és a vényíró és expediáló szoftverek akkreditációja is meg-történik. Elindultak az egyeztetések a gyógyászati segédeszközök EESZT-be integrálásáról, amelyre 2020-ig kell sort keríteni.
- Az őszi salátatörvény témái, melyekkel részletesen foglalkozunk lapunkban – a tőkeprogram, amely a döntő többségi tulajdon megszerzését segíti, a gyógyszerhamisítás bűnszövetkezetben való elkövetésének szankciói, a homeopátiás készítmények szigorúbb elbírálása, az egyedi dobozazonosítóval kapcsolatos változások, a profilrendelet módosítása.


Tervezett kiemelt témáink

 
• A 2019-es törvényi változások részletes bemu-tatása, alkalmazása a gyakorlatban.
• A 2019. évi költségvetés gyógyszertári vo-natkozásai
• A Patika Hitelprogram
• A gyógyszerészek részére meghirdetett pá-lyázati lehetőségek
• A gyógyszerészképzés, valamint -gyakorlat megújulása és új szemlélet megvalósulása.
• Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel (EESZT) kapcsolatos változások
• Munkaerő-gondok a gyógyszertárban
• A GDPR adatvédelmi rendelet hatása a min-dennapi munkában.
• A gyógysz

Kiemelt szakértőink

dr. Antal László szakgyógyszerész dr. Radics Zsuzsanna társadalombiztosítási szakértő, egészségügyi menedzser, az OEP korábbi jogi főosztályvezetője dr. Futó Gábor ügyvéd, társadalombiztosítási szakértő

Céginformátor - rapid cégellenőrzés azonnal, online

Kiegészítő szolgáltatásunk, a Céginformátor – előfizetési csomagjának részeként – biztosítja a gyors és haté-kony cégellenőrzést. Jól áttekinthető, elektronikus formában elérhető, letölthető és nyomtatható adatlapon kap-hatja meg azokat az információkat, amelyek alapján már kizárhat bizonyos, lényeges kockázatokat a lekérdezett cég esetében. A Céginformátor mindig pontos adatokat szolgáltat a hatályos Cégközlöny adatbázisa alapján:

 
• Teljes név, székhely, telephely(ek) és fióktelepek, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám
• Mikortól működik (működik-e jelenleg) és van-e jogelődje? (ha már nem műkö-dik, jogutódja)?
• Fel van-e függesztve a cég adószáma (jogerősen vagy nem jogerősen)?
• Melyek a tevékenységi körei?
• A lekérdezést megelőző egy évben in-dult-e végrehajtási eljárás ellene?
• Van-e könyvvizsgálója? (ha van, a könyvvizsgáló neve)
• Cégjegyzésre jogosult(ak) neve, képvi-selet módja (önálló/együttes)
• Elektronikus elérhetőség

Vállalkozói Közlöny

Rendszeresen - havonta legalább egyszer - megjelenő online kiadványunkban, a Vállalkozói Közlönyben a vállalkozásokat érintő jogszabályváltozásokat foglaljuk össze Önnek. A kiemelt joganyagok esetében egyes konkrét rendelkezésekre és azok pontos hatálybalépésére is felhívjuk a figyelmet. Az újabb online lapszám megjelenéséről minden esetben e-mailen értesítjük. Az oldal elérése: www.vallalkozoikozlony.hu 

Az előfizetéshez kapcsolódó térítésmentes szolgáltatásaink rendelkezésére állnak a teljes előfizetési év alatt

• 2 fő részére korlátlan konferenciabérlet szakmai konferenciáinkra személyesen vagy online.
• 1 főnek részvételi lehetőség Tanácsadói Napjainkon személyesen vagy online.
• 1 fő részére adótanácsadói/adószakértői/okleveles adószakértői/könyvvizsgálói kreditpontok gyűjtése.
• Céginformátor – cégellenőrzés online.
• Vállalkozói Közlöny elérése, az előfizetés ideje alatt.
• Archívumok (Konferenciák, Kérdés-válaszok, Tanácsadói Napok) teljes körű elérése.
• Szakmai kérdés-válasz szolgáltatás írásban a Menedzser Tudás- és Válaszközponton keresztül a ter-mékoldalon.

Térítésmentes szolgáltatásainkat továbbra is igénybe veheti, amennyiben az előfizetési év lejárta után is előfize-tőnk marad.

Válassza Tanácsadónk és a LexPraxis – Vállalkozások Jogi Tudástára együttes megrendelését!

Ez nem csupán kedvezményes előfizetést jelent, de lehetővé teszi a folyamatosan változó jogi környezethez való alkalmazkodást is. A LexPraxis – Vállalkozások Jogi Tudástára azonnali, online hozzáférést tesz lehetővé a teljes magyar joganyaghoz (változásmutatóval) úgy, hogy az egyes ágazatok számára kiválogatja a tevékenységük szempontjából legfontosabb joganyagokat, a kapcsolódó irat- és dokumentummintákat (szerződések, szabályzatok, nyilatkozatok, nyomtatvány-minták stb.), és extra szolgáltatásként egyedi iratminta elkészítését előfizetőinknek.