JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Hatékonyabb és átláthatóbb lesz a január 1-én hatályba lépő szellemi tulajdonra vonatkozó új szabályozás
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Az Országgyűlés december 5-én elfogadta a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvénytervezet-csomagot, mely 2012. január 1-én lép hatályba. A törvénymódosítás a közös jogkezeléssel kapcsolatos törvényi előírások módosításával és az iparjogvédelmi jogszabályok módosításával foglalkozik.

2011. december 07.

Átláthatóbbá teszi a szerzői jogi közös jogkezelés rendszerét és annak felügyeleti rendjét, megalapozza a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának új hatásköreit a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítése terén, továbbá arra teremt lehetőséget, hogy az európai szabadalmak jogosultjai bizonyítási terhektől szabaduljanak meg a szabadalom teljes szövegének magyar nyelven való benyújtása révén.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által végzett átfogó elemzések rámutattak arra, hogy a hazai közös jogkezelés szervezeti rendszere nehezen átlátható, kölcsönös strukturális, funkcionális és gazdasági függőségi kapcsolatok jellemzik, illetve számos esetben a jogosultak, a szerzők és az alkotók érdekeivel ellentétes a működése.

A közös jogkezeléssel, annak szervezeti rendszerével, működésével és gazdálkodásával kapcsolatos, 2012. január 1-jétől hatályba lépő módosítás szem előtt tartja a közös jogkezelő egyesületek mintegy másfél évtized alatt kialakult és érvényesített önkormányzatiságát, valamint a kulturális ágazatban betöltött egyedi szerepét. Továbbra is megőrzi a közös jogkezelő szervezetek egyesületi formáját, azok gazdálkodását, működését a tagok számára még átláthatóbbá teszi.

A szerzői jogról szóló törvény módosítása átláthatóvá teszi a közös jogkezelő szervezetek működését és gazdálkodását, a rájuk irányadó számviteli és gazdálkodási követelmények új szabályozásával. Megtöri a törvényi monopóliumot és versenyhelyzetet teremt az azonos alkotói műfaj közös jogkezelését ellátó szervezetek között, és a jelenleginél szigorúbb nyilvántartásba vételi szabályokat vezet be. Korlátok közé szorítja a jogosultaknak járó jogdíjakból történő levonást és megteremti a szociális-kulturális célú felhasználás kormányzati kontrollját. Megújítja a díjszabások jóváhagyási rendjét is, így kiszámítható menetrendet vezet be, és a jobb tájékozódást biztosítva szélesebb körben írja elő a felhasználók bevonását a díjszabás-tételek véleményezésébe.

A törvénymódosítás előírja a közös jogkezelő szervezeteknek, hogy saját honlapjaikon meghatározott dokumentumokat tegyenek közre, így biztosítva a jogkezelési tevékenység átláthatóságát. Mindezek mellett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – melynek többek között feladatai közé tartozik a közös jogkezelő szervezetek felügyelete, – szintén közzéteszi honlapján a közös jogkezelő szervezetekről vezetett, bárki számára elérhető és közhiteles nyilvántartását.

Az új szabályozás elősegíti az árva műnek minősülő előadóművészi teljesítmények felhasználását, pontosítja a műholdas műsorsugárzás fogalmát, valamint a követő joggal és a fizető köztulajdonnal kapcsolatos rendelkezéseket. Egyszerűsíti továbbá a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett működő Szerzői Jogi Szakértő Testület szakértői eljárását, és bővíti az egyeztető testület hatáskörét, ezért a testület eljárásának eredményét a díjszabás jóváhagyási eljárásokban is figyelembe kell venni.

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló törvény módosításával az angol nyelven megadott európai szabadalmak hatályosítása is elvégezhető lesz teljes mértékben magyar nyelven. Ezen felül lehetőség nyílik arra is, hogy a szabadalmas a hatályosítási időszakon túl, de egy konkrét jogvitát megelőzően nyújtsa be az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének magyar fordítását. Ezzel azon szabadalmasokat hozza előnyösebb helyzetbe, akik a szabadalombitorlási perben kártérítési igényt kívánnak érvényesíteni, de az alperes nyelvi felkészültségével kapcsolatban nem kívánnak bizonyítást előterjeszteni.

A szabadalmi törvény módosítása a fentieken túl megteremti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítésére vonatkozó hatáskörét, amelynek alapján - az innovációs törvényben és az adózás rendjéről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően - a vállalkozások önkéntes alapon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához fordulhatnak annak érdekében, hogy tevékenységeik kutatás-fejlesztési mivoltáról az adóhatóság előtt is felhasználható határozatot kapjanak. Az adóhatóság emellett pedig – ellenőrzési eljárásai során – szakértőként keresheti meg az SZTNH-t kutatás-fejlesztési kérdésekben.

A törvénymódosítás összhangban van a kormány egyszerűsítési törekvéseivel is; az ügyfelekre nehezedő adminisztratív terhek csökkentése érdekében például a szabadalmi ügyekben a feltalálói minőség vagy részarány, formatervezési-minta oltalmi ügyekben a szerzőségi minőség vagy részarány módosítását valamennyi érdekelt fél egybehangzó nyilatkozatának becsatolásával is lehet kérni.

Végül a törvénymódosításhoz kapcsolódó rendeleti szintű változások tartalmazzák az iparjogvédelmi eljárásokban fizetendő egyes díjak kiigazítását, kisebb kodifikációs korrekciókat, több kormányrendelet alapvetően technikai és kiigazító jellegű módosítását, valamint a törvénymódosítás által érintett miniszteri rendeleteknek a törvény végrehajtásához szükséges módosításait is, illetve hazánknak az Alaptörvény szerinti névváltozásából adódó technikai módosítási szükségleteit.

(kormany.hu)

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

18

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR