JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Parlament előtt a Munka Törvénykönyve 2011. nyári módosítása
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Az egyes munkaügyi tárgyú törvények jogharmonizációs jellegű módosításáról szóló javaslatban több érdemi változtatás is található, de ennek még nincs köze a Széll Kálmán Tervből is következő, átfogó munkajogi csomaghoz.

2011. június 06.

A javaslatban szereplő legfontosabb változások:

1. Hat hónapos próbaidő, de csak akkor, ha van kollektív szerződés

Jelenleg a próbaidő legfeljebb három hónap lehet, alkalmazásának feltétele, hogy a felek azt a munkaviszony létesítésekor a munkaszerződésben rögzítsék.A tervezett módosítás kimondja, hogy a próbaidő kollektív szerződés rendelkezése alapján hat hónapig terjedhet.

2. Megállapodás a munkaidő megemeléséről

A koncepció alapján, ha a munkáltató és a munkavállaló a legalább heti 36 órás rövidebb teljes munkaidőt állapítottak meg, a felek írásban megállapodhatnak legfeljebb egy éves határozott időre a munkaidő mértékének a felemeléséről. A munkáltató a munkaidő megemeléséről szóló megállapodás időtartama alatt nem közölhet működésével összefüggő okra alapozott rendes felmondást vagy az Mt. 94/E. § (1) bekezdése szerinti rendes felmondásról szóló tájékoztatást azzal a munkavállalóval, akinek a teljes munkaideje heti negyven óránál hosszabb. A tilalomba ütköző munkáltatói rendes felmondás, illetőleg tájékoztatás jogellenes.

3. Csökken a gyermek gondozása, vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság időtartamára járó rendes szabadság mértéke

A jelenlegi szabályok alapján a munkaviszony szünetelésének időtartamára, amennyiben a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadságról van szó, annak első teljes évére jár szabadság. Ez az idő a tervezet szerint hat hónapos időtartamra csökkenne.

4. Szabadság pénzben történő megváltása

A jelenlegi szabályok szerint a szabadságot természetben kell kiadni, azt megváltani, csak a munkaviszony megszűnésekor lehet. Az új koncepció értelmében a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság megszűnését követően, ha a munkavállaló a gyermek ápolása, gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadságot nem kapta meg, azt a felek megállapodása alapján pénzben is meg lehet váltani.

5. Szabadság több részletben történő kiadása

Kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a munkáltató működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok miatt a munkáltató kettőnél több részletben is kiadhatja majd a szabadságot, azonban – a felek eltérő megállapodása hiányában – ebben az esetben is megilleti a munkavállalót naptári évenként legalább egyszer legalább tizennégy összefüggő naptári nap távollétet biztosító szabadság.

6. Pótlék helyett szabadidő

A munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan, illetve a munkaidőkereten felül végzett munka esetén a pótlék mértéke ötven százalék. A munkáltató előírhatja, hogy ellenértékként pótlék helyett - szabadidő jár, ami nem lehet kevesebb a végzett munka időtartamánál.
Erre a jelenlegi szabályok alapján is sor kerülhetett, azonban eddig feltétele volt a felek megállapodása. Ez most megszűnik, a munkáltató döntése alapján pótlék helyett szabadidő kompenzálja a rendkívüli munkavégzést.

7. Ha a vezető állású munkavállaló terhes, a felmondást köteles lesz indokolni a foglalkoztató

A jelenlegi szabályok szerint, a vezető állású munkavállaló munkaviszonyának rendes felmondással történő megszüntetését nem kell indokolnia a foglalkoztatónak. A jogszabály tervezet szerint a munkáltató köteles lesz a vezető terhessége kezdetétől a szülési szabadsága végéig terjedő időszak alatt a rendes felmondását az általános szabályok szerint megindokolni.

8. Pontosításra kerülnek a munkaerő kölcsönzés szabályai

A tervezet a munkaerő kölcsönzésre vonatkozó szabályokat is több helyen pontosítaná, így a munkaerő kölcsönzés, a kölcsönbeadó, kölcsönbevevő fogalma mellett a kölcsönzött munkavállaló, a kikölcsönzés és a kikölcsönzés ideiglenessége fogalmakat is rendezné. Több más rendelkezés mellett a szociális juttatások kapcsán az egyenlő bánásmód érvényesülése is rögzítésre kerülne, vagyis a kölcsönzött munkavállalók számára biztosítani kellene különösen a kölcsönvevőnél a szociális juttatásokhoz való hozzáférés kapcsán az egyenlő bánásmód érvényesülését, valamint a kölcsönbeadó által biztosított szociális juttatásokhoz a kikölcsönzések közötti időtartam alatti hozzáférést.

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

21

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR