JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Kihirdették a jegybanktörvény módosítását
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A legfontosabb változás alapján a jövőben a monetáris tanács tagjait a Nemzeti Bank elnöke és alelnökei kivételével az Országgyűlés választja.

2011. február 25.

A 2011. évi I. törvény szövege szerint:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: MNB törvény) 49. §-ának (4)–(13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A monetáris tanács tagjai:
a) az MNB elnöke, mint a monetáris tanács elnöke;
b) az MNB alelnökei;
c) további legfeljebb négy tag, akiket hat évre az Országgyűlés választ.
(5) A monetáris tanács tagja az a magyar állampolgár lehet, aki monetáris, pénzügyi, illetőleg a hitelintézeti tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben kiemelkedő elméleti, illetőleg gyakorlati szakmai ismeretekkel rendelkezik.
(6) A (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tagnak javasolt személyt az Országgyűlés illetékes bizottsága meghallgatja.
(7) A monetáris tanács (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tagja a kinevezésében megjelölt időpontban, ennek hiányában kinevezésével, (4) bekezdés c) pontja szerinti tagja megválasztásával hivatalba lép. A monetáris tanács (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tagja a köztársasági elnök előtt, (4) bekezdés c) pontja szerinti tagja az Országgyűlés előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt vagy fogadalmat tesz és okmányt ír alá.
(8) A monetáris tanács tagjának megbízatása megszűnik:
a) a megbízatási időtartam leteltével;
b) lemondással;
c) felmentéssel;
d) halállal.
(9) A lemondást írásban kell közölni a (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tagnak a köztársasági elnökkel és a miniszterelnökkel, a (4) bekezdés c) pontja szerinti tagnak az Országgyűlés elnökével.
(10) A monetáris tanács (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti tagjait a köztársasági elnök, (4) bekezdés c) pontja szerinti tagjait az Országgyűlés kizárólag abban az esetben mentheti fel, ha a monetáris tanács tagja nem felel meg a feladatai ellátásához szükséges feltételeknek, illetve súlyos kötelezettségszegést követ el.
(11) A (4) bekezdés c) pontja szerinti tagok kinevezésére, illetve felmentésére az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottsága teszi meg a javaslatot az Országgyűlés számára.
(12) A (11) bekezdés szerinti felmentési javaslatot a monetáris tanács érintett tagja részére meg kell küldeni, aki a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) szabályai szerint munkaügyi bírósághoz fordulhat.
(13) A (11) bekezdés szerinti felmentésre irányuló javaslat a bírósághoz fordulási határidő lejártát vagy – bírósághoz fordulás esetén – a bíróság döntésének jogerőre emelkedését követően terjeszthető az Országgyűlés elé.”
(2) Az MNB törvény 49. §-ának (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(18) A monetáris tanács tagjai – ideértve az MNB elnökét és alelnökeit –, valamint a felügyelő bizottság tagjai megbízatásuk megszűnését követő 3 éven belül monetáris tanácsi tagságot nem viselhetnek.”

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

21

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR