JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Heti jogszabályfigyelő 2022. augusztus 8-14.
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Heti jogszabályfigyelőnkben a legjelentősebb jogszabály- módosításokat ismertetjük.

2022. augusztus 17.

  1. A biztosítási tevékenység aszály-veszélyhelyzetben alkalmazandó eltérő szabályainak bevezetéséről szóló rendelet értelmében az aszálykárfedezettel rendelkező növénybiztosítási szerződés esetén a biztosító a kárigény beérkezésétől számított 14 napon belül már kárelőleget fizet a károsultaknak. A kárelőleg mértéke az  aszálykárfedezettel rendelkező növénybiztosítási szerződés szerint fizethető kártérítés legalább 50%-a. (291/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 133. szám)
  2. A súlyosbodó aszály miatt a kormány 2023 végéig hiteltörlesztési moratóriumot vezetett be a mezőgazdasági vállalkozások beruházási és forgóeszközhiteleire. A hitelező az adós agrárvállalkozás hitel szerződését 2023. december 31. napjáig felmondással nem szüntetheti (hitelfelmondási tilalom) meg a tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség nem teljesítése miatt. (292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 133. szám)
  3. Az agrárminiszter rendeletben szabályozta a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelem formanyomtatványára vonatkozó előírásokat. (23/2022. (VIII. 8.) AM rendelet, Magyar Közlöny 133. szám)
  4. A gazdaságfejlesztési miniszter rendeletben hirdette ki a az aszály-veszélyhelyzet során alkalmazandó kárbejelentő űrlap tartalmát és formáját. (6/022. (VIII. 8.) GFM rendelet, Magyar Közlöny 133. szám)
  5. Társasházak rezsicsökkentését érinti az a kormányrendelet, mely szerint közös tulajdonban álló épületrészre napelemes rendszer telepítéséről és üzemeltetéséről a  közgyűlés az  összes tulajdoni hányad szerinti, legalább 75%-os többségével rendelkező tulajdonostársak igenlő szavazatával dönthet. Külön tulajdonban lévő lakás számára napelem csak akkor helyezhető fel a tetőre, ha nem zavarja a társasház közös rendszerét. (293/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 134. szám)
  6. Exporttilalmat rendelet el a kormány stratégiai jelentőségű faalapú nyersanyagok és termékekre. Tűzifát külföldre értékesíteni illetve kivinni csak engedéllyel lehet a jövőben, az állam elővásárlási és vételi jogot szerez a meghatározott faanyagokra. (294/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 134. szám)
  7. Gyógyászati segédeszközöket használó lakossági fogyasztók kedvezményben részesülnek villamosenergia-fogyasztásuk során. Az állam támogatás adott személy tekintetében csak egy felhasználási helyen vehető igénybe, azonban egy felhasználási hely tekintetében több személyre vonatkozóan is igénybe vehető. (295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 134. szám)
  8. A kisadózó vállalkozók adóalanyiságát érintő változásokkal kapcsolatos szabályokat állapít meg az egyes egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról szóló kormányrendelet. A rendelet lehetővé teszi a kisadózók számára az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) választását, azzal, hogy egyben eltörli kifizetői (munkáltató) hozzájárulási kötelezettséget. A kisadózói adóalanyiság megszüntetését megkönnyíti, hogy közkereseti társaság, betéti társaság, egyéni cég, ügyvédi iroda nem köteles a  nyitó mérlegét könyvvizsgálóval ellenőriztetni. Fontos új szabály, hogy ha a volt kisadózó („katás”) betéti társaságok, közkereseti társaságok az  egyszerűsített végelszámolásukat 2022. szeptember 30-ig bejelentik, a  kisadózóként bejelentett tagjuk a bejelentés napjától felvehető az egyéni vállalkozói nyilvántartásba. A bejelentés határideje jogvesztő. (297/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 134. szám)
  9. 10. A jövőben a társasági adót devizában (dollárban vagy euróban) is meg lehet fizetni. Az utalt euró- vagy amerikaidollár-összeg az  utalással érintett bankszámla megterhelésének napja szerinti, a Magyar Nemzeti Bank által e napra közzétett árfolyammal számított forintösszegben kerül jóváírásra az  adózó adószámláján. (298/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 134. szám)
  10. Újraszabályozták a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítés feltételeit. A módosításokra az új uniós vertikális csoportmentességi rendelet miatt, különösen a  kettős forgalmazás, az  aktív értékesítés korlátozása, az  online közvetítő szolgáltatások valamint a  paritásos kötelezettségek területén volt szükség. (306/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 135. szám)

LexPraxis Szerkesztőség

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

18

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR