JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

KIM: rendelettervezet a bírói pályalkalmassági vizsgálat szabályozásának szigorításáról
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A kormány az igazságszolgáltatás működésével kapcsolatosan kitűzött céljai közül kiemelkedik a bírósági eljárások gyorsítása és a bíróságok közötti ügyteher különbségek felszámolása. Ezek megvalósításához az szükséges, hogy csak a szakma legkiválóbbjai kapnak bírói kinevezést. A közigazgatási és igazságügyi miniszter két rendelet-tervezete a bírák kiválasztására szolgáló pályázati eljárás hatékonyságának növelését, a bírói álláshelyekre sokoldalúan képzett és gyakorlott szakemberek kinevezését teszi lehetővé és ezzel az igazságszolgáltatás működésének javítását szolgálja. Az előterjesztések csak tervezetek, jelenleg folyamatban van a közigazgatási egyeztetésük, aminek során még módosulhatnak, ezért ezek ebben a formájukban nem tekinthetők a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

2011. február 17.

Az egyes törvényeknek a bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló módosításáról szóló 2010. évi CLXXXIII. törvény módosította többek között a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvényt is. Ez új eljárásrendet állapított meg a bírói állásokra kiírt pályázatok elbírálására és részletes értékelési szempontrendszert adott a pályázatok elbírálásához. Ehhez kapcsolódóan előírta, hogy a bírák pályaalkalmassági vizsgálata során egy ún. kompetenciavizsgálatot is el kell végezni. Meghatározta továbbá azokat a szükséges plusz vizsgálatokat, tesztvizsgálatokat, amelyek elvégzésével értékelhetőek a kompetenciák. Ezért szükségessé vált a bírák és bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendeletnek a módosítása.

A rendelet-tervezet rögzíti, hogy az a bírói álláshelyre pályázó jelöltre, és nem csak a bírói kinevezésre pályázó jelöltre terjed ki. Előírja továbbá, hogy az egyes kompetenciákat pontszámokkal kell értékelni, majd a kompetenciavizsgálat végeredményét az egyes kompetenciákra adott pontok összegzésével kell megállapítani. Ez azért szükséges, hogy a pályaalkalmassági vizsgálat eredményét is objektív módon figyelembe lehessen venni a rangsor kialakításához szükséges pontozás során. A tervezet meghatározza, hogy mely feltételek fennállása esetén kell kimondani a pályázóról, hogy nem alkalmas a bírói hivatás ellátására. Ennek új eleme, hogy nem lehet alkalmas az a pályázó, aki a kompetenciavizsgálaton adható maximális pontszám egyharmadát sem éri el. A tervezett módosítás meghatározza továbbá a kezdeményezés benyújtásának szabályait, és a szakmai vélemény kézbesítésének szabályait.

Szükségessé vált a módosított jogállási törvény felhatalmazó rendelkezése alapján a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során figyelembe vehető szempontokhoz rendelhető pontszámokról szóló rendelet megalkotása. Ennek tervezete rendelkezik arról, hogy a pályázati felhívásnak mit kell tartalmaznia, rögzíti, hogy a bírói tanács a pályázati rangsor kialakítása során milyen szempontokat vehet figyelembe, meghatározza az azokhoz tartozó részletes értékelési rendet és az egyes kategóriáknál alkalmazható pontozási rendszert továbbá eljárási kérdéseket rendez a pályázatok kiírása körében.

A RENDELET TERVEZETÉNEK TELJES SZÖVEGE ITT ÉRHETŐ EL!

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

20

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR