GAZDASÁGI HÍREK

Magánszemélynek adott támogatás
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Egy kft. a volt dolgozójának gyógyászati segédeszközhöz szeretne pénzben hozzájárulást fizetni és természetesen a számukra leginkább optimális adófizetési konstrukcióval szeretnék megoldani a helyzetet.

2022. április 24.

Milyen lehetőségek merülhetnek fel?
1.) Ha valamilyen alapítványon-egyesületen keresztül lenne juttatva a pénzbeli hozzásjárulás, akkor csak a társasági adóalapot kellene megnövelni vele, s ezzel” le lenne tudva” az adókötelezettség? 
2.) Ha közvetlenül a volt dolgozónak lenne utalva, akkor az elutalt összeg 1,18-al felszorzott összege után 15% szja és 13% szocho? 150 E Ft felett ajándékozási illeték kötelezettség, ha nincsenek ezek megfizetve? 
3.) Ha a volt dolgozó nyilvános felületen kérne segítséget, hozzájárulást az adott gyógyászati eszközhöz, s így utalna neki a kft, akkor esetleg adómentes, csak társasági adóalap növelés van? Szeretnénk neki mindenképpen segíteni, de úgy, hogy neki ez ne jelentsen többlet terhet.

A legjobb megoldás véleményünk szerint az lenne, ha találnának olyan közhasznú szervezetet, akinek adományt adhatnának, és amely szervezet felvállalná a kérdés szerinti gyógyászati segédeszköz átadását, előzetes megállapodás alapján. 
Az ügylet során a következőkre kell figyelemmel lenni:
Adomány: Az ingyenes juttatások körében megkülönböztetünk adománynak minősülő és adománynak nem minősülő támogatásokat, amelyekhez eltérő szabályok kapcsolódnak. A Tao törvény 4. § 1/a. pontja értelmében adománynak minősül

  • a közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége támogatására;
  • az egyházi jogi személy részére törvényben meghatározott tevékenysége támogatására;
  • a közérdekű kötelezettségvállalás céljára.

Közhasznú szervezet közhasznú tevékenységének támogatása lehetséges az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) melynek értelmében a törvény alkalmazásában adomány a civil szervezetnek létesítő okiratban rögzített céljaira ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, illetve nyújtott szolgáltatás (Civil törvény 2. § 1. pont). Civil szervezetnek minősül, ezáltal adomány adható a Civil tv. 2. § 6. pontja alapján a civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület részére (a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével), továbbá az alapítvány számára (kivéve a közalapítványt, illetve a pártalapítványt).

Az adózás előtti eredményt csökkenti a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött adományozási szerződés keretében, a civil törvény szerinti közhasznú tevékenység támogatására, a Magyar Kármentő Alapnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak, továbbá a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági kockázatkezelési pénzeszköz (Kárenyhítési Alap) javára önkéntesen, nem jogszabályi kötelezés alapján vagy a felsőoktatási intézménynek felsőoktatási támogatási megállapodás keretében az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének

  • 20 százaléka tartós adományozási szerződés keretében 40 százaléka - közhasznú szervezet;
  • 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap, a Nemzeti Kulturális Alap, továbbá a Kárenyhítési Alap;
  • 50 százaléka felsőoktatási intézmény felsőoktatási támogatási megállapodás alapján történő támogatása esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

Amennyiben a nevezett alapítvány közhasznú szervezetnek minősül, valamint a törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége támogatására adott juttatás adománynak minősül, akkor a Tao törvény 3. számú melléklet B) rész 17. pont szerinti igazolás birtokában vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség lesz a támogatónál.

Ha viszont a támogatás nem tekinthető adománynak, illetve nincs külön nevesítve az elismert költségek között akkor a támogatónak a Tao törvény 3. számú melléklet A) rész 13. pontja szerint növelnie kell a juttatással az adózás előtti eredményét.

Leipán Tibor

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

16

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR