JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Munkavállalókat védő szabályok bejelentés nélküli foglalkoztatás esetére
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A munkaügyi ellenőrzések terén a tavalyi év is fontos változásokat hozott. Bővült a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság jogköre, továbbra is slágertéma a bejelentés nélküli foglalkoztatás vizsgálata és született egy munkavállalókat védő fontos és új szabály is.

2022. március 16.

A 2020. évi CXXXV. törvény (Fftv.), ami a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről rendelkezik, meghatározza, hogy mi az eljárás abban az esetben, amikor ellenőrzés alkalmával a hatóság azt tapasztalja, hogy a munkavállaló alkalmazása bejelentés nélkül történik. Amikor az ellenőrző hatóság megállapítja, hogy a munkáltató nem tett eleget a jogviszony létesítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségének, és megállapítja a jogviszony fennállását, úgy utólagosan kötelezi a foglalkoztatót az elmaradt bejelentés megtételére. 

Utólagos bejelentés a munkavállalók védelmében

A bejelentést nem csak az ellenőrzés napjára kell megtenni, hanem a törvényi rendelkezések értelmében minimum a szabályszegés megkezdésétől számított visszamenőleg 30 napra, kivéve abban az esetben, ha egyértelműen megállapítható, hogy a bejelentés nélküli foglalkoztatás ennél hosszabb ideje áll fenn, mert abban az esetben a 30 nap tovább növekedhet a ténylegesen megvalósult munkavégzés időtartamára. A bejelentést az általános teljes napi munkaidő figyelembevételével, azaz napi 8 órával kell megtenni. 
Ennek az intézkedésnek a munkavállalók szempontjából van kedvező hatása, mivel attól függetlenül, hogy adott esetben egy napra foglalkoztatott alkalmi munkavállalóról lenne szó, amennyiben a jogviszony létesítéséhez kapcsolódó bejelentés kapcsán az ellenőrzés hiányosságot tár fel, úgy a bejelentést minimum harminc napra visszamenőleg meg kell tenni. Ezzel a hatóság a jogsértéssel érintett munkavállalók számára biztosít társadalombiztosítást eredményező jogviszonyt, mindezt napi nyolc órás munkavégzést feltételezve, aminek az utólagos ellátások szempontjából jelentősége van.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatóban tette közzé a jogviszony létesítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségre vonatkozó foglalkoztatás-felügyeleti intézkedésekhez kapcsolódó tudnivalókat. Abban az esetben, ha a hatóság határozata a jogviszony megállapításánál és bejelentésre kötelezésnél a törvényi vélelem alkalmazásán alapul, a következőkre mindenképp figyelemmel kell lenni, mind munkáltatóként, mind munkavállalóként:

  • a vélelem az egy technikai jellegű intézkedés, ami visszamenőleges. Fontos, hogy nem kapcsolódik hozzá tényleges munkavégzés. Ebből következik, hogy a jogviszony rendezésén túl más jogsértés miatt nem vonható felelősségre a munkáltató és a munkavállaló sem. Például a munkáltató nem hivatkozhat arra, hogy a vélelemre alapított időtartam alatt a munkavállaló nem végzett munkát. A vélelem kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a jogviszony rendezésre kerüljön. Ez egyben biztosítási jogviszonyt keletkeztető intézkedés, ebből a foglalkoztatottnak hátránya nem származhat;
  • a pontos kezdő, valamint végdátumok tekintetében a hatóság határozata lesz az iránymutató, melyben meghatározásra kerül, hogy milyen dátumokkal kell az adóhatóság felé megtenni a bejelentést. Amennyiben a munkáltató a bejelentést nem teszi meg, úgy végrehajtás hiányában a hatóság teljesíti a bejelentésre vonatkozó kötelezést, és erre vonatkozó döntéseit minden esetben az adóhatóságnak is megküldi. Mindezekkel elkerülhetővé válik, hogy a munkavállalónak lezáratlan jogviszonya legyen, mely későbbiekben akadályozza például az álláskeresési támogatás igénybevételében;
  • a minimum 30 nap esetében a naptári napok lesznek iránymutatók, teljesen mindegy, hogy a visszaszámolt kezdés időpontja munkaszüneti napra vagy akár pihenőnapra esik. A jogszabálysértés kezdő időpontját is bele kell számítani a harminc napba;
  • mindezek mellett a foglalkoztatónak fizetési kötelezettsége is keletkezik a munkabérhez kapcsolódó közterhek kapcsán;
  • a járulékfizetési kötelezettség legalább a minimálbérre vonatkozik.

A vélelem szerint megállapított foglalkoztatás kezdő időpontja

A harminc nap minden esetben az utolsó naptól visszafelé számítódik.

Nézzünk néhány példát!

1. példa
2022. február 21-én ellenőriz a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, melynek keretében megállapítják, hogy 1 fő munkavállaló bejelentés nélkül került foglalkoztatásra. Ebben az esetben a visszamenőleges bejelentés kezdő dátuma: 2022. 01. 23. lesz.

2. példa
A hatóság 2022. február 21. napján ellenőrzést hajt végre, melynek keretében megállapítást nyer, hogy 1 fő munkavállaló 2022. február 14–18. közötti időszakban bejelentés nélkül került foglalkoztatásra. Ez esetben az időtartam számításának kezdő időpontja február 18-a lesz. A bejelentést tehát 2022. 01. 20-tól kell megtenni 2022. 02. 18-ig.

Abban az esetben, ha az állami adóhatóság vagy a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság az adózás rendjéről szóló törvényben vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztását állapította meg, úgy a vállalkozás nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, mely az esetleges költségvetési támogatások igénylését negatívan befolyásolja. Tisztában kell lenni azzal, hogy amennyiben az ellenőrző hatóság fentiek kapcsán szabálysértést tapasztal, úgy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján is közzéteszi azoknak a foglalkoztatóknak a nevét, székhelyét, lakcímét, adószámát – természetes személyeknél az adóazonosító jelet –¬, amelyeknél a végleges és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem jelentették be alkalmazottuk munkaviszonyát. A NAV közzéteszi továbbá a jogsértést megállapító határozat keltét, és végrehajthatóvá válásának napját is. 

A közzétett adózók adatait az adóhivatal két év elteltével törli. 

A foglalkoztató naptári évenként egy alkalommal jogosult kérni, hogy a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság – a harmadik országbeli állampolgárnak a munkavégzésre jogosító engedély nélküli foglalkoztatása miatt kiszabott munkaügyi bírság kivételével – a nyilvánosságra hozatali időtartam leteltét megelőzően törölje a közzétett és végrehajtott határozattal kapcsolatos adatokat a honlapjáról, amennyiben a kérelem benyújtásával egyidejűleg teljesíti a következő összeg befizetését:

  • kiszabott munkaügyi bírság összegének a háromszorosa, de legalább a jogszabálysértéssel érintett foglalkoztatottak száma és a minimálbér szorzatának a háromszorosa.

 

Kovács Nikoletta

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

20

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR