JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Az ún. áttérési különbözettel kapcsolatos döntés megváltoztatása
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A kisvállalati adóra vonatkozó, 2017. január 1-jétől hatályba lépett szabályozás a társasági adóra való visszatérő adózók számára egy ún. „áttérési különbözet” képzését írják elő. A kötelezettséget szabályozó rendelkezések a tavalyi évben több ponton is módosultak.

2022. február 24.

A változás egyik lényeges eleme, hogy ha a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 28. § (4a)-(4e) bekezdései alapján meghatározott áttérési különbözet értéke pozitív szám, akkor az adózót a következők tekintetében választási lehetőség illeti meg:

  • a korábbi szabályok szerint a Katv. 28. § (4b) bekezdése alapján a kisvállalati adóalanyiság megszűnésére tekintettel az eredménytartalékból átvezetve ezzel az értékkel azonos összegű lekötött tartalékot képez, vagy
  • nem képez lekötött tartalékot, hanem erre az összegre a kiva-alanyisága utolsó napján hatályos, a Tao. tv. 19. §-a szerinti adókulccsal az adózó az adót megállapítja, bevallja és megfizeti.

 

A gyakorlatban felmerült kérdések

 

a) Az utóbbi választást lehet-e visszamenőlegesen érvényesíteni olyan esetben, ha például egy társaság kiva alanyisága 2019 év közben a feltételek nem teljesülése miatt megszűnt (visszakerült a társasági adó hatálya alá) és az áttéréskor elmaradt a lekötött tartalékképzés?
b) Van-e mód önellenőrzéssel utólag „leadózni” ezt az összeget, illetve kérdés az is, hogy utóbb ez a döntés megváltoztatható-e? 

A kérdésekre az alábbi jogszabályi rendelkezésekre tekintettel az a választ adható, hogy nem.

 

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 54. § (6) bekezdése szerint önellenőrzéssel az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást a kötelezettség eredeti időpontjában hatályos szabályok szerint, a helyesbítendő adóra előírt bevallási időszakra, az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül lehet helyesbíteni.
Az önellenőrzés az adóalap, a feltárt adó, költségvetési támogatás és – ha törvény előírja – az önellenőrzési pótlék megállapítása, a helyesbített adóalap, a helyesbített adó, költségvetési támogatás, valamint a pótlék bevallása és egyidejű megfizetése, és az adó, költségvetési támogatás igénylése.

 

A 2021-től hatályba lépő új szabályok

A Katv. 28. § (4a)-(4e) bekezdéseiben szabályozott, áttérési különbözetre vonatkozó új szabályok 2021. január 1-jén léptek hatályba. 

 

Tekintettel arra, hogy a törvénymódosítás speciális átmeneti szabályokat nem tartalmazott, ezért csak azon összegekre („áttérési különbözetre”) lehet alkalmazni a törvény új szabályait, amelyek a 2021-es évtől keletkeztek. 
Amennyiben például 2019-ben szűnt meg a társaság kisvállalati adó alanyisága és került át a társasági adó hatálya alá, akkor a 2019. évre a 2019-ben hatályos szabályok alapján kell megállapítani az adókötelezettséget és az áttérési különbözetet is, még egy esetleges későbbi önellenőrzés esetén is.

 

A Katv. 28. §-ának 2021. január 1-től hatályba lépett, új (4d) bekezdése a következők szerint rendelkezik: Ha az adózó választása szerint a (4a) bekezdésben meghatározott pozitív összegre a (4b) bekezdés szerinti lekötött tartalékot nem képzi meg, akkor ezen összegre a kisvállalati adóalanyiság utolsó napján hatályos, a Tao. tv. 19. §-a szerinti adókulccsal az adót megállapítja, a kisvállalati adóalanyiság megszűnésére tekintettel készített bevallásában bevallja és a bevallás benyújtására előírt határidőig megfizeti.

 

Az Art. 54. § (3) bekezdése értelmében azonban nincs helye önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, és ezt az önellenőrzéssel változtatná meg.
E szabály alapján például 2021. évi áttérés esetén is csak az alap 21KIVA elszámoló-bevallásban lehet választani a 28. § (4b) bekezdés szerinti lekötött tartalék képzése vagy a (4d) bekezdés szerinti adó bevallása és megfizetése között.
Önellenőrzés útján ez a választás később nem módosítható.

A Katv. 2019. évben hatályos 28. §-a a 2019. évre vonatkozóan azonban ilyen választási lehetőségre nem adott lehetőséget (ezért ezt nem is lehet jelölni a 19KIVA bevallásban).

Azonban mindebből nem következik az, hogy később, a 2019. évre visszahatóan ilyen választási lehetőséggel élni lehetne, mert – eltérő speciális jogszabályi felhatalmazás hiányában – önellenőrzés esetén is az adókötelezettség eredeti időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni.
A társaság nem dönthet a 2019. évre vonatkozó kiva bevallásának önellenőrzésével akként, hogy lekötött tartalék képzése helyett 2019-re visszahatóan állapítja meg és 2019. évre vallja be a Katv. 28. § (4d) bekezdése szerinti összeget.
 

A Katv. 28. § (4a) bekezdésének 2019. március 31-én hatályos rendelkezése alapján, amennyiben a kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt keletkezett eredménytartaléknak a kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt bevételként elszámolt osztalék összegével, a kisvállalati adóalanyiság időszaka alatt megszerzett, előállított immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értékével csökkentett értéke pozitív, akkor az adózó a kisvállalati adóalanyiság megszűnésére tekintettel az eredménytartalékból ezzel az értékkel azonos összegű lekötött tartalékot képez.

E szabály alapján keletkező lekötött tartalék felhasználásával és feloldásával összefüggésben – a társasági adóalanyiság időszaka alatt – a fejlesztési tartalékra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a szóban forgó összeggel az adózás előtti eredmény nem csökkenthető, továbbá, hogy a nem beruházási célra történő feloldás esetén késedelmi pótlékot nem kell érvényesíteni.

 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 7. § (15) bekezdésében foglaltakra kell figyelemmel lenni, ha az előzőek szerint képzett lekötött tartalékot nem beruházási célra oldják fel. 

Ez azt jelenti, hogy a 2021-ben „feloldott” lekötött tartalékra jutó társasági adókötelezettséget a 2129-es bevallásban kell szerepeltetni.
A 2029-es bevallás képe alapján vélhetően majd a 2129-01-02. lap 24. sorának b) oszlopában kell feltüntetni), és összegét a Tao. tv. 19. §-ának a lekötés adóévében hatályos rendelkezése szerint előírt mértékkel kell megállapítani. 

A kiszámított társasági adó összegét a feloldást követő 30 napon belül kell megfizetni.

 
Nagy Attila

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

25

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR