GAZDASÁGI HÍREK

Kisvállalati adóalanyiság megszűnése
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A kiva szerinti adózás 2020. december 1-je óta hatályos szabályai szerint a korábbi 1 milliárd forintos bevételi értékhatár az említett időponttól a triplájára növekedett. Mit jelent mindez a bevételi értékhatár számításában?

2022. február 24.

 

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 16. § (2) bekezdés b) pontjának 2020. december 1-jétől hatályos rendelkezése szerint a meghatározott szervezeti formában működő adózó akkor választhatja a Kiva szerinti adózást, ha az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan nem haladja meg a 3 milliárd forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév esetén a 3 milliárd forint időarányos részét. 

 

Fontos előírás, hogy a bevételi értékhatár számítása során a kapcsolt vállalkozások bevételét együttesen, az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján kell figyelembe venni [Katv. 16. § (3) bekezdés]. 
Mindez azt jelenti, hogy a Kiva választásakor az adónem hatálya alá belépni kívánó adózónak a 2020-as adóévben várható bevételét növelni kell a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 4. § 23. pontja szerinti valamennyi kapcsolt vállalkozásának (ideértve a külföldi kapcsolt vállalkozást is) az utolsó rendelkezésre álló beszámolójában kimutatott bevételének összegével.

 

Figyelemmel arra, hogy a megnövekedett bevételi értékhatárra vonatkozó előírás 2020. december 1-jén hatályba lépett, így az adónem 2021. január 1-jétől történő választása esetén már a megemelt bevételi értékhatár volt irányadó. 
Ha az adózó az adóalanyiság további feltételeinek is megfelelt, akkor 2020. december 1-je és december 31-e között a 20T201T jelű adatlapon választhatta a Kiva szerinti adózást annak érdekében, hogy az adóalanyisága 2021. január 1-jétől létrejöjjön, abban az esetben, ha 2020. évi bevétele 2,4 milliárd Ft volt. 

 

A Katv. 16. § (2) bekezdése szerint az adózó az adóévre akkor választhatja a kisvállalati adó szerinti adózást, ha megfelel – többek között – az ott felsorolt, az adóévet megelőző adóévi várható létszámra, bevételre, illetve mérlegfőösszegre vonatkozó mutatószámoknak. 
Ugyanezen § (3) bekezdése kimondja, hogy az állományi létszám és bevételi határok számítása során a kapcsolt vállalkozások átlagos statisztikai állományi létszámát és bevételét együttesen, az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év adatai alapján kell figyelembe venni. 

Mindezek alapján, ha az adózó kapcsolt vállalkozással rendelkezik, akkor a létszám és a bevételi adatok kiszámítása során a saját várható adatait összesítenie kell a kapcsolt vállalkozásai utolsó rendelkezésre álló beszámolóiban szereplő adatokkal.

 

A Katv. 2. § 9. pontja tartalmazza a kapcsolt vállalkozás fogalmát a Katv. alkalmazásában. 
A hivatkozott definíció a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 4. § 23. pontjára utal vissza, vagyis minden olyan személy, amely a Tao. tv. szerint az adózó kapcsolt vállalkozásának minősül, figyelembe veendő a mutatók számításakor. 
További megszorítást, kivételt a rendelkezések nem fogalmaznak meg, így a Tao. tv. szerinti okok bármelyike miatt fennálló kapcsolt viszony esetén figyelemmel kell lenni az összeszámítási szabályra, függetlenül attól, hogy a kapcsolt felek között történt-e szerződéskötés vagy sem. 

 

A kiva választásához szükséges feltételek vizsgálatakor nem releváns az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény [régi Art.] – érintett időszakban hatályos – 23. § (4) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség fennállása (vagy annak hiánya). 

 

A régi Art. hivatkozott rendelkezése szerint a kapcsolt vállalkozás adatait az első szerződéskötéstől számított 15 napon belül kell bejelenteni a változásbejelentés szabályai szerint. 

Az idézett jogszabályi megfogalmazás alapján szerződéskötés hiányában az adózót bejelentési kötelezettség nem terheli.

 

A Katv. 16-19. § szerint a Kiva alanyiság akkor jön létre, ha az adózó megfelel a Katv. szerinti feltételeknek, és a kisvállalati adó választását a Katv. szerinti módon bejelenti az adóhatóság felé. 

A kiva adóalanyiságot tehát nem az adóhatóság döntése keletkezteti, hanem az a Katv. alapján, a Katv.-ben foglaltak szerint jön létre.

 

A kiva adóalanyiság választása olyan adózói döntés, melynek során elsősorban az adózó felelőssége annak vizsgálata, hogy a választás feltételei fennállnak-e. A létszámra, bevételre, illetve mérlegfőösszegre vonatkozó adatok adóhatóság általi vizsgálatára a bejelentéskor nincs is mód, így az adózó bejelentését veszi alapul az adóhatóság. Azt, hogy az adózó döntése a bejelentkezéskor megalapozott volt-e, csak utólag, egy ellenőrzés során van módja az adóhatóságnak feltárni.

 
Dr. Veress Júlia

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

29

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR