GAZDASÁGI HÍREK

A konzorcium áfa vonzatai
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A magyar gazdaságban rendre a pénzügyi szektorban, a kutatás-fejlesztés tevékenységnél és az építőiparban találkozhatunk konzorciumokkal, azonban egészen perifériális területen is találkoztam konzorciumi megállapodással, így például a hulladékgazdálkodás körében is.

2022. február 01.

A konzorcium fogalmát a magyar jogban több helyen is megtalálhatjuk, de a lényegét tekintve a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet értelmező rendelkezésében szereplő megfogalmazást akár általános érvényűnek is tekinthetjük. A rendelkezés szerint: „konzorcium: több kedvezményezett támogatásával megvalósuló projektek esetében a részes felek (tagok) polgári jogi szerződésben szabályozott munkamegosztásán alapuló együttműködése a projekt közös megvalósítása, valamint ennek érdekében közös gazdasági érdekeik előmozdítása és erre irányuló tevékenységük összehangolása céljából,”

A megfogalmazásból látható, hogy a konzorcium a lényegét tekintve egy polgárjogi társaság. Talán annyi különbség megfogalmazható a polgárjogi társaság és a konzorcium között, hogy a konzorcium esetében kötelező (rendre a megrendelő kívánságára) egy képviselőt kijelölni a tagok közül, aki a harmadik személyekkel kötött szerződések esetében képviseli a konzorciumot. 
A polgárjogi társaságok esetében viszont minden tag képviseletre jogosult.

A forgalmi adózás terén leszögezhetjük, hogy konzorciumi megállapodás, mint polgárjogi szerződés alapján létrejött szervezetet (konzorciumot) nem tekinthetjük az Áfa törvény alanyának azon oknál fogva, hogy a konzorcium nem jogképes személy. 

A konzorcium minden tagja önálló adóalany, azonban a tagok összessége nem minősül együttesen Áfa alanynak.

A tagok közötti munkamegosztás a konzorciumi szerződésben kerül szabályozásra, míg a harmadik féllel kötött szerződésben a konzorciumra rendre egyetlen szervezetként tekintenek. Vagyis egy építésre létrejött konzorcium esetében a harmadik féllel kötött szerződésben nem kerül részletezésre, hogy a konzorciumok tagjai külön-külön konkrétan mit teljesítenek a harmadik fél felé csak az együttes vállalás részletei kerülnek rögzítésre.
A harmadik féllel kötött szerződések esetében bármelyik tag egyetemlegesen felel a többi tag teljesítésért, vagyis az összeteljesítésért. 

Konzorciumi szerződés

A konzorciumi tagjai között létrejött szerződésben (konzorciumi szerződés) az egyes tagok részteljesítései, kötelezettségei és jogai pontos megfogalmazásra kerülnek. 
A konzorcium által harmadik féllel kötött szerződés esetében a konzorcium egyes tagjai szerződnek a harmadik féllel (egyetlen szerződésben), és annak ellenére, hogy a szerződésben a tagok részteljesítései rendre nem kerülnek meghatározásra, a konzorciumi tagok saját teljesítményüket külön-külön számlázzák a harmadik fél felé. 
Nyilván biztosítani kell, hogy az egyes tagok számlázásai ne haladják meg a szerződéses értéket. Ennek érdekében a konzorcium vezetőjének ellenőriznie kell az egyes tagok által kiállított számlákat, vagyis rajta keresztül postázzák a számlát a megrendelőnek.
A harmadik féllel kötött szerződésben általában belefogalmazzák, hogy a számlát csak a konzorciumi képviselő nyújthatja be a megrendelőnek, így biztosítják, hogy a szerződés teljes összegével összhangban legyenek a tagok által kiállított számlák összesített összege.

A fentiektől az adóhatóság álláspontja eltér, az álláspont szerint nem kifogásolható a következő eljárás. Amennyiben a harmadik féllel kötött szerződésben kikötésre kerül, hogy a számlát csak a konzorcium vezetője küldheti meg a harmadik félnek, és a konzorciumi szerződésben arról rendelkeznek, hogy a konzorciumi vezető saját nevében számlázza az egyes tagok teljesítményeit, és a tagok külön számlázasra nem jogosultak, akkor a konzorcium vezetője számlázhatja ki a konzorcium együttes teljesítését a harmadik félnek.
Ilyen értelmű megállapodás esetében a konzorciumi tagoknak a saját teljesítményüket kell számlázni a konzorciumi képviselőnek, gyakorlatilag olyan módon, mintha a tagok alvállalkozói lennének a konzorciumi vezetőnek (ténylegesen nem alvállalkozók).

A konzorciumi szerződésben az egyes költségek viselőiről és a költségek áthárításáról rendelkezni szükséges. Vannak olyan költségek, amelyek egyetlen tagnál merülnek fel, azonban a többi tag munkáját is elősegítik, így azok felosztása indokolt a tagok között.
Például az építkezésen egyetlen tag bérli a toronydarut, de minden tag használja azt a tevékenységéhez szükséges emelőfeladatok ellátására, így a daru bérleti díját fel kell osztani a tagok felett.
A projekt érdekében felmerült költség átterhelése az áfa rendszerében értelmezhető adótárgy (szolgáltatás, illetve termékértékesítés), vagyis azokat számlázni szükséges a tagok között.
Szintén számlázni szükséges a tagok között az olyan faladatok ellátását, amelyek feladatok az egyetemleges felelősségéből erednek.
Például, ha az egyik tag nem tudja ellátni a harmadik féllel kötött szerződésből eredő, a konzorciumi szerződésben ráosztott feladatot és ezt egy másik tag látja el, így ezt számlázni szükséges a mulasztó tag felé.
Természetesen a konzorciumi szerződésben eltérően is rendelkezhetnek, így például a feladatot ténylegesen ellátó személy számlázhatja a teljesítést a harmadik fél felé, így a tagok közötti számlázásra nincs szükség.

Vira Sándor

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

13

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR