JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Egy fontos módosítás a földforgalmi törvényben
A hír több mint 30 napja nem frissült!

2021 végén hirdették ki az idei évtől hatályba lépő jogszabály-módosítást, melynek alapján a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek tulajdonjogának, haszonélvezeti jogának megszerzése esetében az adásvételi vagy haszonbérleti szerződést első körben a mezőgazdasági igazgatási szervnek kell megküldeni, a szerződés előzetes megvizsgálása céljából.

2022. január 19.

 

 Magyar Közlöny 237. számában (2021. december 22-én) hirdették ki az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CL. törvényt (Mód. tv.), amely a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (Földforgalmi törvény) hozott – 2022. január 1-től életbe lépő – változást. A jogszabály-módosítás a földek tulajdonjogának, illetve haszonélvezeti jogának megszerzését célzó szerződésekkel kapcsolatos eljárásrendet érinti.

 

Ennek alapján a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek tulajdonjogának, illetve haszonélvezeti jogának megszerzése esetében az adásvételi vagy haszonbérleti szerződést első körben a mezőgazdasági igazgatási szervnek kell megküldeni, a szerződés előzetes megvizsgálása céljából.  A korábbi gyakorlat az volt, hogy e szerződéseket közvetlenül a föld fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének kellett megküldeni.

 

A mezőgazdasági igazgatási szerv a szerződést annak tartalmi és alaki kellékei alapján vizsgálja meg – többek között – abból a szempontból, hogy a szerződés
• nem minősül-e semmisnek;
• tartalmazza-e az előírt nyilatkozatokat, 
• csatolták-e az  elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat stb.
(A vizsgált szempontokat a Földtörvény módosított 23. §-a részletezi.)

 

Mindezek vizsgálata alapján a mezőgazdasági igazgatási szerv 15 napon belül dönt a szerződés jóváhagyásának megtagadásáról, vagy annak közzétételéről. Abban az esetben, ha a mezőgazdasági igazgatási szerv az előzetes vizsgálat során nem tagadja meg az adásvételi vagy haszonbérleti szerződést, akkor hivatalból elrendeli a közzétételt (azaz kifüggesztést). Fontos tudni azonban, hogy a közzétételre való alkalmasság megállapítása nem minősül az adásvételi szerződés hatósági jóváhagyásának.
A mezőgazdasági igazgatási szerv a döntéséről természetesen tájékoztatja a feleket is, valamint a szerződést megküldi a föld fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjének, aki hirdetményi úton közli az adásvételi szerződést a törvényen vagy megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival. Az első gondolatra időrabló „gazdamacerának” tűnő intézkedés valójában épp az ellenkezője: értékes időt ment meg a feleknek. 
A módosítást megelőzően hatályos eljárásrend alapján – amely szerint a hatósági eljárás megindítására csak a közzétételi procedúra lefolytatását követően kerül sor – azon hatósági jóváhagyáshoz kötött szerződések esetében, amelyeknél helye van az elővásárlási, illetve  előhaszonbérleti jog gyakorlásának, azokra az alapvető hibákra, amelyek a jóváhagyás azonnali megtagadását vonták maguk után, csak a közzétételi időszak lejártát követően derült fény. Ilyen esetekben a probléma kizárólag új szerződés megkötésével volt orvosolható, melyet újabb közzétételi eljárás követett. A jogalkotó – a gyakorlati tapasztalatok alapján – indokoltnak látta, hogy ezen az időigényes, és mind a közzétételben részt vevő jegyzők, mind az elővásárlási, előhaszonbérleti jogosultságukkal élni kívánó személyek számára hátrányos eljáráson változtasson.
 

A jogszabályváltozásnak köszönhetően már a kifüggesztési procedúrát megelőzően kiderül, ha a szerződés olyan alapvető hibákat tartalmaz, amelyek miatt a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a kifüggesztést követően kellett haladéktalanul megtagadnia a kifüggesztést. (Röviden: a „hibás” szerződés ezentúl el sem jut a kifüggesztésig, így nem kell a feleknek átesniük egy hiábavaló, sikertelen eljáráson, majd újrakezdeniük az ügyintézést egy új szerződés megkötésével.) 

 

Lényeges, hogy a hatósági jóváhagyáshoz nem kötött szerződések esetében továbbra is marad az eredeti (már 2021-ben is érvényes) eljárásrend, vagyis a felek közvetlenül a jegyzőt keresik meg a szerződés közzététele érdekében.

 

Az előzőekhez is kapcsolódóan, a Mód. tv. bővítette a Földörvényben rögzített azon esetköröket, amelyek alapján a mezőgazdasági igazgatási szerv megtagadja a haszonbérleti szerződés jóváhagyását.

 

Az ugyancsak 2022. január 1. napjától hatályos módosításnak megfelelően, ha aránytalan a haszonbérleti szerződés szerinti ellenszolgáltatás (haszonbér) vagy a haszonbérleti szerződésben szereplő egyéb ellenszolgáltatásra irányuló rendelkezés értéke, az is megtagadási oknak számít a törvény értelmében.

 

Aránytalannak kell tekinteni a haszonbér értékét, ha az érintett föld nem rendelkezik olyan előnyös tulajdonságokkal (pl. föld fekvése, minősége, öntözhetősége, művelhetőség stb.), amelyek a helyben szokásos haszonbér mértékétől való eltérést indokolják. Az eltérés indokai között nem vehetőek figyelembe bizonytalan, jövőbeni események, és legalább részben a haszonbérlő elhatározásától, kockázatvállalásától függő körülmények sem. Amennyiben a haszonbér eltér a helyben szokásos mértéktől, annak okát a szerződésben igazolni kell, valamint a haszonbérleti szerződés jóváhagyása iránti eljárás során a mezőgazdasági igazgatási szerv felhívására a haszonbérbe adó köteles bizonyítani a haszonbér értékének arányosságát.

 

2022. július 1-jétől a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (NAK) jelzéssel élhet a mezőgazdasági igazgatási szerv felé a haszonbér aránytalansága kapcsán. Ebben az esetben a Kamarát az eljárásában az ügyfél jogállása, a mezőgazdasági igazgatási szerv haszonbérleti szerződést jóváhagyó vagy megtagadó határozata elleni közigazgatási per vonatkozásában pedig keresetindítási jog illeti meg.

 

Az előzőekben is hivatkozott 2021. évi CL. törvény azokat a módosításokat tartalmazza, amelyek a 2021. november 2-án benyújtott T/17436 számú törvényjavaslatban kerültek a parlament elé. A törvényjavaslat indoklását a földek tulajdonjogának, illetve haszonélvezeti jogának megszerzésével kapcsolatos ügyletekben érintetteknek érdemes áttanulmányozniuk. A dokumentum letölthető a parlament weboldaláról.

 

Továbbá tartalmas – e keretek közt forrásként is szolgáló – összefoglaló olvasható e témában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a NAK honlapján is.

 

Sinka Júlia

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

26

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR