JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

KIM rendelet: komplex feladatokat látnak el a regionális képző központok
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Február végétől a 3/2011. (II.11.) KIM rendelet szerint a regionális képző központok a társadalmi felzárkózással, és a kapcsolódó európai uniós pályázatokkal összefüggő feladatokat is ellátnak a jövőben.

2011. február 11.

A központok feladatai a 3/2011. (II.11.) KIM rendelet alapján:

3. § (1) A központ az 1. § (2) bekezdésében meghatározott – és a 3. § (2)–(4) bekezdésben, továbbá a 4. §-ban részletezett feladatait alaptevékenységként látja el.
(2) A kilenc központ hálózati együttműködést valósít meg. A hálózat egységes működéséhez szükséges szakmai operatív feladatokat a Budapesti Munkaerõpiaci Intervenciós Központ látja el.
(3) A központok kapcsolatot tartanak a működési területük önkormányzataival, civil szervezeteivel, az egyházakkal, szociális, közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézményekkel, a területileg illetékes kormányhivatalokkal, a munkaadók és munkavállalók szervezeteivel, továbbá a területileg illetékes kamarákkal, felmérik és koordinálják működési területükön a társadalmi felzárkózással kapcsolatos tevékenységeket.
(4) A központok felkészülnek arra, hogy egységes információ menedzsment rendszert működtessenek, és gondoskodnak az információk hálózaton belüli áramlásáról. A központok kidolgozzák az alapfeladataik ellátásához kapcsolódó hatásvizsgálatok módszertanát és gondoskodnak azok hálózaton belüli bevezetésérõl és alkalmazásáról.
4. § (1) A központok feladatai a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerint hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának bővítése érdekében a következőkre terjednek ki:
a) az európai uniós és más nemzetközi, valamint hazai forrásokból kiírt pályázatok, valamint az azok alapján a kiemelt működési területen meg valósuló beruházások struktúrájának, munkaerõigényének felmérése,
b) a kiemelt működési területen meg valósuló beruházások munkaerőigényének betöltésére alkalmas álláskeresők és inaktívak számának, képzettségének, kompetenciáinak és alkalmasságának felmérése,
c) a kiemelt működési területen meg valósuló beruházások munkaerőigényének betöltésére alkalmas álláskeresők és inaktívak felkészítése a foglalkoztatásra,
d) a beruházók felkészítése a beruházások munkaerőigényének betöltésére alkalmas álláskeresők és inaktívak foglalkoztatására,
e) a kiemelt működési területen történő beruházásoknál meg valósuló foglalkoztatás folyamatos nyomon követése.
(2) A központok feladatai a hátrányos helyzetűek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése érdekében
a következőkre terjednek ki:
a) a gazdaság – elsősorban a helyi gazdaság – reális igényeire alapozott, a helyi közösségek tudására támaszkodó, valamint a helyi munkaerő-piaci igényekkel összhangban lévõ minõségi és piacképes szakmákra épülő képzéseket, továbbképzéseket biztosítanak a hátrányos helyzetûek, továbbá az európai uniós és más nemzetközi, valamint hazai forrásokból kiírt pályázatok, és az azok alapján a kiemelt mûködési területen meg valósuló programokba bevont egyének számára,
b) a képzéseket – a vonatkozó jogszabályok alapján a felzárkózás politika irányelveinek figyelembevételével –
gyakorlatorientált formában valósítják meg,
c) biztosítják az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők részére az általános iskola befejezésére irányuló képzésben való részvétel lehetőségét.
(3) A központok a társadalmi felzárkózást akadályozó lakhatási feltételek javításával kapcsolatos feladataik keretében a lakhatási körülmények javítása, illetve a lakhatási helyzet megoldása során a település sajátosságaihoz igazodva a bevont egyének aktív részvételével lehetőséget biztosítanak
a) a közmű-ellátottság, infrastruktúra (belvíz elvezetési, víz-, csatorna-, út- és elektromos hálózat, járda kiépítése,
javítása) javítására,
b) leromlott állapotú lakások felújítására,
c) használt lakások vásárlására,
d) új lakások építésére és működtetésére.
(4) A központoknak a hátrányos helyzetűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében ellátandó feladatai
a következőkre terjednek ki:
a) közreműködnek a résztvevők személyiségfejlesztésében és mentorálásában, elősegítik a programokban való bennmaradásukat,
b) munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtanak,
c) közismereti és felzárkóztató képzéseket, valamint a képzéseket támogató tréningeket szerveznek, mentális
támogatásban és utógondozásban részesítik a résztvevőket,
d) szakembereket biztosítanak a résztvevők családi, életviteli problémáinak megoldásához,
e) biztosítják a résztvevők informatikai és humánszolgáltatásokhoz való hozzáférését.
5. § A központok a fenti feladataik ellátása mellett részt vesznek hazai és uniós forrásból kiírt pályázatokon, bevételt eredményező képzési és képzéshez kapcsolódó tevékenységeket végeznek, továbbá a Kormány által
az akciótervekben nevesített kiemelt projekteket tervezik és valósítják meg.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

20

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR