JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Rendelet az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok 2011. évi támogatásáról
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Az 5/2011. (II. 15.) KIM rendelet szabályozza a 2011. évre meghatározható kiegészítő támogatás rendjét azon helyi önkormányzatok és azok jogi személyiségű társulásai (a továbbiakban együtt: fenntartó) részére, akik a 2010. évben képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztő program szervezésének támogatásában, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására fordítható támogatásban részesültek, a 2010/2011-es nevelési év, tanév (a továbbiakban: tanév) feladatainak ellátására kiegészítő támogatásban részesülnek.

2011. február 15.

A támogatás jogszabály szerinti részletezése:    

1.§ (2) A kiegészítő támogatás folyósítására
a) képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő program támogatása esetén 2011. január 1-jétől a 2011. június 15-ig,
b) az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása (a továbbiakban: kiegészítő illetmény) esetén 2011. január 1-jétől 2011. augusztus 31-ig kerül sor.
    
2. §  
(1) Az 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatás összege
a) képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés esetén 23 850 Ft/fő,
b) óvodai fejlesztő program esetén 26 400 Ft/fő.
(2) Az intézményt, tagintézményt megillető az 1. § (2) bekezdés a)pontja szerinti támogatást a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók, valamint osztályonkénti halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 10%-át meg nem haladó mértékű, integrációs pedagógiai programba bevont hátrányos helyzetű tanulók 2010. október havi statisztikai létszámadatai alapján, a programban részt vevők létszámának megfelelően kell meghatározni.
(3) A támogatás az oktatásért felelős miniszter által kiadott óvodai, iskolai integrációs pedagógiai programban meghatározott tevékenységekre, feladatok ellátására, illetve az ott meghatározott célok megvalósítására a 3. számú melléklet szerinti mértékben használható fel.
(4) A támogatás nem fordítható olyan tevékenység finanszírozására, amelynek pénzügyi fedezetét az 1. § (2) bekezdés
b) pontja szerinti kiegészítő illetmény biztosítja.
     
3. §  
(1) Az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, a pedagógusok kiegészítő illetményére felhasználható kiegészítő támogatás összegét a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (gyermekek) aránya alapján kell meghatározni.
(2) Általános iskolai pedagógus esetén a kiegészítő illetmény összege, ha a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya
a) az 5%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 20%, tanulónként 16 600 forint,
b) a 20%-ot meghaladja, de legfeljebb 40%, tanulónként 22 400 forint,
c) a 40%-ot meghaladja, de legfeljebb 60%, tanulónként 29 000 forint,
d) a 60%-ot meghaladja, tanulónként 36 000 forint.
(3) Óvodapedagógusok esetén a kiegészítő illetmény összege, ha a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya    
a) a 15%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 50%, gyermekenként 22 400 forint,
b) az 50%-ot meghaladja, gyermekenként 29 000 forint.    
(4) A (2)–(3) bekezdésben meghatározott arányokat intézményenként, tagintézményenként kell meghatározni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 2010. október havi statisztikai létszámadatai alapján.
(5) A kiegészítő illetménynek az egy intézményben alkalmazott pedagógusokra jutó, munkaadókat terhelő járulékokkal növelt teljes összegét az 1. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott időtartamra vonatkozóan a gyermekek, tanulók létszámának a (2)–(3) bekezdésben meghatározott összegekkel való szorzata alapján kell kiszámítani. A fenntartó az egyes intézmények, tagintézmények között nem csoportosíthatja át a kiegészítő illetmény forrásául szolgáló támogatást.

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

24

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR