GAZDASÁGI HÍREK

Adócsomag 2022: a 25 év alatti adókedvezmény nehéz kérdései
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A tavasz folyamán számos – törvényi és kormányrendeleti szintű – adózást érintő módosítás került kihirdetésre. Az adócsomag változásai különböző időpontokban léptek-lépnek hatályba: egy részük már 2021-ben alkalmazandó, mások 2022. január 1-jétől, vagy később. Cikksorozatunkban az alkalmazás időpontja szerint vesszük sorra a legfontosabb változásokat. Ezúttal a 2021. év elejétől életbe lépő változások közül a 25 év alatti adókedvezmény kérdéseit vesszük sorra.

2021. július 26.

 

A Magyar Közlöny 2021/81. számában jelent meg a 2021. évi XXXIV. törvény, amely a 25 év alatti fiatalok bizonyos jövedelmeinek mentesítéséről szól. A személyi jövedelemadó törvény 29/F. §-sal kerül kiegészítésre. A kedvezmény csak 2022. január 1-jétől vehető igénybe és érinteni fogja az adóelőleg nyilatkozatok körét, továbbá a többi kedvezmény elszámolását is. A bérszámfejtő programok módosítása is szükségessé válik.

A 25 év alatti fiatalok kedvezménye nem alkalmazható minden összevonásra kerülő jövedelemre (pl. ingatlan bérbeadás jövedelme), sőt a külön adózó jövedelmekre (pl. kamat, osztalék, árfolyamnyereség, ingó-ingatlan értékesítés stb.) sem. 

Melyek tehát a kedvezményezett jövedelmek?

  • az egyik jogcím a jogosultsági hónapok alatt megszerzett, a személyi jövedelemadó törvény szerinti bérjövedelem. Ez nem vonatkozik a 2021-ben megszerzett és 2022. január 10-éig kifizetett bérjövedelemre (pl.: munkabér, illetmény, illetménykiegészítés, pótlék, túlóradíj, rendelkezésre állási díj, jutalom, prémium stb.).
  • a másik jogcím a törvényi mérték szerinti végkielégítés. A törvényi mértéket meghatározza, hogy a Munka Törvénykönyvének szabályait, vagy a közalkalmazotti, állami szolgálati, rendvédelmi, honvédségi, bírósági, ügyészségi stb. jogviszonyokról szóló törvény szabályait kell alkalmazni. Ezek a törvények ugyanis eltérően szabályozzák a végkielégítés kötelezően fizetendő összegét. A mentesség a 2021. december 31-ét követően megszerzett végkielégítésre vonatkozik.
  • a következő kedvezményezett jogcím a mezőgazdasági őstermelő őstermelői tevékenységéből származó jövedelme. A mezőgazdasági őstermelő jövedelme összevonásra kerülő jövedelem tekintet nélkül arra, hogy az őstermelő átalányadózással vagy tételes költségelszámolással, netán 10 százalék költséghányad alapján határozza meg a jövedelmét. A kedvezmény a 2021. december 31-e utáni őstermelői jövedelemre alkalmazható.
  • a negyedik jogcím a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés (pl. megbízási szerződés) alapján folytatott tevékenységéből származó, 2021. december 31-e után megszerzett jövedelme. Ide értendő az adószámos magánszemély által végzett tevékenység ellenértéke is. 
  • a következő adómentes jogcím a vállalkozói jövedelem alapján adózó egyéni vállalkozó kivétje. Ugyancsak adómentes az egyéni vállalkozó átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme. A kedvezmény a 2021. december 31-e után megszerzett vállalkozói kivétre és átalányadó-alapra alkalmazható.
  • ugyancsak alkalmazható a kedvezmény az európai parlamenti képviselő, a helyi önkormányzati képviselő, a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelmére is. A 2021. december 31-ét követően megszerzett bevétel adókötelezettségére alkalmazható első alkalommal.

Ennél a kedvezménynél összegbeli korlátozást ír elő a törvény. A kedvezményezett összeg adóévenként legfeljebb a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzata. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden 25 év alattinak jár majd a kedvezmény, azonban maximum az átlagkereset mértékéig, az ezt meghaladó keresetre nem érvényes a személyi jövedelemadó mentesség-mentesség. Jogosultsági hónapként azok a hónapok vehetők figyelembe, amelyekben a fiatal a 25. életévét nem töltötte be, utoljára a 25. életéve betöltésének hónapja.

A 25 év kapcsolódó kérdései

Amennyiben a 25 év alatti fiatalok kedvezményére való jogosultság az adóév egészében nem áll fenn, és a jogosultsági hónapokban megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelem másként nem állapítható meg, azt az ilyen címen megszerzett adóévi jövedelemnek a jogosultsági hónapokkal arányos részeként kell figyelembe venni. 

A kedvezményezett hónapok a 25. életév betöltése előtti időszakot jelzik. Abban az esetben, ha a fiatal a 25. életévét augusztus hónapban tölti be, akkor augusztusban még jár az adómentesség. Amennyiben a fiatal november hónapban betölti a 25. életévét, akkor a december hónapokban megszerzett jövedelem már nem adómentes.

Előfordulhat, hogy a 25 év alatti fiatal (pl. 24 éves) házasságot köt. Kérdésként merül fel, hogy az első házasok kedvezményét melyik hónaptól veheti igénybe. Ebben az esetben az első házasok kedvezményének első jogosultsági hónapja az a hónap lesz, amelyet megelőző hónapban a házastársak valamelyike a 25. életévét betölti.

A 2021. december 31-éig megkötött házasságok esetében a kedvezmény az első házasok kedvezménye érvényesítésének időszakából még hátralévő jogosultsági hónapok tekintetében alkalmazható. Tegyük fel, hogy egy 23 éves és egy 24 éves fiatal 2021. június 5-én házasságot kötött. Kizárólag munkaviszonyból származó jövedelemmel rendelkeznek. Ebben az esetben július – december hónapokra érvényesíthetik az első házasok kedvezményét. Ez 6 havi kedvezmény. 2022. január 1-jétől a 25 év alatti fiatalok adómentessége érvényesül, tehát egyik fél sem fizet személyi jövedelemadót. Az ifjú férj 2022. október 7-én betölti a 25. életévét. Az ő esetében 2022. októbere az utolsó adómentes hónap, viszont novembertől érvényesítheti az első házasok kedvezményét. Ezen kedvezmény jogosultsági hónapjainak száma 18 hónap lesz (24 hó - 6 hó).

A családi adókedvezményről se feledkezzünk meg…

A 25 év alatti fiatalok kedvezményét érvényesítő fiatal a családi kedvezményről abban az esetben is tehet adóelőleg-nyilatkozatot a munkáltató, az összevont adóalapba tartozó rendszeres bevételt juttató kifizető részére, ha a 25 év alatti fiatalok kedvezményének érvényesítése miatt az adóelőleg-alapja nullára csökken. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az összjövedelemmel szemben nem érvényesíthető családi kedvezmény összegére jutó személyi jövedelemadó összege tb-járulék kedvezményként elszámolható.

Tegyük fel, hogy egy ifjú hölgy 2019. szeptember 12-én ikreket szült. Az érintett személy e cikk írásának időpontjában 22. éves. Feltételezzük, hogy 2022. január 1-jétől munkába áll. Munkabére bruttó 500 000 forint. Más jövedelme nem lesz. A fiatal anyuka 2022-ben még 25 év alatti fiatalnak számít. Nos hogyan alakul majd az ő adófizetési kötelezettsége?

Bruttó munkabér 400 000 forint
25 év alatti fiatalok kedvezménye - 400 000 forint
Összevonásra kerülő jövedelme 0 forint
Személyi jövedelemadó összege 0 forint
Igénybe nem vett családi kedvezményre jutó szja 
(2 fő × 12 hó × 133 330) × 0,15
479 988 forint
Tb-járulékfizetési kötelezettség 
(12 hó × 400 000 × 0,185)
888 000 forint
Családi járulékkedvezmény (888 000 > 479 988) -479 988 forint
Megfizetendő tb-járulék összege (888 000 – 408 012) 408 012 forint

 

Sándorné Új Éva  

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

13

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR