SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓK

Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Azok a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók, akik kedvezményezett tevékenységet folytatnak, de alkalmazottat nem foglalkoztatnak nem voltak jogosultak a veszélyhelyzetre tekintettel járó ágazati bértámogatásra. Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló legújabb veszélyhelyzeti kormányrendelet orvosolta ezt a problémát.

2021. június 24.

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphat az az Önfoglalkoztató, aki tényleges főtevékenységként az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 310/2021. Korm. rendelet) I. számú melléklete szerinti tevékenységet folytatja és nem volt jogosult a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 485/2020. Korm. rendelet) szerinti bértámogatásra, valamint nem minősül a 485/2020. Korm. rendelet szerinti kifizetőnek, tehát nincs és az ágazati bértámogatásra való jogosultsági időszak alatt sem volt munkavállalója.

 

A támogatást igénylő önfoglalkoztatónak vállalnia kell, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 2 hónapig a vállalkozását nem szünteti meg, és nem szünetelteti.

A támogatott tevékenységi körök

 

Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatására a tényleges főtevékenységeként

 

    Éttermi, mozgó vendéglátás tevékenységet,
    Rendezvényi étkeztetés tevékenységet,
    Italszolgáltatás tevékenységet,
    Filmvetítés tevékenységet,
    Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése tevékenységet,
    Sport és szabadidős képzés tevékenységet,
    Előadó-művészet tevékenységet,
    Előadó-művészetet kiegészítő tevékenységet,
    Művészeti létesítmények működtetése tevékenységet,
    Múzeumi tevékenység tevékenységet,
    Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése tevékenységet,
    Sportlétesítmény működtetése tevékenységet,
    Sportegyesületi tevékenységet,
    Testedzési szolgáltatás tevékenységet,
    Egyéb sporttevékenység tevékenységet,
    Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenységet,
    Fizikai közérzetet javító szolgáltatás tevékenységet, – csak abban az esetben jogosult támogatásra, ha megfelel a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.) NM rendeletnek
    M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet,
    Szállodai szolgáltatás tevékenységet,
    Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás tevékenységet,
    Kempingszolgáltatás tevékenységet,
    Egyéb szálláshely szolgáltatás tevékenységet,
    Utazásközvetítés tevékenységet,
    Utazásszervezés tevékenységet,
    M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás tevékenységet, csak akkor jogosult támogatásra, ha
    •    nem közszolgáltatási kötelezettség ellátását célzó közlekedési szolgáltatást végez (2012. évi XLI. törvény szerint), és
    •    rendelkezik a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és saját számlás személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó közúti személyszállítási engedéllyel [261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet szerint]
    Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem tevékenységet,
    Audio-, videoberendezés kiskereskedelme tevékenységet,
    Textil-kiskereskedelem tevékenységet,
    Villamos háztartási készülék kiskereskedelme tevékenységet,
    Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme tevékenységet,
    Könyv-kiskereskedelem tevékenységet,
    Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem tevékenységet,
    Zene-, videofelvétel kiskereskedelme tevékenységet,
    Sportszer-kiskereskedelem tevékenységet,
    Játék-kiskereskedelem tevékenységet,
    Ruházat kiskereskedelem tevékenységet,
    Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem tevékenységet,
    Óra-, ékszer-kiskereskedelem tevékenységet,
    Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme tevékenységet, – nem jogosult támogatásra az optikai és mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként folytató
    Használtcikk bolti kiskereskedelme tevékenységet,
    Videokazetta, lemez kölcsönzése tevékenységet,
    Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése tevékenységet, – nem jogosult támogatásra az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges főtevékenységként folytató
    Egyéb foglalás tevékenységet,
    Szerencsejáték, fogadás tevékenységet, kivéve a totózó és lottózó üzemeltetése,
    Szórakoztatóelektronikai cikk javítása tevékenységet,
    Lábbeli, egyéb bőráru javítása tevékenységet,
    Bútor, lakberendezési tárgy javítása tevékenységet,
    Óra-, ékszerjavítás tevékenységet,
    Egyéb személyi, háztartási cikk javítása tevékenységet, – nem jogosult támogatásra a kerékpárok javítása tevékenységet tényleges főtevékenységként folytató
    Fodrászat, szépségápolás tevékenységet,
    M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás tevékenységet,
    Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem tevékenységet,
    Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén egyéb vendéglátás tevékenységet,
    Járművezetés oktatás tevékenységet,
    M.n.s. egyéb oktatás tevékenységet vagy
    Oktatást kiegészítő tevékenységet folytató jogosult.

 

Mi számít tényleges főtevékenységnek?

 

Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a jogosultnak az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásáról szóló 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban: 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet) hatálybalépését, tehát 2021. június 8. vagy a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálybalépését, tehát 2020. november 11. megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott. Nem zárja ki az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatására való jogosultságot, ha az önfoglalkoztatónak nem volt bevétele a 310/2021. (VI. 7.) Korm. rendeletben előírt, a főtevékenység meghatározásához alkalmazott referencia-időszakokban.

 

    Az egyszeri támogatás összege a garantált bérminimum egy havi összegével megegyező, azaz 219 000 Ft. A támogatott a kompenzációs támogatás teljes összegét bevételként tartja nyilván.

 

Figyelem! Amennyiben az Önfoglalkoztatónak a támogatás folyósításakor köztartozása van, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 51.§ (2) bekezdése alapján a költségvetési támogatásból a kedvezményezettet terhelő köztartozás összegét – az állami adó- és vámhatóság adatszolgáltatása alapján – a kincstár visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja, értesítve erről az Önfoglalkoztatót és a járási (fővárosi kerületi) hivatalt.

   

A kérelem már benyújtható egészen a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet) szerinti veszélyhelyzet utolsó napjáig.

 

Az önfoglalkoztató a támogatás iránti kérelmét a székhelye vagy telephelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz adhatja be.
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett önfoglalkoztatónak a kérelmet az e-papír szolgáltatás használatával elektronikusan kell benyújtania.
Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett önfoglalkoztatók benyújthatják személyesen, és postai úton is a kérelmüket a járási, fővárosi kerületi hivatal foglalkoztatási osztályához.

 

Az igénylés nyomtatványai, valamint további tudnivalók a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján érhetők el.

 

Figyelem! A kérelem benyújtása egyben az alábbi nyilatkozatot megtételének is minősül:
 
NYILATKOZAT tényleges főtevékenységről

 
 
Horváth-Farkas Zsuzsa

társadalombiztosítási szakértő

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

16

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR