JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Heti jogszabályfigyelő 2021. június 7-13.
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Heti jogszabályfigyelőnkben a legjelentősebb jogszabály- módosításokat ismertetjük.

2021. június 14.

1.    Bértámogatási körből kimaradt önfoglalkoztatók egyszeri kompenzációs támogatására jogosultak a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében. A kormányrendelet szerint az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatásának mértéke a  garantált bérminimum egyhavi összegével egyezik meg, amelyet támogatásként kell folyósítani. (310/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 104. szám)

 

2.    Megjelent a komplex felzárkózási képzések részletes szabályait tartalmazó kormányrendelet. A  felnőttképzés rendszerében kialakított képzéstípus a  személyek társadalmi és gazdasági felzárkózásának részeként a  kompetenciafejlesztés, illetve a  humán szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében szervezett képzést, a  közfoglalkoztatáshoz és a  szociális szövetkezetben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódóan szervezett képzést, a szakképzettséggel nem rendelkezők társadalmi felzárkózását szolgáló és kompetenciáját fejlesztő képzést, valamint az  esélyegyenlőségi mentorok és a  helyi esélyegyenlőségi programok készítésében részt vevők képzését jelenti. A kormányrendelet a komplex felzárkózási képzések engedélyezéséért, ellenőrzéséért felelős szervként a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot jelöli ki. (311/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 104. szám)

 

3.    Kihirdették az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényt. A törvény többek között rendelkezik a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem utáni adófizetési kötelezettségről, azzal, hogy magánszemély ezen ügyletekből származó jövedelmet és annak adóját az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallásában vagy az adóbevallási tervezet adatait kiegészítve vallja be, és az adót a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig fizeti be. A szakirányú oktatás és a duális képzés szociális adókedvezményben részesül. (2021. évi LXIX. törvény, Magyar Közlöny 106. szám)

 

4.    A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló rendelet módosításával a fizetési moratórium 2021. szeptember 30. napjáig meghosszabbodik. (317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 107. szám)

 

5.    A veszélyhelyzet ideje alatt egyes építésügyi közigazgatási hatósági döntésekkel összefüggő eltérő szabályok megállapításáról szóló rendelet értelmében építési tevékenységre vonatkozó végleges építési engedély, elvi építési keretengedély, telepítési engedély vagy bontási engedély, amelynek hatálya 2020. december 15-e és 2021. november 23-a közötti időben járt vagy jár le, meghosszabbodik az  engedély hatályának lejártától számított további egy évvel. (322/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 107. szám)

 

6.    A méltányosságból igénybe vehető pénzbeli ellátásokat érinti az kormányrendelet, mely szerint, ha a  keresőképtelenség igazolhatóan az  egészségügyi ellátás a koronavírus-járványhoz kapcsolódó felfüggesztése okán egy éven túl is fennáll, a táppénz  a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb hatodik hónap végéig folyósítható. (326/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 108. szám)

 

7.    A koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításában részt vevő foglalkoztatottakat 10 munkanap pótszabadság illeti meg. A pótszabadság kiadásának rendjére a foglalkoztatott jogviszonyára irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pótszabadságot az esedékesség évét követő második év végéig lehet igénybe venni.  A pótszabadság pénzben nem váltható meg. (327/2021. (VI. 10.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 108. szám)

 

8.    Módosultak a kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó  egyes törvények. A  cégbíróság által lefolytatott kényszertörlési eljárásért 250 000 Ft felügyeleti illetéket kell fizetni. A  felügyeleti illetéket a  kényszertörlési eljárás kezdő napján a  cégjegyzékbe bejegyzett tagok és vezető tisztségviselő egyetemlegesen viselik. A  kényszertörlési eljárás kezdő időpontját követően a  cég szervei nem hozhatnak a  kényszertörlési eljárás céljával ellentétes döntéseket, a cég nem dönthet átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, nem határozhatja el végelszámolását, a  jegyzett tőkéje leszállítását. A vezető tisztségviselő a  kényszertörlési eljárás megindítását követően a  cég nevében új kötelezettséget nem vállalhat, a  céget terhelő kötelezettséget nem elégítheti ki, a  cég vagyontárgyát nem ruházhatja át, nem terhelheti meg. (2021. évi LXX. törvény, Magyar Közlöny 110. szám)

 

LexPraxis Szerkesztőség

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

18

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR