JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldása
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a védelmi intézkedések feloldásának első üteme a kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba.

2021. április 19.

Mivel a kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisának beadása 2021. április 6-án megtörtént, a belügyminiszter 1/2021. (IV. 6.) BM határozatában megállapította, hogy az első ütemre vonatkozó rendelkezések 2021. április 7-én lépnek hatályba. Ettől a naptól a kijárási tilalom időszaka 20:00 óra helyett 22:00 órakor kezdődik, ismét nyújthatók a személyes megjelenést igénylő szolgáltatások, az üzletek 21:30-ig nyitva tarthatnak, azonban az üzletekben átlagosan tíz négyzetméterenként csupán egy vásárló tartózkodhat.

A 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második ütemére vonatkozó szabályokat határozza meg, melyek a hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lépnek hatályba. A szabályok hatálybalépésének naptári napját szintén a belügyminiszter állapítja meg. A módosítás alapján lehetővé válik a vendéglátó üzlet kerthelyiségében vagy teraszán való tartózkodás és fogyasztás 5:00 és 21:30 óra között. A vendégek a teraszon és a kerthelyiségben nem kötelesek maszkot viselni, a vendéglátó üzlet alkalmazottai azonban – a vendégekkel való érintkezés során – maszkviselésre kötelezettek. A vendéglátó üzleten belüli tartózkodás továbbra is csupán az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében valamint a vendéglátó üzlet mellékhelyiségének használata céljából megengedett azzal, hogy a vendéglátó üzleten belül a vendégek számára is kötelező a maszkviselés. A vendéglátó üzleten belül továbbra is tilos a fogyasztás.

Hatályban maradnak azok a szabályok, amelyek alapján megengedett a vendégek számára a fogyasztás

-    a munkahelyi étteremben és a büfében,
-    a szálláshelyen található étteremben, bárban a szálláshely vendégei részére,
-    a köznevelési intézmény és szakképző intézmény menzáján, és büféjében, az intézmény dolgozói és tanulói számára,
-    az egészségügyi intézményben található étteremben és büfében.

A 175/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 2021. április 19. helyett határozatlan időben állapítja meg a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet hatályát. E jogszabályok rendelkezéseit előre meghatározott határidő helyett addig kell alkalmazni, amíg a Kormány nem rendelkezik a hatályon kívül helyezésükről. A módosítás alapján a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2021. április 19. helyett 2021. május 23-án veszti hatályát.

Az egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet szintén a hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lép hatályba. A rendelet alapján a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzlet a rendelet hatálybalépésétől 2021. december 31-ig terasz működtetése céljából ingyenesen jogosult a közterület vendéglátó üzlet előtti, az üzlethez közvetlenül csatlakozó részének a használatára az üzlet közterülethez csatlakozó épülethatára szélességében. A rendelet hatálybalépésekor érvényes közterület-használati engedéllyel vagy szerződéssel rendelkező használó a közterületet az engedély vagy szerződés szerinti mértékben használhatja. A használati jogot – eltérő megállapodás hiányában – az azonos épületben lévő vendéglátó üzletek vendéglátó üzletenként azonos mértékben, a közúti forgalomtól elzárt terület (tér vagy sétálóutca) esetében a szemben lévő vendéglátó üzletek a terület felezővonaláig gyakorolhatják.

Az ingyenes közterület-használat nem vonatkozik
-    a kiemelt nemzeti emlékhely területére,
-    a közparkra, zöldterületre,
-    a járművek forgalmát biztosító úttestre vagy a várakozásukra kijelölt területre,
-    a tömegközlekedési járműre történő várakozás céljára közterületen elkülönített területre,
-    tűzoltó felvonulási területre.

További korlátja az ingyenes közterület-használatnak, hogy az nem akadályozhatja a lakó- vagy társasházba, egyéb építménybe történő ki- és bejutást, tűzcsap, forgalomirányító készülék vezérlőegysége megközelítését, nem zavarhatja a járdán a gyalogosok közlekedését, nem történhet a járművezetők kilátását gátoló, a közúti forgalmi jelzések felismerését akadályozó, a közút forgalmát veszélyeztető, a közművek elhelyezését, üzemeltetését, karbantartását akadályozó módon.

A használó köteles biztosítani, hogy a közterület közlekedésre szánt területén biztosított legyen a zavartalan közúti és gyalogos közlekedés. E korlátozások betartását a rendőrség ellenőrzi. Ha az akadályoztatást a használó a rendőr felszólítására nem szünteti meg, vagy a közúti és gyalogos közlekedés akadályozása jelentős, a rendőrség az üzemeltetővel szemben 100.000,- Ft-tól 500.000,- Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki, továbbá – a kötelezettség ismételt megszegése esetén – a vendéglátó üzletet legfeljebb hat hónap időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

A 176/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet arról is rendelkezik, hogy a sajtótermék árusítására a rendelet hatálybalépésekor jogosult személy sem köteles közterület-használati hozzájárulást beszerezni a kizárólag a járványhelyzettel kapcsolatos közérdekű közleményt, tájékoztatást tartalmazó sajtótermék árusításához, közterületen történő osztásához. E jogosultság nem vonatkozik a fenti közterületekre és ugyancsak nem akadályozhatja a közlekedést sem.

Ennek betartását is a rendőrség ellenőrzi, a kötelezettség megszegői a fenti összegű bírsággal sújthatók.

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 2021. március 8-tól eredetileg április 7-ig – majd egy módosítást követően április 19-ig – az oktatási intézményekben tantermen kívüli, digitális munkarendet, az óvodákban pedig rendkívüli szünetet vezetett be. A 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet egyes oktatási formák esetében e határidőt kitolja. Míg 2021. április 19-től az óvodákban a rendkívüli szünet, az általános iskolák 1–4. évfolyamain pedig a tantermen kívüli digitális munkarend megszűnik, és visszatér a jelenléti oktatás, az általános iskolák 5–8. évfolyamai és a középiskolák valamint a szakképző intézmények 2021. május 9-ig továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek. Az általános iskola 5–8. évfolyamaiban a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető továbbra is köteles gondoskodni a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.

A rendelet szerint a tantermen kívüli, digitális munkarend 2021. május 10-től szűnik meg teljes körűen, ettől az időponttól kezdve a köznevelési intézmények és a szakképző intézmények rendes munkarendben működnek. A köznevelési intézmények, illetve a szakképző intézmények működése kapcsán a kormányzati intézkedések végrehajtásáról a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik.

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti kontaktórás formában szervezett oktatás, képzés digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában is megszervezhető. A rendelet alapján személyes jelenlétként kell figyelembe venni az elektronikus módon történő részvételt a képzésen.

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint a Széchenyi Pihenő Kártyára kifizetett juttatást a munkavállaló három alszámlára kérheti. Ezek a következők: szálláshely alszámla, vendéglátás alszámla, szabadidő alszámla. A béren kívüli juttatást a fenti alszámlánként kell nyilvántartani, az egyes alszámlákra utalt pénzeszközök másik alszámlára nem utalhatók át, azok csak az alszámlának megfelelő szolgáltatás ellenértékének megfizetésére használhatók fel. A 178/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet úgy rendelkezik, hogy fentiektől eltérően 2021. december 31-ig az egyes alszámlák egyenlege egy másik alszámlához tartozó szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítésére is elfogadható.

A 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet alapján az érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei – a gyakorlati vizsgarészek és azon vizsgatárgyak kivételével, amelyek csak szóbeli vizsgarésszel rendelkeznek – nem kerülnek megszervezésre a 2021. május–júniusi érettségi vizsgaidőszakban.

Dr. Balás Endre

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

13

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR