JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Heti jogszabályfigyelő 2021. március 8-14.
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Heti jogszabályfigyelőnkben a legjelentősebb jogszabály- módosításokat ismertetjük.

2021. március 16.


1.    A veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések megkönnyítését szolgáló egyes előírások megállapításáról szóló rendelet szerint az építtető a választásától függően alkalmazhatja az építésügyi, katasztrófavédelmi és tűzvédelmi jogszabályok 2020. november 4. előtti vagy később hatályba lépett rendelkezéseit. A  közbeszerzésieljárás - köteles és a  védelmi (biztonsági) célú építési beruházásokra nem vonatkozik ez a könnyítés, amennyiben ezek becsült értéke eléri vagy meghaladja a 700 000000 forintot. (113/2021. (III. 10.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 39. szám)

 

2.    Az építésfelügyeleti hatósági eljárások módosítása értelmében a 2015. december 31-ét követően benyújtott, az  épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet (7/2006. (V. 24.) TNM rendelet) hatálya alá eső új és nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű épületre vonatkozó kérelem esetén az  épületnek 2022. június 30-ig kell használatbavételi engedélyével rendelkeznie. (114/2021. (III. 10.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 39. szám)

 

3.    Kihirdették a foglalkoztatási szabályok betartásának hatósági ellenőrzését ellátó foglalkoztatás-felügyeleti hatóság (korábbi nevén munkaügyi hatóság) tevékenységére vonatkozó részletszabályokat. A fővárosi és megyei kormányhivatal mérlegelés alapján megállapított vagy tételesen meghatározott munkaügyi bírságot szabhat ki.  A munkaügyi bírság legkisebb összege harmincezer forint, a bírság a munkaügyi bírság legkisebb összegéig mérsékelhető, ha  a  foglalkoztató a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségét az eljárás során teljesíti. Harmadik országbeli állampolgárnak a munkavégzésre jogosító engedély nélküli foglalkoztatása során a  munkaügyi bírság mértékének megállapítása szempontjából a már kifizetett ellenértéket (munkabért) kell alapul venni.

 

4.    Kormányrendeletben szabályozták a hulladékgazdálkodási hatóság jogállását és feladatkörét. Területi hulladékgazdálkodási hatóságként a megyei kormányhivatal jár el, azzal, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége Budapest főváros területére és egyes esetekben az egész országra is kiterjed. (124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 40. szám)

 

5.    Módosultak a közjegyzői ügyvitel szabályai. Eszerint a papíralapú okiratról készült elektronikus hiteles kiadmányt nem kell hitelesítési záradékkal ellátni, feltéve, hogy ha az sérülésmentes papíralapú okiratról készült. Külföldi hagyatéki eljárás céljára a  közjegyző a  megkereső külföldi bíróságnak, hatóságnak az  általa letétbe vett magánvégrendelet letétbe helyezéséről felvett jegyzőkönyv hiteles kiadmányát, valamint az  általa letétbe vett magánvégrendeletnek a  hitelesített másolatát küldi meg. (1/2021. III. 12.) IM rendelet, Magyar Közlöny 40. szám)

 

6.    Az egészségügyi tevékenység végzésének veszélyhelyzeti szabályairól szóló rendelet lehetővé teszi az  egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevő személyeknek (pl. rezidenseknek) a részvételét meghatározott orvos beavatkozásokban a koronavírus-járvány ellni védekezés érdekében, tanári engedéllyel. (127/2021. (III. 13.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 41. szám)

 

7.    A gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról szóló rendelet értelmében automatikusan meghosszabbodik gyermekgondozási díjra,  gyermekgondozást segítő ellátásra és a gyermeknevelési támogatásra fennálló jogosultság 2021. április 7-ig. (128/2021. (III. 13.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 41. szám)  

 

8.    Egy kormányrendelet szerint a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében csökkentett iparűzési adó átmeneti támogatás támogatástartalma a  2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték és az  1%-os adómérték különbözetének szorzatával egyező összeg a vállalkozók esetében. Ha a vállalkozó az elsődleges mezőgazdasági termelési ágazatban vagy a halászati és akvakultúra-ágazatban is folytat tevékenységet, az egyes ágazatokra eső átmeneti támogatás arányát annak alapján kell megállapítani, hogy az  adott ágazatban folytatott tevékenységből származó árbevétel milyen arányt képviselt a  vállalkozó 2021. évi árbevételén belül. (129/2021. (III. 13.) Korm. rendelt, Magyar Közlöny 41. szám)

 

LexPraxis Szerkesztőség

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

13

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR