JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK - JOGSZABÁLYI KÖRKÉP

Heti jogszabályfigyelő 2021. február 22-28.
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Heti jogszabályfigyelőnkben a legjelentősebb jogszabály- módosításokat ismertetjük.

2021. március 01.

1.    Felhatalmazást kapott a Kormány a koronavírus-járvány alapján kihirdetett veszélyhelyzet során meghozott rendeletek hatályának május 23-ig történő meghosszabbítására. (2021. évi I. törvény, 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 27. szám)

 

2.    Egyes veszélyhelyzettel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló rendelet értelmében a  veszélyhelyzet ideje alatt a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama meghaladhatja a tíz évet. A tíz évet meghaladó közfoglalkoztatási jogviszony esetén a közfoglalkoztatási jogviszony újra létesíthető. A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásával kapcsolatos egyes határidők a veszélyhelyzetre való tekintettel meghosszabbodnak, illetve a megszakításra vonatkozó szabályok változnak. (82/2021. (II. 22.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 28. szám)

 

3.    Háziorvosokat érintő módosítás, hogy amennyiben területi szakmai vezetői pozíció betöltetlen marad, az  országos kórház-főigazgató bíz meg kollegiális szakmai vezetőt, azzal, hogy csak olyan személy bízható meg, aki az e rendelet szerinti, a kollegiális szakmai vezetőkre vonatkozó személyi feltételeknek egyébként megfelel. (9/2021. (II. 22. ) EMMI rendelet, Magyar Közlöny 28. szám)

 

4.    Jelentősen átalakulnak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályok. A számos változás egyike, hogy az  állam kormányrendeletben meghatározott termékekre vonatkozóan kötelező visszaváltási díjas eljárást alakít ki a jövőben és bevezetésre kerül a  kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer. A hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát az  állam koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti,  hulladékgazdálkodási koncessziós jogosultság átengedésére nyilvános pályázatot kell kiírni. A textilhulladékot a jövőben elkülönítve kell gyűjteni. Változnak az elhagyott hulladékok (illegális szemétlerakóhelyek) felszámolásának kötelezettségére vonatkozó, önkormányzatokat érintő szabályok is. A közterületen elhagyott hulladékok felszámolása  települési önkormányzatotok  általános köztisztasági feladatává válik, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés keretében nem végezhető majd ilyen tevékenység. Ennek érdekében szükséges intézkedések körét az önkormányzat rendeletben köteles szabályozni. Az illegális hulladék elhelyezése miatt elrendelt közérdekű munka végrehajtásáról a jegyzőnek kell gondoskodnia. (2021. évi II. törvény, Magyar Közlöny 30. szám)

 

5.    Meghosszabbították március 16. napjáig a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi (korlátózó) intézkedések hatályát. (85/2021. (II. 27.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 31. szám)

 

6.    Az egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelet szerint gazdaságvédelmi intézkedések keretében bevezetett bértámogatás ideje 2021. év január és február hónapjára külön kérelem benyújtása nélkül meghosszabbodik. A koronavírus elleni védettség igazolás nem tartalmazza majd a vakcina típusát. (86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 31. szám)

 

7.    A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló rendelet módosítása értelmében szigorodnak a gazdasági, illetve üzleti célú utazásra vonatkozó rendelkezések. Eszerint a  magyar állampolgárok Magyarországról történő gazdasági vagy üzleti célú kiutazást követően Magyarország területére - uniós és EGT államokat kivéve -  a  magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésének szabályai  szerint (pl. karantén) léphetnek be. (88/2021. (II. 27.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 31. szám)

 

8.    A veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló rendelet szerint támogatásra jogosultak a háziorvosi szolgálatok a szabad- vagy munkaszüneti napokon végzett alapellátási tevékenységük után. A háziorvosi szolgáltató a kérelemre megállapított összeget köteles az ellátást végző orvos és szakdolgozó díjazására fordítani. (89/2021. (II. 27.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 31. szám)

 

9.    Megjelent az örökbefogadással összefüggő eljárásrendet módosító jogszabály. Eszerint a gyámhivatal akkor állapíthatja meg a egyedül örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságát, ha ahhoz a családpolitikáért felelős miniszter –különösen méltánylást érdemlő esetekben - hozzájárult. (93/2021 (II. 27.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 31. szám)

 

10.     Kihirdették a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a  foglalkoztatás felügyeletéről szóló törvény végrehatási szabályait. Ha a  foglalkoztató súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalóval létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, kérelem esetén az állam  jogviszony első négy hónapjára 50%-os bértámogatást nyújt. A munkavállaló jogviszony első hat hónapjára a kötelező legkisebb munkabér 30%-ának megfelelő összegű bérkiegészítésre jogosult. Az állami foglalkoztatási szerv  vállalkozóvá válást elősegítő támogatásként annak az álláskeresőnek, aki a vállalkozás indításához szükséges szolgáltatásban sikeresen részt vett hat hónapon keresztül a kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű támogatást és  legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér tizenötszörösének megfelelő mértékben egyszeri visszatérítendő vagy vissza nem térítendő tőketámogatást nyújthat. (100/2021. (II. 27.), 101/2021. (II. 27.) Korm. rendelet, Magyar Közlöny 31. szám)

 

LexPraxis Szerkesztőség

 

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.
A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről


A gomb megnyomásával elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat, és önként kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az abban foglaltaknak megfelelően a Menedzser Praxis Kft. visszavonásig kezelje és tárolja adatait. Hozzájárulása után tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen valamint bármikor kérheti adatainak helyesbítését,törlését, korlátozását.
Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

26

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR